Ökningen av trafikolyckor – en återgång till det normala

Antalet trafikolyckor har ökat mycket från förra året till i år vad det gäller årets första månader. Men det är faktiskt en minskning från åren dessförinnan. Det är förra året som var udda. En extrem minskning av olyckorna inom vägtrafiken ägde då rum i jämförelse med tidigare år. Denna minskning var störst i Skåne och Stockholms län. I Västra Götaland inträffade den motsvarande minskning året innan. Ökningen i år har varit speciellt stor i Västra Götaland och antalet olyckor i vägtrafiken är uppe i samma nivå som år 2008.

Den ökning av vägtrafikolyckorna som GP slår upp stort är alltså i själva verket en återgång till normala förhållanden efter ett onormalt år i Sverige och två onormala år i Västra Götaland. Media  och journalister på tidningarna är som vanligt oseriösa när de i sin normala ordning inte kollar fakta och statistik utan koncentrerar sig på att skrämma upp folk med hårresande rubriker. Även om verkligheten inte är så speciellt hårresande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements