Smuggelcigg – viktig inkomstkälla för organiserad brottslighet

I Sverige beräknas att mer än 10% av alla cigaretter som säljs är olagliga insmugglade:

Resultatet för 2010 visar att knappt 12 procent av alla cigaretter som röktes i Sverige var obeskattade. Den största delen, 9 procent, bestod av cigaretter som såldes i förpackningar med utländsk varningstext.

Knappt 3 procent bestod av vad rapportförfattarna kallar ”illicit whites”. Det är okända, billiga märken ofta tillverkade i Polen, Baltikum, och Ryssland. Dessa cigaretter är ofta försedda med svensk varningstext, men halterna av nikotin, tjära och kolmonoxid är inte sällan långt högre än de som anges på paketet. Tobaksskatten som utgör över 70 procent av priset har inte betalats.

Det ger förstås lägre skatteinkomster för staten, men det innebär också större hälsorisker. Smuggelcigg, i alla fall de i Östeuropa olagligt tillverkade, innehåller i allmänhet betydligt mer gifter av olika slag än lagliga cigaretter. Men det stora problemet är att cigarettsmuggling är en del i de stora kriminella nätverkens verksamhet. Det fungerar som en grundinkomstkälla och är relativt ofarligt:

Organiserad brottslighet står bakom smugglingen av cigaretter och grupperingarna har ofta en koppling till produktionslandet.

Undantaget är smuggling från Kina som vuxit på senare år. Bakom containertrafiken med smuggelcigaretter från Kina – ofta piratkopierade med risk för höga halter av tungmetaller – står organiserade grupper i Stockholm och Skåne.

Höga skatter på tobak stimulerar kriminaliteten. Och vinsterna kan bli stora.

–En container med cigaretter tillverkade i Ryssland eller Kina kan köpas till priset av 5 till 10 kronor per limpa, säger Mikael Lindgren, brottsbekämpningschef inom Tullens region Stockholm.

Samma limpa kan säljas svart i handeln för 200–250 kronor och under vägen fram till butik har organisatörer, smugglare, lagerhållare, distributörer tjänat grova pengar.

Och sedan tar de mindre nogräknade tobakshandlarna vid och tjänar pengar svart.

Få åker fast och gör man det är straffen låga. Vinsterna från cigarettsmugglingen och -försäljningen kan sen investeras i mer lönsam verksamhet som exempelvis amfetaminförsäljning.

Smuggelcigaretterna används också av gängen i utpressning mot småhandlare och småbutiker. Som ett led i att göra dessa beroende av de kriminella nätverken för leveranser. Handlarna kan också få ökad vinst genom att sälja smuggelcigg och importerad läsk avsedd för andra marknader etc.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements