Privat apoteksverksamhet – medicinbrist

I USA är alla apotek privata. I USA har man nu fått brist på en rad viktiga mediciner, närmare bestämt 180 olika. Lösningen är att skapa ett nationellt lager och offentlig nödtillverkning av mediciner liksom ett bolag utan vinstkrav för att importera viktiga mediciner.

Det verkar inte som om det helprivata systemet med enbart privata läkemedelstillverkare och med enbart privata apotek fungerar så bra. Det är ett sådant system som många borgerliga partier och nyliberaler vill ha och som gradvis införs i Sverige. Man undrar ju varför vi ska kopiera dåliga modeller från andra länder. Modeller som inte fungerar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • ”ett bolag utan vinstkrav för att importera viktiga mediciner”, kommer aldrig att fungera. Grundproblemet till medicinbristen är att det finns för få som tillverkar på grund av den monopolställning läkemedelpatenten ger. De amerikanska läkemedelsföretagens lobby sett har sett till att USA stenhårt hotat de länder som försökt tillverka billiga versioner av mediciner.

    ”Handelsavtal” som ACTA har ju som enda syfte att bevara vinstmarginalerna för läkemedelsföretagen genom att stoppa andra länder från att tillverka och sälja alternativ. Så det här lär USA få leva med under överskådlig framtid

    • Patenten är också ett av problemen.

  • Om man är orolig för att den svenska privatiseringen kan medföra liknande situationer så finns det väl en jätteenkel lösning på problemet: Gör det olagligt för apotek att inte lagerföra alla viktiga läkemedel. Om dom upprepade gånger bryter mot lagen så blir dom omedelbart av med apotekstillståndet.

    • Anonym

      Den merkostnaden det innebär för de privata apoteken kan du vara säker på hamnar i knät på de som behöver medicinen. Dyrt blir ännu dyrare.

      • Innebär inte lagerhållning samma kostnad om det sker i statlig regi?

        • Men då är allt avhängigt demokratiska politiska beslut. Dvs vi kan demokratiskt besluta att det inte ska bli så. Inte vinststyrda beslut i slutna styrelserum.