SPT – polistaktik mot folkmassor

Med anledning av att det är 10 år sen händelserna i Göteborg 2001 så ska jag skriva lite om de förändringar som polisen genomfört. De har förändrat arbetssättet på en rad punkter. Den nya taktiken brukar kallas SPT, Särskild PolisTaktik.

Den särskilda polistaktiken har två ingredienser. Dels dialog. Dels ingripande med kraft. Dessutom ingår att polisen ska göra helhetsbedömningar av vilka konsekvenser ett kraftfullt ingripande får för fortsatta händelser.

Taktiken har använts i Göteborg sen 2002 och har resulterat i att inga sammanstötningar mellan vänsteraktivister och poliser ägt rum sen kravallerna år 2001. Min uppfattning är att SPT lett till färre bråk och sammanstötningar mellan polis och vänsterdemonstranter. I Göteborg är det tydligt. Inga allvarliga kravaller mellan polis och demonstranter sen 2001. Normalt inträffar allvarliga vänsterkravaller/polisvåld i Göteborg två gånger per årtionde (1975, 1976, 1983, 1985, 1993, 1994, 2001). Enligt dialogpolisen är en minskning också fallet på andra håll i Sverige. Det motsatta påståendet som förs fram i tidningen Arbetaren är enligt min erfarenhet falskt.

Den polistaktik som utvecklats för att minimera risken för våldsamma sammanstötningar i samband med demonstrationer. Majoriteten av sammanstötningar beror på missförstånd, feltolkningar och dålig kommunikation. Självklart finns det annat också. Som att samhällets (och därmed också polisens) och våra intressen faktiskt hamnar  på kollisionskurs. Som att samhället beslutat sig för att statuera exempel. En ifrågasatt eller rädd statsmakt och en ifrågasatt eller rädd våldsapparat tenderar ofta att ta till överdrivet våld. Som att samhället inte vil ha globaliseringskritiska protesteer och aktivister. Och id et läget kanske inte den bästa dialog i världen hjälper.

Att man inte ska använda hästar och hundar i samband med vänsterdemonstrationer och i SPT är också tydligt och flera anledningar till detta kunde ses i Malmö igår. Folkmassorna, skränandet och upphetsningen får hundarna att hetsa upp sig så de skäller mer och uppför sig på ett sätt som många människor uppfattar som aggressivt. Hundarna triggar då rädsla och försvarsreaktioner hos människor. Rädsla är aldrig bra, Det gör att det är mycket svårare att hålla sig lugn. Försvarsreaktioner är aldrig bra. Det är svårt att behärska sig då. Vidare blir hundarna rädda och mer aggressiva när det slängs knallskott och smällare. Och stämningen triggas upp mer. Dessutom känner poliserna behov av att skydda sina hundar vilket utlöser försvarsreaktioner hos polisen. Inte bra. Hundförarna själva blir rädda , både för sig själva och hundarna. Inte heller. Det ökar risken för sammanstötningar. Resonemanget kring hundarna gäller också hästarna (som i samband med vänsterdemonstrationer kan upplevas som en aggressiv signal) och just argumentet att de var tvungna att skydda sina hästar framfördes av poliser när de ville vi skulle backa en bit när vi stod utanför stadion i går. På denna punkt har det skett en förändring av SPT. Hästar och hundar ingår numera, men först i ett senare skede när dialogen har slutat fungera. jag tycker dock det inte är så bra.

SPT bygger i första hand på dialog och att man ska minska allt som kan upplevas som provokationer. Därför ska poliser ur Romeoenheterna (ingripandenheterna, se nedan) hållas borta ur vänsterdemonstranters åsyn. Vikten av kommunikation kan inte nog understrykas. Felaktig information från polisen, eller överaskande polisomgrupperingar och rörelser utan att det informerats om det kan utlösa oroligheter och upplopp. Ja blotta åsynen av Romeo-enheter kan leda till problem. Inte så sällan uppfattas Romeopoliser som nassar eller högerextremister av något slag.

