Rejäl spårvägsutbyggnad föreslås i Stockholm

Stockholms stad och SL har tagit fram en långsiktig plan för kollektivtrafiken i staden. I förslaget finns sex spårvagnslinjer i innerstaden med. Dessa linjer är tänkta att ersätta de så kallade stombussarna och det är naturligtvis en mycket bra idé att ha spårvagnar istället för bussar. Högre kapacitet och mer miljövänliga. Spårvagn innebär i stort sett alltid en förbättring i förhållande till bussar.

Byggs spårvägen ut på detta sätt i Stockholm så går staden snart om Göteborg som den ledande spårvägsstaden i Sverige. För i Göteborg står utvecklingen helt still. Ingen utbyggnad sker och ingen planering av utbyggnad sker heller.

Samtidigt som den nya planen på fler spårvägar i Stockholm tagits fram rapporteras också om att utbyggnaden av de spårvägar som beslutats försenas. Istället för att spårvägen från centrala Stockholm till Ropsten står klar 2013/2014 så beräknas den inte vara klar förrän år 2016.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • En museispårvagn som passerar ett varsamt restaurerat Slussen med en fungerande Katarinahiss skulle sitta fint.

  http://slussenbloggen.blogsome.com/

 • Då får de ta och minska kostnaden för bygget radikalt jämfört med NK-expressen. Och framförallt prioritera utbyggnaden av tunnelbanan innan de tar itu med spårvagnarna. Ett problem är ju att trafiklandstingsrådet Christer Wenner­holm är lobbyist för spårvagnarna. Det innebär att han har noll trovärdighet i sina förslag. Exempelvis är det ju en ren självklarhet att det inte ska gå någon spårvagn till karlonska när tunnelbana budgeterats till samma kostnad.

  Om de sparkar Wennerholm och tar in någon med mer balanserad syn kommer det nog bli lättare att få igenom de utbyggnader av spårvagnar som kan behövas.

  • Om tunnelbana är lika billigt är det självklart bättre än spårväg. Högre kapacitet, snabbare och inga störningar för annan trafik. Wennerholm är som du säger oftast inte trovärdig.

  • Anonym

   Det är olyckligt att det hela utvecklat sig till ett ställningskrig på
   höger-vänster-skalan (där handelskammaren ställt sig på vänstersidan).
   Planeringen bakom spårväg city är undermålig. Givetvis skulle den
   dragits längs BirgerJarlsgatan och Kungsgatan. Då hade den redan nu
   kunnat dras mot Kungsholmen och man hade sluppit det löjliga epitetet
   NK-express (initierat av Dalberg som är motorvägskramare).

   Vad gäller Karolinska ser jag det som en självklarhet att t-bana ska
   dras dit. Men även spårvagn har en plats där (dragning via
   Norrtullsgatan). Men att bara bygga en kort t-banegren med en station
   till Karolinska vore ett stort misstag. Redan från början bör man vara
   på det klara att linjen ska dra vidare och skapa fler kopplingar i
   t-banenätet.

   Man borde lära sig från andra städer. Finns ingen anledning till att
   spårvagnar ska vara 5-10 gånger dyrare i Stockholm än på andra ställen.

   Wennerholm har dock gjort ett par tråkiga uttalanden om att t-banan
   skulle vara ”färdigbyggd”, något han fått äta upp senare. Att han skulle
   lobba för ett trafikslag ser jag inte som ett större problem så länge
   man inte ställer det mot andra lika viktiga trafikslag.

   Staten har en viktig roll. Under efterkrigstiden byggdes t-banan ut till
   stor del med statsbidrag. Något sådant borde man kunna få till idag
   (och då ska givetvis Göteborg inkluderas). Om det utgår stora
   stadsbidrag till t-bana (eller högbana) så vore det nog politiskt
   självmord för Wennerholm att inte missa detta fina erbjudande.

 • Jag tycker det är bra att man tittar på Spårvägar för att stärka upp kollektivtrafiken i innerstan och närförort. Men det stora problemet är den mer långväga pendlingen som sker med bil vilket inte de föreslagna spårvägarna gör något åt. I befintliga planer är det framför allt två åtgärder som skulle prioriteras framför spårvägsutbyggnad. Roslagspilen som är pendeltåg till nordöstra Stockholm och tunnelbana till Nacka som borde gå ända till Orminge.

