Torreby – från adelsgods till golfklubb

Del 11 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Torreby på Tungenäset i Foss socken omnämndes i skriftliga källor år 1317 för första gången.  Kung Håkan Magnusson skänkte då ett halvt markabol jord i Torreby. På 1580-talet kom Torreby i familjen Bagges ägo genom Katrine Pedersen som ärvt egendomen från sin förste man. Hon tog med sig den i sitt giftermål med Peder Bagge d.ä. De ägde också Holma säteri som Katrine Pedersen ärvde från sin far Peder Pedersen Ryter.

Peder Bagges son Mats Bagge övertog vid faderns död år 1609 godset. Han ägde också Vese säteri från år 1609 och han återköpte Borregaard. Han var redare och inblandad i en rad vidlyftiga affärer och juridiska tvistemål, bl.a. med skeppsredaren David Slaman i Ulebergshamn. Mats Bagge dog 1639 och ärvdes då av sina barn. För att kunna lösa ut sina syskon pantförskrev sonen Peder Bagge all sin egendom till Margareta Hvitfeldt som snart övertog den. Peder Bagge var innan Margareta Hvitfeldt övertog egendomen Bohusläns tredje största godsägare efter Margareta Hvitfeldt på Sundsby och Dorotea Bielke (änka efter Daniel Bildt) på Morlanda. Till Torreby hörde även Hensbacka i Munkedal.

Torreby och Holma säteri köptes år 1661 av Rutger von Ascheberg från Margareta Hvitfeldt. Därefter ärvdes gården av ättlingar till von Ascheberg intill den såldes år 1886 till Niels Sörensen. Denne var huvudägare till sågverksföretaget Säfveåns AB i Göteborg som senare kom att utveckla sig till ett av sveriges klassiska investmentbolag.

Nuvarande slott på egendomen uppfördes 1887 av den nye ägaren. År 1908 anlades en fruktodling på ett område av 45000 kvm där man plantera 2500 fruktträd. 1960 köptes godset av Stig Widell som genast tog initiativ till att bygga en golfbana. Golfklubben grundades 1961. Slottet blev högkvarter för Torreby golfklubb med Bohusläns äldsta golfbana. 1965 påbörjades en renovering av det förfallna slottet. Golfklubben arrenderade till en början golfbanan av Stig Widell, men köpte den år 1983 via bolaget Torreby Intressenter AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Dynge hus – Gullmarsbergs säteriKåröd säteri – Stillingsön >>
Advertisements