Brev till Papandreou från Ship to Gaza

Låt våra skepp segla

Giorgios,

med sorg och bestörtning mottog vi, passagerare och gräsrötter i den svenska folkrörelsen Ship to Gaza, beskedet att Din grekiska regering har fattat beslutet att förbjuda våra fartyg att lämna grekiska hamnar på sin färd mot Gaza. Vi är alla medvetna om de påtryckningar som Ditt land är utsatt för i dessa dagar, och vi känner alla djupt med det grekiska folket och de svårigheter som Ni just nu tvingas igenom. Som social demokrat och president för Socialistinternationalen kan det inte vara lätt att stå med mössan i hand när internationella bankirer dikterar villkoren för utförsäljning och privatisering av det grekiska folkets gemensamma tillgångar.

Det finns särskilda band mellan Grekland och Sverige, mellan Dig och oss. De härrör från den inte alltför avlägsna tid då Ditt land tvingades in under diktaturens soldathäl. Då blev Du och Din familj tvungna att söka en fristad i vår kalla Nord – en ödets nyck som gör att vi nu kan skriva till Dig på vårt eget lilla språk i förhoppningen att bli förstådda.

Och då måste vi skriva så här: hur är det möjligt att en människa med Din bakgrund och politiska övertygelse gör gemensam sak med en ockupationsmakt som kollektivt bestraffar och spärrar in ett annat folk med en blockad som i princip hela världen betraktar som illegal, inhuman och förödande destruktiv för alla inblandade?

Hur är det möjligt att Din regering kan nedlåta sig till att vidta åtgärder mot oss och vår fredliga solidaritetskonvoj som om det var vi som bröt mot lagen och kränkte människors rättigheter?

Ship to Gaza och Freedom Flotilla är ett fredligt folkrörelseinitiativ som samlar ett tjugotal organisationer och deltagare från samtliga världsdelar. Vår idé är mycket enkel. Idealen om mänskliga rättigheter och folkrätt måste omfatta alla om de inte bara ska vara tomma ord. Blockaden mot Gaza är ett otyg som hindrar människor i Gaza från att arbeta, studera, bedriva handel, besöka släktingar och vänner – kort sagt, från att röra sig fritt. Blockaden lägger hämsko på all ekonomisk och social utveckling, skjuter arbetslösheten i höjden, är medicinskt livsfarlig, berövar unga människor framtidstro, befordrar kriminalitet och terrorism. Blockaden är nämligen först som sist ett effektivt hinder för den dialog som är den enda framkomliga vägen mot fred och rättvisa i regionen.

Vår aktion är helt igenom fredlig. Våra fartyg kommer lastade med efterfrågade förnödenheter och solidaritet. Vi vill sända ett budskap till Gazas instängda invånare: världen har inte glömt er, ni är inte ensamma. Vi vill också sända ett budskap till världens ledare, inklusive Dig, Giorgios Papandreou: nu får det vara slut på passiviteten! Det internationella samfundet måste i handling ta ansvar för den folkrätt och de mänskliga rättigheter som Ni berömmer Er av att försvara.

  • Låt oss få sända de budskapen!
  • Låt våra skepp få segla!

I solidaritet, Styrgruppen för Ship to Gaza Sverige

Intressant?
Bloggat: Rapporter, Annarkia, Bjereld,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, SVD, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements