Holma säteri – gammalt säteri som blev fideikommiss för köpmannafamilj

Del 6 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Holma säteri i Brastads socken är känt sen 1400-talet, eventuellt tidigare, och har varit ägt av flera danska adelsätter, däribland Friis. Sålunda var det år 1494 ägt av Henrik Friis och ärvdes därfeter av dennes son Engelbrekt Friis som ägde Holma mellan 1530 och 1535. Engelbrekt Friis ägde också Borregaard vid Sarpsborg, en egendom som senare också ägdes av två generationer Bagge. Engelbrekt Friis sondotter Helga gifte sig med en Peder Pedersen Ryter.

1582 hamnade Holma säteri i Peder Bagges ägo genom att han var gift med en dotter till Peder Pedersen Ryter, Karine Pedersen. De ägde också Torreby som Karine Pedersen ärvt efter sin första man. Peder Bagge inköpte fler gårdar och utökade godsets ägor betydligt. Hans son Mats Bagge övertog vid faderns död år 1609 godset. Denne ägde också Vese säteri från år 1609 och han återköpte Borregaard. Han var redare och inblandad i en rad vidlyftiga affärer och juridiska tvistemål, bl.a. med skeppsredaren David Slaman i Ulebergshamn. Mats Bagge dog 1639 och ärvdes då av sina barn. För att kunna lösa ut sina syskon pantförskrev sonen Peder Bagge egendomen till Margareta Hvitfeldt som snart övertog egendomen. Peder Bagge var innan Margareta Hvitfeldt övertog egendomen Bohusläns tredje största godsägare efter Margareta Hvitfeldt på Sundsby och Dorotea Bielke (änka efter Daniel Bildt) på Morlanda.

1661 köpte Rutger von Ascheberg Holma säteri och Torreby gods av Margareta Hvitfeldt, tre år senare bevittande han hennes testamente i vilket hon donerade sina kvarvarande gods, Åby och Sundsby till en stipendieinrättning.

Rutger von Aschebergs dotter Anna Elisabet on Ascheberg gifte sig med Arvid Soop (-1717). De fick Holma säteri som arv och tillsammans en dotter Eleonora Elisabet Soop (1685-1722). Den sistnämnda gifte sig med Bernhard Virgin (1673-1743) som redan ägde Gullmarsbergs säteri. Nu fick han också överta Holma säteri. Sonen Arvid Bernhard Virgin (1715-94) tog senare över Gullmarsberg och Holma och brodern Claes Virgin tog över säteriets avelsgård Torp i Bro. På grund av slösaktigt leverne och dåliga affärer tvingades Arvid Bernhard Virgin att sälja av gård efter gård av Holmas underlydande egendomar. 1754 sålde han till slut Holma till brodern och flyttade själv in på Torp. Holma var emellertid för litet för att var ekonomiskt lönsamt och Claes Virgin blev snart arrendator på Åby säteri.

Holma säteri pantsattes i Riksens Ständers bank, men 1777 brann säteriet. Fastigheten utmättes därefter och såldes på auktion. Claes Virgins son Johan Casper Virgin köpte in Holma på auktionen men pantsatte det till en köpman från Marstrand, Fredrik (Christian) Bundsen (1732-90) som tre år senare köpte gården. Hans mor tillhörde en annan gren av släkten Bagge än den som tidigare ägt Holma säteri. Holma förvandlades därefter till fideikommiss i släkten Bundsen och är det enda fideikommiss som funnits i Bohuslän. Han var son till Kristian Bundsen och Fredrika Bagge som invandrat till Marstrand från Hamburg. 1786 när fideikommisset upprättades omfattade Holma säteri 14 1/4 mantal.

Fredrik Bundsen gifte sig med Anna Catharina Cahman och de fick fyra barn. Holma togs över av sonen Fredrik Bundsen (II) (1770-1834), som var gift med Gustava Agata Lemke (1775-1843). Han tvingades av ekonomiska skäl sälja gård efter gård av fideikommissets ägor. Vid sin död så hade han sålt av två tredjedelar av godsets mark. Näste ägare var deras son, den tredje Fredrik Bundsen (1797-1863) som var gift med Anna Juliana Oterdahl (1806-85). Därefter övertogs gården av Fredrik (Fritz) Julius Bundsen (1833-93), först gift med Karolina Teresia Thudén (1827-1870) och därefter med hennes syster Margareta Nathalia Thudén (1839-?). Fritz Bundsen blev den siste fideikommissarien på Holma. Han levde ett extravagant liv och gjorde snart personlig konkurs. 1882 köptes säteriet som nu enbart omfattade 2 mantal av professor Olof Pettersson och 1941 såldes det av dennes sterbhus. Fideikommisset kvarlevde som fideikommisskapital i alla fall intill 1960-talet.

Idag ägs Holma av familjen Onstad.

Andra källor: Eibert Ernby, Margareta Hvitfeldts Donation, vision och verklighet, 2006
Ted Knapp, Längs kusten i Bohuslän, 2008

Läs också: LP1, 2, BL,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Åby säteri i Tossene socken – från storgods till djurparkRöe – en gång en befäst stormannagård >>
Advertisements