Sundsby säteri – Margareta Hvitfeldts arvegods

Del 2 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Sundsby säteri har anor från 1300-talet och ligger på ön Mjörn i Tjörns kommun. Godset omfattade på 1600-talet säteriet på Mjörn och två större gårdar, så kallade avelsgårdar, Åker och Djuphult i Valla socken på Tjörn. Huvuddelen av godsets ägor fanns på Tjörn i Valla,  Klövedals och Stenkyrka socknar. Utöver detta ägdes mark på Stångenäset i Lyse och Brastads socknar. Även på Orust fanns en del till godset hörande gårdar. Godset tillhörde Margareta Hvitfeldts år 1622 och hade blivit hennes genom arv från mormodern. Margareta Hvitfeldt var vid denna tid gift med Thomas Dyre som ägde Dragsmarks klostergods i Bohuslän. Thomas Dyres farbror. Hans Jensen Dyre (-1656)  var ägare till en del av Ströms säteri invid det som idag är Lilla Edet. Thomas Dyre dog 1651 och enda barnet som blev vuxet, Ivar Dyre dog som 17-åring år 1663. Margareta Hvitfeldt var dotterdotterdotter till Anders Green, norsk rikskansler en period på 1500-talet.

1664 skrevs Margareta Hvitfeldts testamente som innebar att godset efter hennes död 1683 kom att ägas av den Hvitfeldtska stipendieinrättningen. 1673 omfattade godsegendomarna totalt nästan 80 mantal. Till godsegendomen hörde också fiskelägena Höviksnäs (Valla socken), Härön, Björholmen, Skaboholmen, Bö strand, Långekärrstrand och Tådås mark i Klövedals socken samt Fiskebäckskil och Värbo (idag Grundsund) i Morlanda socken

Så länge som stipendieinrättningen ägde godset arrenderades det ut. Den först arrendatorn var Alexander Kock, men från 1712 togs arrendet över av Abraham Wefwer som sen tidigare också arrenderade Åby säteri av stipendieinrättningen. Från 1714 och till 1730 var Johan Fehman (1672-1746) (också arrendator på Åby) tillsammans med Casten Werner arrendator och från 1730 till 1761 (formellt till 1765) var Peter Fehman (1710-1761) arrendator på såväl Sundsby som Åby. Från 1765 arrenderades Sundsby av Hans Gabriel Natt & Dag. Den sistnämnde fick arrendet i konkurrens med bland annat Gustaf Virgin, bror till Arvid Bernhard Virgin (1715-94), ägare av Holma säteri.

Tre år senare avled dock Hans Gabriel Natt & Dag och då övertog Carl Urban Virgin  (1727-1811) arrendet. Denne var halvbror till arrendatorn på Åby säteri, Claes Virgin. Carl Urban Virgin behöll arrendet intill sin död år 1811 då han efterträddes av Claes August Virgin, son till nämnde Claes Virgin. En bror till Claes August Virgin, Samuel Virgin, var vid denna tid arrendator på Åby säteri. Claes August Virgin var gift med sin systerdotter Aurora Wilhelmina Lilliehorn, vars bror Carl Ulrik Lilliehorn arrenderade Åby 1820-21. Samuel Virgin var gift med en dotter till Joseph Hylander, gymnasiebefallningsman, och därmed en av makthavarna i den Hvitfeldtska stipendieinrättningen.

Familjen Virgin härstammade från Rutger von Ascheberg då dennes dotter Anna Elisabeth von Ascheberg (-1656) gifte sig med Arvid Soop (-1717). Deras dotter Eleonora Elisabeth Soop (1685-1722) gifte sig med Bernhard Virgin (1673-1743), liksom von Ascheberg från tysk-baltisk bakgrund. Bernhard Virgins söner var den redan nämnde Claes Virgin och Arvid Bernhard Virgin. Rutger von Ascheberg var vid sin död 1693 Bohusläns störste godsägare och han var en av de som bevittande Margareta Hvitfeldts testamente år 1664. Familjen Virgin var också genom giftermål släkt med familjerna Fehman, Sandberg, Schiller och Kihlman. Alla arrendatorer av stipendiegods eller makthavare inom den Hvitfeldtska stipendiefonden.

Claes August Virgin överlät arrendet av Sundsby säteri till Olof Frössberg år 1816. Samma år övertogs avelsgårdarna Åker och Djuphult av Hans Anton Pihlsson. Frössberg dog dock redan 1817 varvid Virgin tog tillbaka arrendet. Skötseln av gården överläts dock till en förvaltare då familjen Virgin flyttat till Torpa säteri i Älvsborgs län. 1819 övertogs arrendet av Carl Ljungman som kan att behålla det till sin död år 1837. 1824 övertog han också Åker och Djuphult. Två av sterbhusdelägarna efter Ljungman, Gustaf Bergius i Ödsmål och gästgivaren Olof Johansson i Åker övertog arrendet och säteriets skötsel. De överlät sedan skötseln på ett olagligt sätt till hovrättskommissarie Elias Nilsson. Denne gjorde sig skyldig till olaglig avverkning av skog.

1846 auktionerades därför arrendet ut igen och Carl Ljungmans som Carl Johan G Ljungman tog över som arrendator. Han dock redan 1853 och änkan Christina Andersson tog över arrendet för sterbhusets räkning. Från 1871 fungerade sonen Carl Andreas Leopold Ljungman som arrendator. 1886 lämnade han dock arrrendet då han inte kunde göra det lönsamt. Ny arrendator blev James Hutchinson Kay (1885-1976), gift med Ellen Waern från den rika företagarfamiljen i Göteborg. Han kom att behålla arrendet intill sin död 1938. Därefter fortsatte själva Sundsby att vara utarrenderat intill 1983 då det såldes till en privatperson. Med start 1939 frånsåldes alla gårdar som legat under Sundsby allteftersom.

År 2003 köpte Tjörns kommun Sundsby. I samband med köpet öppnades säteriet för allmänheten.

Andra källor: Eibert Ernby, Margareta Hvitfeldts Donation, vision och verklighet, 2006

Läs mer: Bohusläns Museum,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Dragsmarks kloster och klosteregendomStröms säteri – Krummedike, Bildt, Ascheberg, Macklean och Bennet >>
Advertisements