  • Långväga pendling bord einet finnas. På sikt måste sånt bort. Man ska bo i närheten av sitt arbete. Men utbyggnad av tunnelbana och pendeltåg är naturligtvis också vettigt. Och på kort sikt så kommer ju långväga pendling att finnas kvar.

   • ”Ska bo i närheten”? Finns inga skan när det gäller att välja var man vill bo och på vilken arbetsplats man vill jobba. Det måste man få välja själv. Längväga pendling kommer alltså alltid finnas och det gäller att underlätta så den kan göras effektivt kommunalt. Det är ju ändå så att pendlarlinjerna kan användas för kortare transporter oxo.

 • Hissen är kul men vad är det som lockar med en liten labyrintisk motorvägsknut? Den borde ersättas med något mindre dominerande som har gott om plats för spårvägar. F.ö. borde blå linje förlängas förbi Nacka, förslaget om att sambygga med en Österled är utmärkt.

 • Göran Åhling

  Varför bygga spårväg T-centralen till Ropsten när det redan finns fungerande Tunnelbana samma väg?
  Helt obegripligt. Bortkastade pengar på nostalgitänk som ger längre köer i trafiken men inga nya färdvägar.

  Att vara nostalgiker och vilja återskapa 1960 leder inte staden framåt. En återskapad spårvagnslinje återskapar inte resten av trafiken/transportbehovet till läget för 50 år sedan.

  Utveckla hellre ett tåg som kan trafikera spårvägen (ovan jord) på Lidingö, och tunneln i centrum så att man kan åka genomgående utan byte vid Ropsten.

  Vidareutveckla sedan tunnelbanenätet: Varför inte knyta ihop Östra station bättre med staden i övrigt? Kanske en linje som skulle kunna gå från Ropsten via gasverkstomten, Storängsbotten, Östra Station, Odenplan, Karolinska och den blivande stadsdelen där, Tomteboda, Mariedal, Fridhemsplan,Stadshuset, T-centralen, och vidare till Ropsten på befintlig linje. Man kan tänka sig en längre ring som gör ett varv norr om gamla stan och ett varv söder om, allt i ett omlopp.  Delar av detta alltså på befintliga spår och tunnlar, delar i nybygge. I de delar som skall nybyggas (Gasverket, Norra station, …) bör Tunnelbana prisvärt kunna byggas med ”Cut and Cover”-teknik, precis som gröna linjen till stor del är byggd, medan spåren i redan bebygda områden kan blir billigare med djupare tunneldrivning.

  Syftet borde vara att skapa trafikvägar mellan boenden och arbeten som inte måste passera T-centralen. Försök till exempel att bo i de stora bostadsområden som finns i nord-ost (Täby, Åkersberga, …) och jobba på Karolinska – två byten är ingen bra reklam för kollektivtrafik, lika lite som dagligen överfulla stomlinjebussar.

  Jag bor själv i Göteborg med sin spårvägshysteri (men jobbar regelbundet i Stockhom) och ser hela tiden hur spårvagnarna här ”knycker trafikljus”, och därmed orsakar långa köer på korsande huvudgator. Köer med ambulanser, bussar, varubilar och allt annat som krävs om centrum skall leva och inte vara en svart ödetomt.

  Själv handlar jag sedan länge det mesta på stormarknader utanför stan – centralt är parkering omöjligt, affärerna få och dyra och vagnarna dit/därifrån går sällan, är fullsatta och leder till andra områden än där jag bor. Ofta cyklar jag faktiskt, trots det är inte centrum lockande länge. Dessutom gör man inte veckoinköp med cykel…

  • Anonym

   ”Varför bygga spårväg T-centralen till Ropsten när det redan finns fungerande Tunnelbana samma väg?”
   Den har inte exakt samma rutt. Vid Värtahamnen är det tänkt att det ska byggas en ny stadsdel. Man måste bygga något som försörjer området ned mot Loudden (vilket iof kunde göras med t-bana).

