Amfetaminets väg till Sverige

Amfetamin är utan tvekan den vanligaste tyngre drogen i Sverige. Det är en rent syntetisk produkt som tillverkas utifrån andra kemikalier. De ämnen som används för tillverkning av amfetamin och MDMA (ecstasy) är 1-fenyl-2-propanon (P2P), också känt som bensylmetylketon (BMK) and 3,4-metylendioxyfenyl-2-propanon (MDP-2-P), också känt som piperonylmetylketon (PMK). PMK tillverkas i sin tur av safrol, isosafrol and piperonal medan BMK tillverkas av fenylaceticsyra och bensylcyanid.

BMK och PMK kommer i huvudsak från Kina och smugglas till Europa av kriminella kinesiska ligor. Införseln sker främst via större hamnar som Antwerpen, Hamburg and Rotterdam. Efter att nederländska och belgiska myndigheter under 2003-2004 lyckades knäcka några ledande kinesiska kriminella nätverk minskade införseln från Kina radikalt. Istället kunde en ny källa till främst BMK identifieras, nämligen Ryssland. Smuggling via Lettland, Vitryssland, Litauen, Finland, Estland, Danmark, Polen and Tyskland kan förse de stora amfetaminfabrikerna i Nederländerna, Belgien och Polen med råvara. Denna smuggling domineras främst av ryska, estniska och litauiska kriminella nätverk men ibland också av polska och tyska nätverk.

Införseln från Kina av PMK till Nederländernas laboratorium har också i ökande utsträckning börjat gå via hamnar i Medelhavsområdet, som Taranto i södra Italien, Marseille och i det forna Jugoslavien. Under senar år har också insmugglingen av (pseudo-)efedrin till Europa ökat. Pseudo-efedrin är råvara för tillverkning av metamfetamin, en drog som hittills varit ovanlig i Europa. Mycket av detta är dock bara på genomresa och på väg till metamfetaminlaboratorium i Mexico. I USA och Mexico är metamfetamin en mycket vanlig drog. Det går samma vägar som kokain smugglas till Europa och byte av de två produkterna sker på lite olika håll i Europa, men kanske främst på Balkan. Från Balkan smugglas en del pseudoefedrin också till Tjeckien där metamfetamin tillverkas i större skala.

Amfetamin- och MDMA-tillverkningen i Belgien och Nederländerna är en industriell verksamhet som använder specialtillverkad utrustning. Huvuddelen av anläggningarna återfinns i södra Nederländerna och norra Belgien kring gränsen mellan de två länderna. I Polen och andra länder som Tjeckien, Estland och Litauen handlar det huvudsakligen om mindre produktionsanläggninger, även om det blivit vanligare även där med industriella amfetamin och MDMA-fabriker.

Nederländerna står för större delen av Europas MDMA och amfetaminproduktion. Belgien och Nederländerna beräknas vara ursprungsland för 80% av utbudet av dessa droger i Storbritannien. Ungefär 90% av amfetaminet i Tyskland anses komma från Nederländerna och Belgien liksom huvuddelen av amfetaminet i Sverige, Danmark och Norge. I Sverige finns också mycket amfetamin av polsk, tjeckisk, litauisk och estnisk tillverkning och i Finland dominerar amfetamin från Estland.

Tillverkningen av amfetamin i Europa domineras huvudsakligen av lokala kriminella nätverk, även om nederländska ligor kontrollerar en del tillverkning i länder som Tjeckien och Polen. Bulgarien som är en stor amfetamin- och MDMA-marknad har kriminella nätverk som dominerar smuggligen österut till bland annat Turkiet och den arabiska halvön tillsammans med andra nätverka från Balkanhalvön. Denna smuggling använder samma vägar och kanaler som heroinsmuggligen till Europa. Albanska och turkiska (inklusive syrianska/assyriska) kriminella nätverk spelar troligen en stor roll, precis som när det gäller smugglingen av heroin.

Smugglingen av amfetamin och MDMA i Europa domineras av brittiska, nederländska och belgiska kriminella nätverk. De brittiska nätverken består också ofta av britter som bor i Spanien och Nederländerna och de smugglar ofta amfetamin, kokain, heroin och cannabis i samma transporter. Britterna dominerar MDMA- och amfetaminsmuggling till Spanien. Polska och litauiska kriminella nätverk har ökat sin betydesle under senare år och anses står för en stor del av smugglingen till de nordiska länderna. Under senare år har också de kinesiska ligor som smugglar PMK och BMK till Europa börjat ta del i smugglingen av amfetamin och MDMA inom Europa. De kriminella MC-nätverken Hells Angels MC, Bandidos MC och Outlaws MC med flera sysslar enligt Europol ofta med amfetamin- och kokainsmuggling.

Både amfetamin och MDMA smugglas också österut till Ryssland och Turkiet som blivit viktiga avsättningsmarknader. Det sker via samma rutter och kanaler som PMK och BMK smugglas västerut. På Balkan förekommer också att MDMA och amfetamin byts mot kokain för smuggling till västra och norra Europa. Från Nederländerna smugglas också MDMA till Canada för vidaretransport till USA.

Förutom amfetamin och MDMA förekommer också andra syntetiska droger i mindre utsträckning i Europa. Det handlar om GHB i bl.a. Sverige, metamfetamin i viss centraleuopeiska länder, fentanyl i Norden och Baltikum, troligen tillverkat i Ryssland, och så kallade designer drugs främst i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Baltikum och Grekland, men även i andra länder.

Eftersom Belgien och Nederländerna tillsammans med Spanien är huvudsakliga införselländer för kokain så smugglas kokainet delvis på samma vägar som amfetamin och MDMA.

Smugglingen av amfetamin till Sverige domineras troligen av mc-gäng i samarbete med polska och litauiska kriminella nätverk när det gäller införsel av amfetamin från Polen och andra länder i Östeuropa. Smugglingen från Nederländerna och Belgien domineras med all sannolikhet av traditionella svenska kriminella nätverk (jmfr Clark Olofsson) och de kriminella mc-gängen med Hells Angels MC i spetsen. En stor del av amfetaminet smugglas via Tyskland.

Källor: Europol och deras olika rapporter om organiserad brottslighet och knarksmuggling.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements
  1. Metamfetamin är vanligt förekommande i västsverige sedan några år tillbaka. En stor del av amfetamin användarna har också metamfetamin i kroppen, ofta utan att veta om det själva.

  2. Metamfetamin är vanligt förekommande i västsverige sedan några år tillbaka. En stor del av amfetamin användarna har också metamfetamin i kroppen, ofta utan att veta om det själva.

  3. Pingback: Smuggelcigg - viktig inkomstkälla för organiserad brottslighet | Svensson

  4. Pingback: Ungdomars droganvändning ökar inte | Svensson

  5. Pingback: Brott och droger - ett minskande problem? | Svensson

  6. Flashcards: vägen till sverige ch. 12. Swedish First Both Sides. var du i affären i går. were you at the store yesterday? Click to flip. 1/19. Study: 

  7. Pingback: Tullverket - framgångsrik kamp mot knarksmuggling | Svensson

  8. Pingback: Påhitt av moderata politiker om knark | Svensson

  9. Pingback: Bananer och kokain | Svensson

  10. Pingback: Nordvästskåne - knarkcentral? | Svensson