Rätt av tullen och polisen att skita i spritbussarna

Eftersom alkoholdrickande blir ett allt mindre problem i det svenska samhället, något jag redogör för i en tidigare artikel i ämnet, så finns ingen anledning att för myndigheter att ägna stort intresse åt spritsmugglingen från Tyskland.

Om det är så att det är en av många finansieringskällor för den organiserade brottsligheten föreslår jag istället att en anpassning av alkoholpolitiken till den vanliga i Europa görs. Detta torde vara möjligt då drickandet idag går och då det alkoholrelaterade våldet minskat rejält (se tidigare inlägg).

Till att börja med så bör åldern för inköp på Systembolaget sänkas till 18 år (vi får rösta när vi är 18, köpa sprit på krogen när vi är arton, så den gränsen är rent barock). Därefter kan man diskutera skattesänkningar för att anpassa de svenska alkoholpriserna. Ändrade alkoholmönster i Sverige sörjer för att det inte skapar några större sociala problem. På det sättet kan förmodligen smugglingen minska. Minskningen av alkohoholdrickandet och förändringen av alkoholmönstret lär fortsätta oavsett detta.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • intressant att du fått in en länk i gp:s artikel till din blog, du skriver ju i princip för gp. Har du något speciellt tillstånd från dem eller hur fungerar det? Med vänliga hälsningar John, molnlyckepaint@gmail.com

  • Visserligen off-topic. Men det ske per automatik. Gå till Twingly och läs om hur det fungerar. http://www.twingly.com/

   Jag skriver om Göteborg och därför länkar jag ofta till GP. Och då ger de en länk tillbaks. Inte svårare än så.

 • Pingback: Metallstölder är ett större problem än spritsmuggling | Svensson()

 • 20års gränsen är inte rent barock som du skriver. Den fyller ett syfte nämligen att förhindra att 16 åringarna kommer över systembolagssprit. Skulle åldersgränsen sänkas till 18 år så innebär det att de elever som går i årskurs tre på gymnasiet skulle få köpa ut. De elev som först fyller 18 år i en klass skulle hamna under ett mycket stort tryck att köpa ut åt sina klasskamrater. 18 år på systemet innebär att alla gymnasieelever skulle få betydligt lättare att komma över alkohol. Ett ogenomtänkt förslag. Myndighetsbegreppet i Sverige innebär inte att du blir fullt myndig – du får inte köpa alkohol, dina vårdnadshavare har fortfarande försörjningsplikt om du studerar, du får inte adoptera barn och en del andra inskränkningar. Dessa inskränkningar är precis lika barocka som 20 årsgränsen för alkohol. Tror knappast du vill ta bort alla ”barocka” inskränkningar av när du blir myndig. Ett populistiskt ogenomtänkt förslag
  Vänligen Henrik

  • Min uppfattning är att det som det nu är inte hindrar en enda 16-åring. i alla fall inte längs med Västkusten där vilken 16-åring som helst kan köpa sprit på välkända lastageplatser. Eftersom ungdomar dricker allt mindre och mindre enligt de undersökningar som finns så bör politiken kunna förändras i alkoholfrågan för att dra undan inkomstmöjligheter för de kriminella gängen. Detta kan med all sannolikhet ske utan större social konsekvenser om vi tittar på de undersökningar som finns.

   Innan jag skrev inläggen om alkoholpolitiken har jaag läst ett tiotal undersökningar om ungdomars och svenskars alkoholvanor, jag har läst statistik och en massa artiklar. Det är övertänkt och inte populistiskt. Min bedömning är också att polisens resurser bör ägnas åt viktigare frågor som är större problem (och dessutom ökande problem i motsats till alkoholen)

  • Min uppfattning är att det som det nu är inte hindrar en enda 16-åring. i alla fall inte längs med Västkusten där vilken 16-åring som helst kan köpa sprit på välkända lastageplatser. Eftersom ungdomar dricker allt mindre och mindre enligt de undersökningar som finns så bör politiken kunna förändras i alkoholfrågan för att dra undan inkomstmöjligheter för de kriminella gängen. Detta kan med all sannolikhet ske utan större social konsekvenser om vi tittar på de undersökningar som finns.

   Innan jag skrev inläggen om alkoholpolitiken har jaag läst ett tiotal undersökningar om ungdomars och svenskars alkoholvanor, jag har läst statistik och en massa artiklar. Det är övertänkt och inte populistiskt. Min bedömning är också att polisens resurser bör ägnas åt viktigare frågor som är större problem (och dessutom ökande problem i motsats till alkoholen)

 • Pingback: Brott och droger - ett minskande problem? | Svensson()