   ”Helt obegripligt. Bortkastade pengar på nostalgitänk som ger längre köer i trafiken men inga nya färdvägar”
   En spårvagn rymmer runt 2,5 fler passsagerare än en ledad buss. Erfarenheten säger att busslinjer som ersätts av spårvagnar får fler resenärer eftersom bilister lockas över till kollektivtrafiken. Och det är så vi löser trängseln på gator och vägar, nämligen att bilister förmås ställa bilen och istället åka kollektivt. En spårvagna rymmer 200-300 passagerare. I rusningen motsvarar detta runt 200 bilar (2 km lång stillastående bilkö eller 4 km lång bilkö i en hastighet av 36 km/h).

   ”Utveckla hellre ett tåg som kan trafikera spårvägen (ovan jord) på
   Lidingö, och tunneln i centrum så att man kan åka genomgående utan byte
   vid Ropsten.”
   Förslaget som det nu ligger är bättre än ingenting. Det skapar möjligheter att lätt ta sig från Lidingö till den nya stadsdelen vid Värtan. Men jag håller med om att ett pendlingståg som Lidingöbanan inte ska fastna i ett relativt långsamt trafikslag som spårvagn när det når staden. På samma sätt bör Angereds-, Tynnereds-, Biskopsgårds-, och Bergsjölinjerna i Göteborg fortsätta som tunnelbana eller högbana genom stadens centrala delar (med bibehållet centralt spårvagnsnät).

   ”Vidareutveckla sedan tunnelbanenätet: Varför inte knyta ihop Östra station bättre med staden i övrigt? …”
   Bra förslag. Själv tycker jag man borde gradera upp tvärbanan till premetro (linjen är för lång för att vara spårväg). Vidare kunde man förlänga Karolinskagrenen och koppla ihop den med Akallalinjen vid Solna Stn. Den befintliga Akallalinjen skulle istället vika av mot Solna Stn, Frösunda och kopplas ihop med Röd linje vid Bergshamra.

   Det finns många idéer hos många medborgare men jag tror man hos SL är fast i tänket att man måste bygga vidare på befintlig struktur och då blir t-baneutbyggnader svårare att tänka sig (om det inte bara handlar om resor in till stan från allt mer perifera förorter).

   Men borde även se hur det ser ut utomlands. Varför är det många gånger mycket dyrare att bygga t-bana och spårvagn i Stockholm än i exempelvis Helsingfors? Jag ser ingen anledning till att det måste vara så.

   ”Syftet borde vara att skapa trafikvägar mellan boenden och arbeten som inte måste passera T-centralen”
   Precis. Istället bör man bygga vidare med nya trafiknoder, som exempelvis Solna C (som jag visade ovan). Vad gäller spårväg city förstår jag inte varför den drogs till Sergels torg. Syftet var förmodligen att dess fortsättning skulle passera centralen. Men eftersom Sergels torg ska renoveras måste man vänta med utbyggnaden till renoveringen är genomförd. Hade man istället dragit linjen Berger Jarlsgatan och sedan Kungsgatan så hade man redan nu kunnat förtsätta med utvidgningen mot Kungsholmen. Den linjen hade fått omstigningspunkter till gröna linjen (vid Hötorget), blå linjen (vid Vasagatan) och röda linjen (vid Birger jarlsgatan) men man är nog fast i tänket att i all befintlig struktur passerar man t-centralen oavsett linje (tvärbanan undantagen) så då ska så fortsätta.

