Förstatliga skolan

En majoritet, 56 procent, av den svenska befolkningen vill förstatliga skolan. Detta visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Resultatet visar ett klart trendbrott i opinionen.

På den raka frågan om man anser att skolan bör förstatligas svarar för första gången en majoritet av den svenska befolkningen, 56 procent, ja. Det handlar om totalansvaret för skolan, såväl driftansvaret som det ekonomiska ansvaret. Men denna tydliga viljeinriktning på gräsrotsnivå har tyvärr ingen motsvarighet inom det politiska etablissemanget, på central nivå.

– Det finns en tydlig vilja i den allmänna opinionen att förändra i skolans styrsystem. Att en majoritet vill förstatliga hela skolan, alltså inte bara finansieringssystemet, är ett tecken på djupt missnöje med dagens tillstånd och svårigheten att finna lösningar på den negativa utvecklingstrenden inom ramen för befintligt system, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

58 procent bland M-sympatisörerna vill förstatliga skolan, Socialdemokraterna 54 procent, Vänsterpartiet 69 procent, Folkpartiet 60 procent och Miljöpartiet 61 procent. De riksdagspartier där en minoritet av sympatisörerna vill se ett förstatligande är Centerpartiet, 47 procent, och Kristdemokraterna, 40 procent. Även bland de fackliga paraplyorganisationerna är stödet starkt för ett förstatligande. Bland TCO-medlemmarna, 63 procent, Saco-medlemmarna 60 procent och LOmedlemmarna 53 procent.

– Det är första gången vi så här i en väljarundersökning kan se att svenska folket vill ha en statlig skola. Vi har redan förslag på hur en sådan modell skulle kunna se ut. Det är inte så krångligt eller byråkratiskt som vissa debattörer vill göra gällande. Dyrare är det att inte göra någonting åt problemet, säger Metta Fjelkner.

Undersökningen visar också att 4 av 5 tillfrågade inte tror att alla elever i Sverige har samma chans till likvärdig utbildning. Inga större skillnader noteras beroende på partisympatier eller fackligt medlemskap. Denna fråga visar tydligt att ett av den svenska skolans fundament, likvärdigheten i utbildningen, inte upplevs som verklig.

Frågan om skolans ägande- och driftformer innehåller två dimensioner. Den raka frågan som Lärarnas Riksförbund ställt inkluderar båda och vad folk faktiskt tycker blir därmed oklart. en del komme att svara jag på frågan om förstatligande då de anser att privatskolorna (en del av dem kallas falskeligen friskolor) ska bort, andra för att de anser att kommunerna inte ska ha huvudansvaret, åter andra av bägge anledningarna. För mig gäller det senare. Jag anser att det är nödvändigt med en statlig enhetsskola för att vi ska kunna få en skola som är likvärdig för alla. En skola där alla ges ungefärligen samma chans till en bra utbildning.

Den uppdelning, segregation och differentiering som både kommunalisering och privatisering lett till innebär att skolan inte ger alla samma möjligheter. De som drabbas hårdast avd etta är barn till fattiga och arbetare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  SKL, Sveriges kommuner och landsting, är det största hotet mot Sverige som kunskapsnation.
  Sedan skolan blev kommunal för 20 år sedan har de sänkt lärarnas löner med c:a 30%. I år med c:a 1,5%.
  SKL är för korkade/listiga och lärarnas fackförbund är för flata och för godtrogna och fattar inte SKL:s listiga formuleringar i avtalen, som att lärarna skall undervisa på ett ”nytt sätt”, för att göra det omöjligt att räkna lärares arbetstid i undervisningstimmar (= sätta gamla avtal ur spel). 
  Nu när det knappast går att sänka lärarnas löner mer försöker de i stället öka lärarnas undervisningstid, vilket de fått stöd för i AD.
  I alla avtalsrörelser kommer lärare till korta eftersom lärare inte har någon egentlig alternativ arbetsmarknad. Dessutom kan de inte höja sin lön genom att byta skola i kommunen eftersom de inte är anställda på skolan utan i kommunen. De måste byta kommun. Listigt!
  Som lärarutbildare har jag många gånger tänkt att de här lärarkandidaterna måste ha varit de svagaste i sin gymnasieklass. Ett annat tecken är att läraryrket håller på att bli ett kvinnoyrke. Av någon anledning verkar kvinnor acceptera usla löner medan männen flyr.
  Rädda Sverige, befria SKL från en uppgift som de inte klarat av. Rädda lärarna från SKL.
  Gör skolorna statliga.

 • Man kan inte fatta beslut utifrån opinionsundersökningar men resultatet pekar ändå på att regeringen bör ta sig en funderare.

  Som det är idag så är det den centrala nivån, staten, som rätt så detaljerat beslutar vad skolan ska uppnå, medan den lokala nivån, kommunerna, förväntas genomföra det hela. Detta faktum bäddar för att man kommer i otakt och direkt eller indirekt saboterar för varandra. Eftersom eleverna ska kunna jämföras med varadra så är det rimligt att skolan är likvärdig över hela landet och då bör det vara staten som är huvudman för skolan, den som beslutar, betalar och genomför.

 • Pingback: Förstatliga järnvägen | Svensson()