Privatisering – sämre barnhälsovård

På område efter område visar det sig att vinstjakt, privatiseringar och avregleringar lett till sämre service och sämre villkor för framförallt de allra fattigaste. Sämre och orättvisare skolgång, sämre och orättvisare vård. Dyrare el. Sämre kollektivtrafik. Listan är lång. Det allra senaste exemplet är barnhälsovården i Göteborg som efter att det så kallade vårdvalet infördes har lett till en sämre barnhälsovård där barn ramlar mellan stolarna, ingen vet nåt, inget vet vem som ansvarig, journaler försvinner osv. Sämst har det blivit för de med störst behov:

Omlistningen är det stora problemet, menar Arvidsson. Tidigare var BVC en egen verksamhet skild från primärvården. Byten skedde bara om familjen flyttade. I dag finns lika många BVC som det finns vårdcentraler, flera inom samma område. Det är ofta i samband med att barnet blivit akut sjukt som omlistningen sker. Den vårdcentral där man söker akut hjälp blir också automatiskt den där barnets hälsovård skall skötas.

– För de allra flesta barn är detta inget större bekymmer, säger Thomas Arvidsson. Men förlorarna är barn och familjer med störst behov av stöd och hjälp. Risken är att de här barnen glöms bort och att man förlorar viktig kunskap om hur barnen och familjerna har det.

Ett annat exempel som varit aktuellt de senaste dagarna är SJ som slänger av barn lite hur som helst från tågen. Detta beror också med stor sannolikhet på att privatiseringar och avregleringar lett till fokus på annat än säkerhet och ansvar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Alors

    Underbart hur någon kan vara så trångsynt att man bara skyller ALLT på privatisering. Måste vara enkelt att vara vänsterpolitiker these days.

    • Det är ju inget jag gör visserligen. Men i detta fall så är det ju glasklart. Alla inblandade, läkare, politiker, media osv säger att problemen med barnhälsovården beror på avregleringen och privatiseringen.