Norra Masthugget – bygg kvarterstad nu!

Det behövs inga storvulna planer, inga fantastiska projekt, inga byggbolags skitplaner. Det är faktiskt bara att börja bygga i norra Masthugget nu. Låt kvartersstaden i Masthugget (långgatorna) fortsätta ända till kajen och Stena. Bygg nu, inte som ett jätteprojekt som utförs av stora fastighetsbolag och byggföretag och som troligen resulterar i en förlängning av det otroligt fula Nya Masthugget och de konstiga snedhusen i kvarteret närmast Johanneskyrkan. Låt istället små byggföretag bygga var var sin fastigheter i de nya kvarteren. Låt det bli ett varierat och småskaligt byggande som resulterar in en varierad storskalig kvartersstad, en förlängning på Göteborgs attraktivaste område, Långgatorna. Bygg nu! Det behövs.

Bygg exempelvis så som min bror Albert, som är arkitekt, har skissat på:

Gatunätet i Masthugget, Olivedal, Haga och Kommendantsängen, idag och i framtiden

Det är lätt att se hur det å ena sidan finns enorma kvarter utan gatunät och å andra sidan enorma ytor utan kvarter. Det här bör utjämnas. Bebygg de stora asfaltytorna med kvarter och bygg gator i de stadsdelsstora kvarteren.

Haga och Olivedal har i stort sett en bra struktur som endast behöver mindre kompletteringar. Tre stadsdelar i Linnéstaden är däremot amputerade. I Annedal och Stigberget består bebyggelsen helt eller delvis av suburban bostadsbebyggelse i jättekvarter. Dessa bör delas upp i många fler små kvarter.

Annedal bör också byggas ut söderut och det monofunktionella konsnärsgetto som kallas konstepedemin bör urbaniseras så att det kan tillföra stadsdelen liv istället för att, som nu, suga liv. Masthugget å andra sidan är en halv stadsdel där ena halvan består av en gigantisk trafikapparat. Denna bör delas upp i en mer rationell gatustruktur och bebyggas med kvarter.

[…]

Järntorget bör utgöra gränsen mot en av Göteborgs småstäder/stadsdelar. Icke desto mindre bör Linnéstadens huvudaxel gå vidare från Järntorget ner till älven. Bygg tätt och gör Järntorget till en kringbyggd plats och förtäta bakom Folkets hus så att bebyggelsen går ända ner till älven och båtarna till Hisingen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements