Kåröd säteri – Stillingsön

Del 12 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

1532 fick stormannen Simon Eriksson frälsebrev för Kåröds gård i Myckleby socken på Orust. Frälsebrevet, som är egenhändigt undertecknat av Kristian (Tyrann), innebar att gården befriades från skatt. Trots att Kristian några månader senare förlorade striden om kungamakten och Simon därmed ”satsat på fel häst” förblev frälsebrevet giltigt. Kåröds säteri följde sedan Simon Erikssons släkt till 1635 då den bytte ägare.

Överste Daniel Bildt på Morlanda bytte år 1635 till sig mark på Kåröd i Myckleby socken på östra Orust. Han löste in ett stort antal gårdar och fick överta säterirättigheterna för Kåröd, dvs befrielse från vissa allmänna skatter. Bohuslän och därmed Orust blev genom freden i Roskilde år 1658 svenskt och Kåröd förblev en del av Morlandagodset.

I början av 1770-talet upphörde det Bildtska ägandet av säteriet genom att det såldes till en ryttmästare Nils Hård af Segerstad. Denne var dock i stort behov av pengar och förpantade säteriet, dvs belånade egendomen. Långivare var sex aktade hedersmän ur allmogen i socknarna omkring säteriet. År 1810 sålde Nils Hårds änka den del av Kåröds säteri som ställts som säkerhet vid makens upplåning. Köpare var de sex långivarna men köpesumman ansågs betald genom det givna lånet. I och med denna ägandeöverföring upphörde säteriet och upplöstes i sex enskilda fastigheter.

Nils Rasmusson från Långelanda, född 1753, var en av de sex som blev ägare till en större del av det gamla säteriet. Han bodde med sin stora familj kvar i de i slutet av 1700-talet upprustade byggnaderna.

År 1818 sålde Nils och Inger Rasmusson gården till sönerna Berndt och Olof Nilsson. Berndt Nilsson övertog huvudgården. Brodern Olof Nilsson övertog mark där nuvarande Ödegården (Ögården) ligger.

Berndt Nilsson fick i två äktenskap 15 barn varav sju dog i unga år. Ett av barnen i det andra äktenskapet var Lars Bernzon som grundade Stillingsöns badort 1865, vilken senare utbyggdes av sonen Malte Bernzon (1873 – 1961).

Ättlingar till Nils och Inger Rasmusson finns fortfarande som mark- och husägare i Kåröd och Stillingsön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Torreby – från adelsgods till golfklubbRöstorp – frälsegård i Västerlanda >>
Advertisements