Kokainets väg till Sverige 2

Del 7 av 7 i serien Kokain

I stort sett allt kokain i världen produceras i tre länder, nämligen Colombia (70% av världsproduktionen), Peru (20%) och Bolivia (10%). Produktionen domineras av lokala kriminella gäng i de tre länderna. Smugglingen till USA domineras av de mexikanska kartellerna, ofta i samarbete med mexikanska och centralamerikanska gatugäng i USA.

När det gäller smugglingen till Europa, världens näst största marknad för kokain, så är den dominerad av colombianska gäng, men karibiska gäng spelar också stor roll. Mexikanska gangsters har också fått ökad betydelse. Sålunda är Jamaica en hubb för smugglingen till Storbritannien, Nederländska Antillerna (främst Curaçao) för smuggling till Nederländerna och Guadeloupe samt Martinique för smuggling till Frankrike. Gängen i de nämnda länderna och på Jamaica dominerar alltså delar av kokainsmugglingen till Europa. Smuggling med flygkurirer direkt till vilket land som helst i Europa är också vanligt. Huvuddelen av smugglingen sker dock med fartyg och införselplatser i Europa är därmed de stora hamnstäderna. Colombianska gäng samarbetar ofta med lokala nätverk i de olika mottagarländerna.

De colombianska och mexikanska gängen smugglar kokain direkt till Spanien (närmare bestämt Galicien) och Portugal. Denna smuggling går antingen via Azorerna eller sydligare via Kap Verde och Kanarieöarna. Omlastning från större fartyg till fiskefartyg som sen för i land kokainet sker ofta till havs. I samarbete med italienska gangstergäng där vissa ‘ndranghetaklaner anses vara den som dominerar just handeln med kokain smugglas den sydligare vägen till Italien för vidare befordran till Balkan och smuggling via de kriminella balkannätverkens smugglingsvägar norrut till Nordeuropa och österut till Turkiet.

En ny och allt viktigare smugglingsrutt är via Västafrika. Kokainet smugglas dit och på samma sätt som med direktsmugglingen till Europa lastat det om till fiskefartyg ute till havs. Därefter förs kokainet sedan vidare med flygkurirer eller med båt direkt till Europa. Landvägen till Nordafrika där kokainet sen följer de traditonella smugglingskanalerna för cannabis från exempelvis Marocko har ökat i betydelse under senare år. Den sistnämnda smugglingsvägen domineras av marockanska gnagstergäng.  I Västafrika samarbetar de colombianska och mexikanska nätverken intimt med västafrikanska kriminella nätverk.

Spanien och Portugal är de viktigaste införselländerna för kokain, men Nederländerna har också stor betydelse. När det gäller denna smuggling samarbetar de colombianska nätverken intimt med spanska, portugisiska, franska nederländska och brittiska nätverk. Även italienska maffiaorgansiationer finns på plats i Nederländerna för att hantera sin del av kakan. Från Nederländerna smugglas mycket kokain vidare till Norden, Tyskland, Österrike, Schweiz och Storbritannien. Denna vidaresmuggling sköts ofta av samma kriminella nätverk som smugglar amfetamin och MDMA. Från Spanien transporteras kokainet ofta till och genom Frankrike av franska kriminella nätverk. I Europa anses en del mc-gäng ta del i smugglingen och försäljningen av kokain.

Transporter direkt till olika länder med hjälp av containrar är också allt viktigare och detta är förmodligen en viktig införselväg till Sverige då det finns en stor direkt fartygstrafik från Sydamerika till Sverige med frukt. Bananer importeras direkt från Colombia, Centralamerika och Ecuador, Dessa fartyg och containrar utgör ett lämpligt sätt att smuggla till Sverige. Alla bananer liksom en del annan frukt importeras via Göteborg. Större delen av annan fruktimport hamnar dock i Helsingborg. Utöver detta så smugglas kokain via samma balkanrutter som heroin och där dominerar turkiska, albanska och exjugoslaviska nätverk smugglingen. Insmugglingen till Sverige och Norge anses vara dominerad av dessa gäng och Södertäljenätverket (Syrianska brödraskapet) anses ha en stor betydelse liksom Naserligan (Albanligan).

Södertäljenätverket har haft eller har medlemmar på plats i Karibien och Colombia och Södertäljenätverket, Naserligan liksom olika jugoslaviska gangsternätverk i Sverige har bra kontakter på Balkan och väl upparbetade smugglingsvägar. De tar också ofta del i smugglingen från Nederländerna vidare till Norden. Det är möjligt att även OG har vissa kontakter med turkiska kriminella grupper och därför kanske möjligheter att delta i heroin- och kokainsmuggling till Sverige.

Källor: Europol och deras olika rapporter om organiserad brottslighet och knarksmuggling, Francesco Forgione, Maffia på export, 2011

Läs mer: SR1, 2, Sydsvenskan, DN1, Tullverket, Fria, SVD1, 2, GP1, NT, Folket, EX1, EK,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Detta inlägg kan gärna läsas ihop med två tidigare inlägg som handlar om samma sak. Det kan läsas både som en uppdatering och som en komplettering. Saker och ting i narkotikabranschen ändrar sig snabbt. De tidigare inläggen är:

Kokainets väg till Sverige 1 och Kokainsmuggling, Colombia och Sverige

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

199 kr hos Adlibris för Maffia på export

Series Navigation<< Kokainsmuggling, Colombia och Sverige
Advertisements