Minskande alkoholkonsumtion i Sverige

Enligt den information som finns om alkoholkonsumtionen i Sverige har den minskat sen år 2004, från 10,5 liter per invånare 15 år och däröver år 2004 till 9,3 liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre år 2009. Detta efter en ökning mellan år 2000 och 2004. Den stora ökningen av svensk alkoholkonsumtion skedde dock under efterkrigstiden och fram till 1976. Då ökade den totala alkoholförsäljningen från 4,1 till 7,7 liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre år 1976. Ökningen skedde parallellt med ökningen av levnadsstandarden under dessa år. Mellan 1976 och 2000 stod konsumtionen stilla.  Samtidigt har också skett en förskjutning av dryckesvanorna där spritkonsumtionen minskat till förmån för vin- och ölkonsumtion. Vin står idag för 41 % av konsumtionen, öl 36% och sprit för 22 %

Den legala försäljningen år 2009 av alkohol var 7,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Detta motsvarar 78 procent av den alkohol som konsumerades i Sverige. Den illegala försäljningen av alkohol som Göteborgs-Posten haft en artikelserie om motsvarar alltså endast 22% av alkoholkonsumtionen i landet. Försäljningen av illegal alkohol tycks enligt artiklarna i GP delvis kontrolleras av vad som måste anses vara organiserad brottslighet och införseln sker ofta i samarbete med olika bussbolag varav en del inte tycks ha rent mjöl i påsen. De går ofta i konkurs fast ägarna ändå tycks tjäna rejält med pengar. Uppenbart är att det förekommer ganska stora svarta inkomster. men frågan är ändå om detta är ett så stort problem som GP vill göra gällande.När det gäller illegal sprit kan vi också utgå från att det på 1970-talet oftare handlade om hembränning än smuggling medan det omvända gäller idag.

I dagsläget har vi alltså en vikande alkoholkonsumtion i Sverige och dessutom en minskad alkoholrelaterad dödlighet i jämförelse med 1970-talet och 1980-talet trots en viss ökning av den alkoholrelaterade dödligheten under 2000-talet. Något som dock minskat rejält de senaste 20 åren är det alkoholrelaterade våldet enligt en rapport från Brå. Kopplingen mellan alkohol och våldsbrott är dock fortfarande mycket stark. Under perioden 1990-96 var 60% av gärningsmännen vid fullbordat dödligt våld påverkade av alkohol. 2002-2008 hade denna andel sjunkit till 45%. När det gäller offren av 50% påverkade av alkohol under 1990-talet, på 2000-talet hade det35% under. Minskningen vad det gäller det alkoholrelaterade dödliga våldet har pågått sen 1970-talet. Förmodligen avspeglar detta det ändrade konsumtionsmönstret med en förskjutning från supande (sprit) till måltids- och festdrickande av vin och öl.

I ljuset av detta, minska alkoholkonsumtion, minskat alkoholrelaterat våld och förändrade dryckesvanor, är faktiskt frågan om inte smugglingen av alkohol och därmed de svarta pengarna som detta genererar kan minskas effektivt genom en anpassning av den svenska alkoholpolitiken till den alkoholpolitik som finns i andra europeiska länder på kontinenten. Risken för ökat våld och extremsupande tycks vara relativt liten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • till att börja med. det finns ingen legal försäljning till personer under 20 i detta land. bortsett från 18 år då det går att beställa på krog tex. sedan är det otrevligt lätt att som minderårig att köpa alkohol i vår stad, så gott som varenda skolungdom har ett tele nummer som går till en langare. det gläder mig att gp vill och vågar skriva om det, då det är ett stort problem. mvh.

    • Och? Eftersom ungdomarna dricker allt mindre så är ju problemet minskade? Och i jämförelse med oss som var tonåringar på 1970-talet så är de extremt skötsamma. Dricker lite och väldigt få har använt andra droger. Alla på min tid kände också nån langare eller kände till en affär som inte frågade efter leg. Det mesta som smugglas säljs dock till uxna om jag förtsåått GP och de undersökninhgar jag läst rätt.

  • Pingback: Rätt av tullen och polisen att skita i spritbussarna | Svensson()