   ”Jag bor själv i Göteborg med sin spårvägshysteri (men jobbar regelbundet
   i Stockholm) och ser hela tiden hur spårvagnarna här ”knycker
   trafikljus”,”
   Håller inte med. Göteborgs stora problem är att man under lång tid prioriterat bilism. Det har gått så långt att staden förlorat sin kontakt med älven (motorvägsbarriärer). Många motorvägar ger upphov till stadsutglesning vilket ger mer segregation och sämre miljö. Om Göteborg inte haft sitt spårvagnsnät hade det varit fullständigt kaos (en spårvagn motsvarar 2-3 obekväma bussar eller en bilkö på ett antal kilometer). Att de  ”knycker
   trafikljus” är helt i sin ordning. I en stad som så nästan totalt prioriterat bilism bör man på något sätt öka kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet (och göra bilalternativet mindre attraktivt). Det är förstås helt i sin ordning (precis som trängselskatterna är det). Göteborgs avgörande problem är avsaknaden av just snabba färdvägar genom de centrala delarna. Förortslinjerna bör fortsätta som t-bana (eller högbana) genom de centrala delarna samtidigt som spårvagnsnätet behölls. Storstadsperspektivet har under lång tid saknats på riksplan, men Juholt (nej jag är inte sosse 🙂  ) senaste kommentar om att staten ska gå in med statsbidrag till nya t-banor är lovande. Hoppas att detta även gäller Göteborg (där sådana borde ha byggts redan på 60-talet). Göteborg är idag ungefär lika stort som Stockholm var på 40-talet då man började bygga t-bana där (hint, hint).

   • Tänkt och tänkt. Det är bara korkat att börja bygga spårvägen innan man ens börjat bygga den nya stadsdelen. Det har förhoppningsvis staden också insett eftersom man skjutit upp utbyggnaden av NK-Expressen.

    Finns vad jag vet inte minsta skäl att tro folk har skippat bilen enbart för att åka NK-Express. Låter som ett luftargument. Överlag var det bygget en felprioritering. Man hade kunnat vänta i 10 år med bygget fram tills att det faktiskt fanns en tillstymmese till ny stadsdel.

    • Anonym

     Eftersom spårväg citys rutt knappast är där man istället skulle ta bilen så har du givetvis rätt. Men tanken är att den ska dras till NV Kungsholmen. Vad tror du om den stadsdelen bara får buss? Vad tror du händer om den får en spårvagnslinje.

     Man sköt på utbyggnaden till Värtan eftersom man skulle varit tvungen att bygga ett provisoriskt spår. Men visst finns det en poäng i att låta den spårbundna infrastrukturen finnas på plats när folk flyttar in. Se bara hur det var på södra Järva innan 1975, då de fick t-bana. 

     • Man hade kunnat vänta minst 5-10 år med att bygga spårvägen om man velat att den skulle finnas på plats när folk flyttar in. Och då hade man kunnat bygga all spårväg på en gång vilket hade hållt nere kostnaderna.

     • Man hade kunnat vänta minst 5-10 år med att bygga spårvägen om man velat att den skulle finnas på plats när folk flyttar in. Och då hade man kunnat bygga all spårväg på en gång vilket hade hållt nere kostnaderna.

     • Anonym

      Och från början befästa mycket bil- och busstrafik? Jag är klart för en utbyggnad av både t-bana och spårvagn (mot förbifarten). Men jag kan nog säga att jag hellre skulle prioritera att buss 4 som konverterad till spårvagn. Men jag tror det finns en poäng i mer spårvägar/t-banor generellt på tunga linjer.

      I Stockholm har vi sedan 50/60 talen levt med en bil/buss centrerad planering. Detta samtidigt som man lagt ner spårvagnsnät och mer och mer utnyttjat befintligt pendeltågs- och tbanenät till max, utan att bygga nytt. Många är spårvagnens belackare och nu när kritiken (om dess farlighet o oflexibilitet osv) inte besannas kan det bana väg för fler linjer (märk väl att man i Norrköping bygger spårvagn just för att det är billigare än buss). Fler spår tror jag också får upp ögonen för mer t-bana (även om Wennerholm kanske inte inser det). Det hela handlar alltså om att på längre sikt skjuta över trafiktyngdpunkten från biltrafik (så som det var på 60-talet) till kollektivtrafik och det gör man bäst genom att bygga fler spår och integrerade och översiktliga nät.

      ”Man hade kunnat vänta minst 5-10 år med att bygga spårvägen om man velat att den skulle finnas på plats när folk flyttar in.”

      Det är väl så man gör nu vid Värtan (vilket förmodligen är en god strategi). Men på NV Kungsholmen flyttar folk in redan idag. Det är synd att man genom valet, att dra spåren via Klarabergsviadukten istället för Kungsgatan, får vänta länge till de får spårvagn. Man kan ju hänvisa befolkningen till bussar eller att de ska gå till Stadshagen eller Kristineberg, men buss är inte attraktivt och avstånden till dessa stationer är långa. Man kan anta att detta gör att en större andel av befolkningen anser sig tvingade att skaffa bil.