Romeo (R) – ingripandenheter. Används framförallt i samband med demonstrationer och liknande. Det är civilklädda poliser som ska kunna ingripa snabbt genom att köra rakt in i en folkmassa, hoppa ur, slita tag i den de vill gripa, slänga in honom/henne i bilen och köra därifrån. Jag har sett detta fungera i Danmark, men aldrig i Sverige. Däremot har Romeo-polisen utmärkt sig några gånger och misshandlat och slagit folk helt oprovocerat och i onödan (detta har hänt i Stockholm). Dessa händelser har medfört att Romeo-enheterna är mycket illa omtyckta bland många vänsteraktivister. Romeo utgör en del av SPT (Se ovan).

Delta (D) – vanlig ordningspolis. I samband med SPT-kommenderingar och demonstrationer är dessa enheter de vanliga poliserna som vi ser hela tiden. De är allihop specialutbildade för SPT, annars ska de inte ingå i Delta-enheter och inte användas i samband med SPT-kommenderingar. De sitter i allmänhet i bussar och har numera börjat få de nya säkerhetsfordonen (mörkblå och inte blåvita). I vardagslag är Delta de poliser som i folkmun kallas radiopoliser, vilket också är ingripandeenheter. Detta är oftast inte (men kan vara) samma poliser som jobbar i SPT-grupperna.

Kilo – spanare. Detta är de civilklädda poliser som cirkulerar runt demonstrationer med kameror, filmkameror etc. Ofta står de också i olika fönster längs med demonstrationsvägar och filmar. Igår stod de exempelvis inne på Operan och filmade när vi gick förbi där. Dessa poliser är inte detsamma som Romeo, men de förväxlas ofta med varandra.

Dialogpoliser. Förekommer i samband med SPT-kommenderingar. Har ansvaret för den direkta dialogen med demonstranter på gatan. Oftast helt obeväpnade och oskyddade.

Echo – hundpolisgrupperna.

Foxtrot – hästpolisgrupperna.

Piketen – polisens specialenheter (tillsammans med hästar och hundar). Används inte vid SPT-kommenderingar mer än att de kan finnas som reserver i bakgrunden nånstans. Dessa poliser är dem man ofta ser på bilder i tidningarna, svartklädda med svarta hjälmar och automatvapen som ingriper mot olika våldsmän. Piketenheter finns i Malmö och de kallas där för Mike, Göteborg (Golf) och Stockholm (Sierra). I dessa enheter fanns de flesta skadade poliser under kravallerna i Göteborg år 2001. Utöver dessa finns ytterligare en grupp på poliser som ser ut på samma sätt och det är Nationella Insatstyrkan (ONI) som är tänkt att användas mot terrorister, men eftersom vi inte har några sådana i Sverige används de istället vanligen mot organiserad brottslighet. Piketen känns igen på sitt märke, en bevingad dolk med en lagerkrans runt (som sitter på ena armen och oftast på deras bussar också). Märket ser ut som på bilden nedan, fast normalt är det rundare.

piketen1.jpg

Qvintus (Q) – insatschef. Under en SPT-kommendering kan det finnas flera sådan med lite olika ansvar. De är ansvariga ute i fält och sitter ofta i en polisbuss i närheten av händelserna men på tillräckligt avstånd för att vara skyddade och säkra. Är den som i samband med SPT fattar besluten. SPT-kommenderingar är mer centralstyrda än vanligt svenskt polisarbete och poliser på plats får inte agera på eget bevåg som i samband med vanlig polistjänstgöring i Sverige.

Delar av ovanstående text är tagen från tidigare texter jag skrivit om SPT, Romeo och polistaktik mot folkmassor. De flesta av de texterna är en slags fallstudier samtidigt som det är både teori och beskrivningar av polisens organisation. Texterna är:

Intressant?
I media: Arbetaren,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements