Brogårdarna – Broberg

Del 9 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

I slutet 1200-talet beboddes med all sannolikhet Broberg av lendermannen Ulfhedin Björnsson. Gården kan ha tillhört hans släkt en tid och på gården fanns ett försvarstorn, den så kallade kastalen i Bro som uppfördes någon gång på 1100-talet. Genom släktleden har sedan gården ärvts av hans dotter som först var gift med Harald Alfsson (Bolt) och sedan med Jon Thoraldsson. Den senare nämns år 1351 tillsammans med sin fru Joronno som ägare till Näsögodset till vilket Broberg med all säkerhet har hört. Efter Jon Thoraldsson hamnade Näsögodset och Broberg i Håkon Eyvindssons ägo. Därefter ärvdes det av hans son Olof Håkonsson och så småningom av dennes dotterdotter som var gift med Bo Fleming. De övertog Näsön inklusive Broberg år 1492. Bo Fleming var farmors far till Erik Rosenkrantz.

Redan på 1490-talet bör huvudgården i Bro socken i Bohuslän, Broberg, varit delad i två delar. Så var det också när biskop Jens Nilsson besökte Bro år 1592. Ägare av Brobergsgårdarna sistnämnda år var Norges näst störste godsägare Erik Rosenkrantz, hövitsman på Varberg, som var innehavare av sätesgården Näsön utanför Drammen i Norge till vilken Broberg hörde. Förutom Broberg (3 gårdar) tillhörde ett stort antal gårdar i Bohuslän Näsön och Erik Rosenkrantz. Däribland kan nämnas Dramsvik, 2 gårdar Berg, Röd, Holm, Ammenäs samt 2 gårdar Buddeberg i Forshälla socken, 2 gårdar Skaftö i Morlanda socken, Låssbo, Röd, 2 gårdar Bö, Bot, Bäckevik och Äng på Lyr (vilket innebar hela ön) i Tegneby socken, Utäng, Sibräcka och 2 gårdar Dyreby på Tjörn, 1 gård Ballabo i Västerlanda socken, Graneby och 1 gård Lökeberg i Hålta socken samt 1 gård Tjuvkil i Lycke socken, tillsammans inte mindre än 28 gårdar .

1525 dog Erik Rosenkrantz far och Näsögodset inklusive Broberg ärvdes av alla barnen. Först 1547 eller 1548 skiftades arvet och Erik Rosenkrantz löste då ut sin sykon ur Näsögodset. Vid Erik Rosenkrantz död år 1575 skiftades hans gods och egendomar bland de tre barnen och Broberg tyck ha hamant i sonen Jakob Rosenkrantz ägo. Allteftersom kom familjen Rosenkrantz att sälja de norska godsen och det sista som såldes var troligen Näsln som avyttrades år 1663 och 1664 av Christen Christoffersson Urne, dotterdotterson till Erik Rosenkrantz dotter Sophia Rosenkrantz.

Vad det gäller de tre Brobergsgårdarna anges Påvel Nilsson, tidigare fogde, vara ägare år 1639. Detta feter att Jakbo Rosenkrantz ättlingar skiftat sitt arv år 1636. 1691 tycsk handelsmannen Alexander Cock ha köpt Broberg (Brogårdarna) samtidigt som han köpte Vese säteri. En man vid Holger Rosenkrantz förökte då hävda sin rätt till Brogårdarna men motsades av Lars Silentz, rådman i Uddevalla och gift med en dotterdotter till Påvels Nilsson. Rosenkrantz vidhöll därvid inte sitt krav.

1709 sålde Cock Vese och Brogårdarna vidare till Håkan Gyllenbjälke. Därefter ägdes det av Olof Knape (adlad Strömstierna år 1715 och välkänd amiral i svenska flottan) från 1712 då han köpte det av Håkan Gyllenbjälke. Samma år som han adlades, 1715,  köpte han också fiskelägena Lysekil och Malmön från staten och lade dem under Vese. När han dog 1730 övergick ägandet till hans änkas Christina Thorvedsdotter Ströms brorsdotter Margareta Strömcrona, dotter till Nils Thorvedsson Strömcrona. Hon gifte sig med Johan Caspar Greiffenschütz De ärvdes av sonen Johan Casper Greiffenschütz och hans fru Maria Elisabet Virgin. Efter Johan Casper Greiffenschütz död år 1767 ärvdes Vese och halva Malmön av äldste sonen, vice häradshövding Olof Greiffenschütz.

Vid Olof Greiffenschütz död 1798 ärvdes Vese av brorsdottern Johanna Margareta Greiffenschütz och hennes man, vice häradshövding Christian Fredrik Hjort. De pantsatte hela godset, med undantag av Brogårdarna där paret Hjort bosatte sig. Från dem har sedan Brogårdarna gått vidare till de nutida ägarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Vese Säteri – Brun, Bagge, Måneskiöld och StrömstiernaDynge hus – Gullmarsbergs säteri >>
Advertisements