Måste en legalisering av droger innebära fler missbrukare?

Det finns nog egentligen inga belägg för att det måste vara så trots att flera stora tester i världen gjorts på detta område. Dels tänker jag på upphävandet av alkoholförbudet i USA, dels på hanteringen av cannabis i Nederländerna som ju praktiken gjordes legalt. Vad jag vet har inte någon av dess åtgärder lett till fler missbrukare av dessa två droger på lite längre sikt. Vad gäller borttagandet av alkoholförbudet i USA är det vad jag förstår tveksamt om det ens innebar fler missbrukare på kort sikt.

Vidare kan vi jämföra med liberaliseringen av alkohohollagarna (inklusive införsellagarna) i Sverige som först tycks ha lett till en ökning av konsumtionen. Denna ökning har dock avstannat och bytts i en vad som verkar vara en minskning under senare år. Portugal har också avkriminaliserat innehav av droger för eget bruk och eget bruk av droger. Detta har inte inneburit någon större ökning av drogbruket i jämförelse med andra länder där det fortfarande är kriminellt att använda droger och att inneha droger för eget bruk.

Så jag ser faktiskt inte att det finns några som helst egentliga belägg för att legalisering av vissa droger som föreslås av Global Commission on Drug Policy (GCDP), innebär en ökning av antalet missbrukare som Jörgen Svidén från European Cities Against Drugs (ECAD) påstår i SVD. Han kan kanske ha rätt ändå, för det kan ju handla om typen av drog och hur den används som avgör det hela. Kanske skulle legalisering av exempelvis kokain innebära fler missbrukare, men inte legalisering av cannabis. Det är svårt att veta då så mycket annat också inverkar på hur och varför droger konsumeras i ett samhälle. Men Svidéns påstående är allt annat än självklart.

Jag är personligen ändå tveksam till legalisering av fler droger än alkohol i Sverige och internationellt, med i alla fall minst ett undantag. Jag är helt för legalisering av kokablad, något jag skrivit om flera gånger tidigare och mycket tveksam till att khat ska vara klassat som narkotika som det är i Sverige, men inte internationellt. Vad jag förstår är tobak på alla sätt mycket mer skadligt än kat.

Rapporten från GCDP föreslår inte i nuläget en legalisering men föreslår att man ska öppna upp för en debatt utan skygglappar och man nämner tre narkotikaklassade produkter som kanske borde omvärderas, MDMA (ecstasy), cannabis och kokablad. Dessutom visar man att en policy av så kallad skademinimering med gratis sprutor, metadonbehandling och liknande åtgärder innebär minskad dödlighet och färre fall av HIV bland missbrukare. Ett sådant program i Schweiz har också visat sig ah dramatiska effekter på nyrekryteringen av heroinmissbrukare. Den har minskat enormt.

Källa: Bl.a. Rapporten från Global Commission on Drug Policy.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Måste en legalisering av droger innebära fler missbrukare?”

Kommentarer inaktiverade.