Röe – en gång en befäst stormannagård

Del 7 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

1440 ägdes Röe gård i Bro socken av Erik Björnsson, lagman i Viken. Han kan ha varit den som byggde den befästa gårdsbyggnaden. Därefter ärvdes den av hans änka Lucie Pedersdotter Oxe, dotter till riksrådet Peder Oxe. Knut Knutsson (Baad) som också ägde Morlanda och Ström, dotterson till Lucie Pedersdotter Oxe, sålde gården till Henrik Krummedike år 1500. Krummedike var vid tidpunkten var hövitsman på Bohus och länsherre i Viken.

Henrik Krummedike var sin tids störste godsägare i Danmark-Norge. Knut Knutssons farmor föddes som Ragnfridr Knutsson (Tre Rosor) och kom från en släkt som i generationer varit fiender med släkten Krummedike. Hon var syster till Alv Knutsson (Tre Rosor) och de var barn till Knut Jönsson (Tre Rosor) som genom giftermål kom att bli Norges största godsägare genom att äga Giske- och Sudreimgodsen Alv Knutsson son Knut Alvsson var i sin tur i sitt andra gifte gift med Mette Ivarsdotter (Dyre). Röe tycks ha bränts ner i konflikterna i början av 1500-talet när Krummedike och Tre Rosor-släkten stred på olika sidor.

På 1660-talet kom Röe gård i Margareta Hvitfeldts (gift med Thomas Dyre) ägo genom köp från Johan Firichs (Firchs) och därmed senare i den den Hvtifeldtska stipendieinrättningens ägo. Gården ingick då som en del i Åby godsegendom.

Gården såldes år 1909  till Anders Patrik Hylander som tillhörde en familj som arrenderat/förvaltat gården sen 1786. Den förste arrendatorn var Jospeh Hylander d.ä. Han följdes av sonen Joseph Hylander d.y. och efter hans död så tog A.P. Hylander över.  Medlemmar i familjen var också tjänstemän i stipendeiinrättningen, Joseph Hylander d.ä. mellan 1765 och 1810 samt Anders Hylander därefter intill 1816. A.P. Hylanders son Sven Hylander ärvde sen gården, men han hade inga barn.  År 1943 köptes gården av den nuvarande ägarfamiljen, Christensson.

Andra källor: Eibert Ernby, Margareta Hvitfeldts Donation, vision och verklighet, 2006

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Holma säteri – gammalt säteri som blev fideikommiss för köpmannafamiljVese Säteri – Brun, Bagge, Måneskiöld och Strömstierna >>
Advertisements