Israeliska hot mot Frihetsflottan

I ett mail från direktören för den israeliska regeringens presskontor på söndagen varnas utländska journalister från att bevaka Frihetsflottan från något av dess fartyg. Brevet börjar vänligt – ”Kära vänner” – men snart blir tonen mer hotfull:

”Flottan är en farlig provokation som organiseras av västerländska och islamiska extremistiska element för att stödja Hamas, som världen definierar som en extremistisk islamisk terroristorganisation.”

Direktören påstår att blockaden är laglig och i överensstämmelse med alla fördrag och internationell lag. Sedan blir hotet explicit:

”Som direktör för regeringens presskontor vill jag klargöra för er och det medium som ni representerar, att deltagande i flottan utgör en avsiktlig överträdelse av israelisk lag och innebär troligen att deltagarna nekas inresa i staten Israel i tio år, att deras utrustning konfiskeras samt ytterligare sanktioner.”

Ship to Gaza/Freedom Flotilla 2 konstaterar för det första att direktören för den israeliska regeringens presskontor är felinformerad om vilka som organiserar och reser med Frihetsflottan. Det är sjuksköterskor, parlamentariker, poeter, hamnarbetare, läkare – för att välja några yrken ur den svenska delegationen. Den humanitära solidaritetsaktionen har dessutom ett brett stöd i det svenska och internationella civilsamhället.

Ship to Gaza/Freedom Flotilla 2 kan för det andra konstatera att direktören för den israeliska regeringens presskontor är felinformerad om blockadens legalitet. Blockaden betraktas som illegal och inhuman av så gott som hela det internationella samfundet, inklusive dess folkrättsexpertis.

Ship to Gaza/Freedom Flotilla 2 kan för det tredje informera direktören för den israeliska regeringens presskontor att det inte är förenligt med demokratins och rättsstatens principer att hota journalister från press, radio och teve från att utföra sitt arbete. Sådant beteende förknippas med regimer som ägnar sig åt en maktutövning som inte tål offentlighetens ljus.

Intressant?
Bloggat: Bjereld, Jinge, Annarkia, Röda Berget, Moberg,
I media: SVD1, 2, 3, AB1, 2, EX, DN, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!