Fifflarna – skalbolagskungen Berthel Nathhorst

Del 25 av 28 i serien Fifflarna

Bertel Nathhorst föddes 1937 som son till Scania-direktören Carl-Bertel Nathhorst och Malin Westerberg. Bertel Nathhorsts faster Erna Nathhorst var gift med Victor Hasselblad, ägare till det kända kameraföretaget. 1975 började han med egen företagsverksamhet och var bland annat styrelseordförande i Kuben åren 198-82 och styrelseledamot i Sveabanken 1982-84. Han var en av initiativtagarna til banken som var verksam emmlan 1983 och 1991 då den köptes upp av Sparbankernas bank (idag ingående i Swedbank).

Mellan 1988 och 2004 köpte, fusionerade och konkursade Nathhorst  1124 bolag och fick då i likhet med en annan fifflare och skummis, Seth-Roland Arnér, öknamnet skalbolagskungen:

Nathhorsts skalbolagsaffärer går tillbaka till 1988. Sammanlagt har han köpt, fusionerat eller drivit 1 124 bolag i konkurs. Det totala underskottet uppgår till 4 252 560 000 kronor.

De mål som nu behandlats gäller 198 bolag som fusionerats under taxeringsåren 1999 och 2000. Här uppgår underskottet Nathhorst yrkat avdrag för till 1 052 000 000, 1 miljard 52 miljoner, kronor.

Båda taxeringsåren har underskotten uppkommit i samband med påstådda leasingaffärer med flygplan. Dessa dåliga affärer har använts för att kvitta mot obeskattade vinster i lönsamma bolag som Nathhorst köpt upp.

Enligt Skatteverket har de affärer Bertel Nathhorst gjort kostat honom en bråkdel av vad som uppgetts på papperet. Tekniken med skalbolagshandel går ut på att bolagen köps för sina egna obeskattade medel.

Mot 45 miljoner kronor har Nathhorsts bolag HKP och HWO Konsult KB fått tillgångar på 2,3 miljarder kronor.

Skatteverket har menat att transaktionerna haft som syfte att skapa skattefria vinster, inte har med näringsverksamhet att göra, och därför inte är avdragsgilla. Nathhorst har hävdat att länsrätten, som först underkände hans upplägg, har prövat fel saker.

Nathhorst förlorade en rad skattetvister kring sina skalbolagsaffärer och fick då stora skulde till svenska staten. Han har också försökt smita med skatten genom att uppge att han avflyttat till England. Något som han enligt Skatteverket inte gjorde. Nathhorst stämde år 2003 den svenska staten:

Bakgrunden till Bertil Nathhorsts stämningsansökan mot svenska staten är en komplicerad skattehärva. I en dom från Högsta domstolen i februari beslutades att Nathhorsts bolag Flora Placering ska betala knappt 50 miljoner kronor till ett konkursbo i hans egen företagssfär. Bolaget försattes i konkurs sedan Flora Placering fått stora direktavdrag underkända. Enligt företrädarna för konkursboet, som gick vinnande ur rättegången, var avdragen påhittade och rena papperskonstruktioner.

Den principiella fråga som togs upp i rättegången, och som Europadomstolen har att ta ställning till – om den väljer att ta upp målet, gäller de svenska skattereglerna.

”Högsta domstolen har inte godkänt de direktavdrag som Flora gjorde, och ändrade därmed sedan lång tid gällande skatterättslig praxis. Det som ska prövas i Europadomstolen är om det godtyckligt kan uppkomma nya regler utan att det lagstiftats om det”, säger advokat Ingemar Bernhult som företrädde Bertel Nathhorst och hans bolag Flora i rättegången.

2004 lades alla löpande brottsutredningar mot Bertel Nathorst ner. Anledningen tycks ha varit att man inet trodde man skulle kunna nå nån framgång på grund av det stora antalet bolag och röran som han lämnat efter sig och därför ledde det hela till att eventuella brott preskriberades på hösten 2004:

I går beslutade chefsåklagare Stefan Lundberg vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, att skriva av alla brottsanmälningar mot skalbolagsdirektören Bertel Nathhorst, 67 år. Frågan om näringsförbud avskrevs också.

Den främsta anledningen är att de påstådda brotten inte blivit utredda under de 16 år som gått och de sista, tio år gamla, preskriberades i år.

Att affärerna är så omfattande och komplicerade att EBM skulle tvingats avdela kanske tolv man under mer än två år har även haft betydelse.

För några år sedan ändrades skalbolagslagen. Affärerna är numera inte lika lönsamma och EBM ser risken för en ”ny Nathhorst” som liten. Antalet anmälningar har gått ner, skalbolag prioriteras därför inte längre av EBM.

– Det är otroligt. Jag har serverat dem material på ett silverfat men de hittar bara förevändningar för att slippa utreda, säger konkursförvaltaren

Lars Nycander som anmält de misstänkta brott han hittat, grova skattebrott, grov oredlighet mot borgenärer och bokföringsbrott.

Han tycker att EBM kunde ha valt ut ett eller ett par av bolagen om hela härvan varit för stor.

Många andra människor har kunnat slippa skatt genom att låt Nathhorst köpa bolagen. En av dessa var musikproducenten Max Martin (Martin Sandberg):

Max Martins bolag Martin Sandberg Production Aktiebolag nettoomsatte 70,8 miljoner kronor enligt bolagets senaste årsredovisning. Och gjorde en vinst på 71 miljoner kronor.

En våt dröm för vilken företagare som helst.

Nu kan Aftonbladet avslöja att världsstjärnan Max Martin, alias Martin Sandberg, tidigare hade ett annat vinstbolag med samma namn.

I slutet av 1999 såldes det.

Och köparen var minst lika känd – av skattemyndigheten.

Bertel Nathhorst har under de senaste tolv åren varit en följetong på skatteförvaltningen. På den tiden har han hunnit köpa över 1 000 bolag och lagt beslag på vinsterna.

[…]

Vid försäljningen fick Max Martin sannolikt lägre betalt än företagskassan var värd – men tjänade pengar på affären genom lägre vinstskatt än om han skulle plockat ut vinsten själv och skattat för den.

Läs mer: Röda Rummet, Barometern, AV, DPS,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Fifflarna – Clewehielm (Guteskiöld) – Acme och guldStefan Landgren – fifflare med statligt stöd >>
Advertisements

3 Replies to “Fifflarna – skalbolagskungen Berthel Nathhorst”

  1. man blir bara allmänt trött, det är som man brukar säga. man ska inte blåsa staten på några miljoner, då åker man bara dit, dra till med minst en miljard. då är det lugnt.

Kommentarer inaktiverade.