Ungdomar och demokrati – en positiv historia

Ungdomar i Sverige har en mycket positiv syn på demokrati. Det visar de flesta studier av ungdomars demokratisyn som genomförts i Sverige. Ett antal forskare som sysslat med demokratiforskning länge skriver så här på DN Debatt:

Sedan några år tillbaka arbetar vi med de mest omfattande studierna av ungdomars demokratiattityder som har utförts i världen, nämligen CIVED (Civic Education Study) och ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) som genomförs av den internationella forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). För Sveriges del omfattar studierna, som har utförts med 10 års mellanrum (1999 och 2009), över 12?000 15- och 16-åringars svar på hundratals kunskaps- och attitydfrågor relaterade till demokrati.

[…]

95 procent av de 6?000 ungdomar som ingår i 2009 års ICCS-undersökning instämmer till exempel i påståendet att ”alla medborgare bör ha rätten att fritt välja sina ledare”. Ungefär lika många instämmer i påståendena att ”alla ska alltid ha rätten att uttrycka sina åsikter fritt” och att ”människor ska ha möjlighet att protestera om de anser en lag vara orättvis.”

[…]

Ungdomars förtroende för den svenska demokratin har ökat över tid – och det kraftigt. 1999 svarade 36 procent att de hade stort eller ganska stort förtroende för de politiska partierna. 2009 är siffran uppe i 55 procent – en ökning med 19 procentenheter. På motsvarande sätt har förtroendet för regeringen gått från 54 procent till 71 procent, förtroendet för kommunalpolitiker från 43 procent till 64 procent och förtroendet för riksdagen från 65 procent till 70 procent.

Dessa slutsatser och siffror står i bjärt kontrast mot de uppgifter som en annan forskare, Staffan I Lindberg presenterat tidigare. Men problemet med den undersökning, World Values Survey, han presenterar är att den inte avspeglar ungdomars syn på demokrati i Sverige. Den ställer nämligen inte frågor som är relevanta för en svensk kontext och resultaten är därmed i stort sett betydelselösa och meningslösa. Undersökningen är helt enkelt inte relevant och dess resultat motsägs av betydligt mer omfattande och seriösa undersökningar.

Ungdomar anser att demokrati är viktigt och de vill gärna ta del av demokratin. En överväldigande majoritet, 95 %, säger nej till diktatur och starka ledare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements