Förlorarnas mittenpopulism

Boknytt
Folkhemspopulismen
Uvell/Carlsen
Timbro förlag

Förlorarnas mittenpopulism

Sverigedemokraternas och andra europeiska populistpartiers ledning och rötter är rasismanstrukna. Så bedöms också hela sd och dansk folkeparti i liberal, vänster- och i det officiella Sveriges diskurs. Men denna bild stämmer inte på partiernas väljare, menar de två mediamänniskorna som gett ut denna bok på högerns bokförlag Timbro (utnyttjande analysföretaget United Minds väljardjupintervjuer).

I första halvan av boken skriver Markus Uvell (moderat bakgrund, vd för stiftelsen Fritt näringsliv/Timbro) om ”Folkhemspopulismen – Berättelsen om Sverigedemokraternas väljare” (hela bokens titel). I den andra halva av boken skriver den danske journalisten Erik Meier Carlsen om populistväljarna i Danmark under titeln” Danska sjukan – Erfarenheter av 37 års dansk- och skandinavisk nationalpopulism”.

Deras budskap är att de båda populistpartiernas väljare inte i första hand är högerextrema rasister. De är missnöjda mittenväljare, välfärdskramare och folkhemsnostalgiker. De är vanligt folk med vanliga människors åsikter och politiska prioriteringar. Inga antidemokratiska högerextremister.

Visst kan invandrarna ses som syndabockar, men det handlar i första hand om välfärdschauvinism, nationalegoism. När välfärden och tryggheten urholkas vill Sverigedemokraternas och Dansk folkepartis väljare att det satsas på ”det egna folket” först”. Det handlar om resurser, inte om rasism.

Det är arbetarklass, besvikna ”gamgråsossar”, bidragstagare, lågutbildade, landsbygds- och småortsmänniskor, unga missnöjda män, industrinerläggningsdrabbade bruksortsfolk och liknande ”förlorare” i den globala samhällsutvecklingen som röstar på de båda nationalpopulistiska partierna. Dessa har till viss del kommit att ersätta en högervriden ”nyelitär” socialdemokrati som inte längre ses som ”vanligtfolkparti”.

Folket mot Eliten alltså, i en tid då den försvagade vänstern inte längre upplevs som ett realistiskt alternativ för samhällsförändring. En borgerlig, elitistisk, kosmopolitisk, EU-globaliseringsivrande, mångkulturalistisk elit, mot en nationell, (national)statlig, ”välfärdslig”, ”samkulturell”, kulturkrocksdrabbad underklass som känner sig övergiven av de där uppe.

Det ligger nog en del i författarnas beskrivning. Men man anar det höger-näringslivsaktiga egenintresset. Tanken är att ta bort högerstämplingen av populistpartierna och skapa en bild av dem som en slags råbarkade sossar. Bäst vore förstås om politisk forskning kring dessa frågor kunde bedrivas utan partiegoistiskt intresse. Sanningen finns där ju att upptäcka, den är en fråga om fakta, inte om politiska värderingar.

Högerns stora uppgift här i livet är att bekämpa alla rikemanshotande jämlikhetstankar, vilket även framkommer tydligt i denna bok. Själv fick jag av boken vatten på min kvarn att mångkulturalismen i praktiken fungerar som en nyliberal murbräcka för att försvaga samhällssolidariteten.

Först söndra nationen och klassen i resursstridande etniska grupper, sedan atomisera landet ytterligare i själviska individer som struntar i alla andra, i kollektivet, i den nationella gemenskapen (relativt homogena samhällen är mer solidariska/altruistiska, se Frank Salter och Robert Putnam som boken refererar till).

Så försvarar också Markus Uvell mångkulturalismen, samtidigt som han menar att den krockar med den ”fundamentalistiska jämlikhetsnormen” vi är ”besatta” av i Sverige. Ska vi acceptera kulturella skillnader måste vi också acceptera ekonomiska skillnader, argumenterar han med haltande logik. Han skriver:

”Men om vi ska kunna acceptera att människor lever på olika sätt av religiösa och kulturella skäl måste vi också acceptera andra skillnader. Som att…vissa kanske är mycket mer förmögna än andra.”

Där stack den fram! Den nyliberala bockfoten! Det giriga överklassintresset! Multikulti som samhällsförstörare!

Hans Norebrink

Läs mer: Johansson Heinö, SDS, Knuff, SR, Newsdesk,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

44 kr hos Adlibris

Advertisements