  • Spårväg till Ropsten är inte obegripligt eftersom det i verkligheten är en förlängning av spårvägen på Lidingö. Dessutom kommer den gå genom nya områden som inte servas av tunnelbanan.

   Du vet att gröna linjen byggdes för spårvagnar från början va? Det är därför tunneln på söder är så osedvanligt smal.

   Jag tycker inte att spåvägen är något problem i Göteborg. Problemet är bilarna (nästan lika många bilar i daglig trafik som det dubbelt så stora Stockholm). Alla spårvagnslinjer i Göteborg går med 7-15 minuters mellanrum och eftersom det är flera linjer på varje sträckning så är det knappast ett problem. Det är knappast sällan. Till centrum är det oerhört lätt att ta sig kollektivt. I allmänhet är det inga problem att hitta parkering heller (Nordstans P-hus, Centralen, Heden, Pustervik, det är faktiskt hur lätt som helst). Fast affärerna är förstås dyrare om du inte åker till Mölndalsvägen där det är billigare än på de flesta stormarknader utanför stan.

 • Göran Åhling

  Några har tydligen missförstått mig lite, jag är negativ till spårvagnsbyggnad, men jag måste poängtera att jag är 10-faldigt ännu mer negativ till att driva trafiken med bussar! Jag hävdar att Stockholm, med den trafikmängd som stadens storlek drar med sig bör koncentrera sig på tunnelbanan. 
  Det finns ett omfattande bussnät på ytan som ”finmaskigt” länkar ihop områden mellan T-banorna, och möjligen kan man tänka sig spårvagnar här, men stombusslinjerna ser jag som direkta nödlösningar. Med bra T-bana borde de inte behövas.

  På samma sätt är det mer än uppenbart att Göteborg behöver tunnelbana sedan länge – i de centrala delarna framför allt. De yttre linjerna går redan på egen banvall, precis som Stockholms T-bana. Men av skäl som jag tror mer än annat är prestige så har man bestämt att det går inte att bygga tunnlar här pga. leran. (Men egentligen är det nog ett utslag av att Stockholm har T-bana, vilket tydligen sticker i en del avundsjuka Göteborgssjälar – i motsatt riktning har jag aldrig sett några sneda blickar, bara en och annan pigg glirning).

  Att Göteborgs spårvagnar skulle vara bra och effektiva får stå för skribenten. Försök åka (spårvagn) från Hisings- Backa till Volvo, prova när det inte är rusningstid, men Du har en viktig tid att passa på Volvo – hur många timmar före mötet måste Du gå ut i regnet och blåsten för att flytta Dig en sträcka som går på 25 minuter med bil? Eller försök åka från centrala staden till Saltholmen – terminlaen för färjor till södra skärgården. Det snällaste jag kan säga om denna guidade tur är att man får mycket åktid för pengarna… Själv är jag idag bland-brukare till jobbet. Jag cyklar på 26 – 28 minuter, jag kan ta buss + spårvagn på ca 40-42 minuter i tätaste trafiken (om de håller tiderna) eller bil på 20 – 40 minuter beroende på trafiken.  Skulle jag jobba över säger erfarenheten att det tar en timme hem med snöret, 20 minuter med bilen och 30 med cykel. Klart jag tycker att spårvagn är effektivt, va ?

  Jag kan inte hålla med om ”problemet” med att staden inte har kontakt med vattnet. ”Vattnet” här är en industrihamn, inte särskilt trevlig i sig. Sedan några år har man faktiskt grävt ner Oscarsleden (längs älven på stadssidan) i tunnel, men jag kan inte se att staden blivit bättre att bo i för det. Om man vill se vatten så är det havet man söker, i syd-väst. Dit har våra visa beslutsfattare nogsamt missgynnat all trafik av ideologiska skäl, kan man tänka.  (Enligt 1919 års utgåva av ”sveriges kommunikationer” kunde man resa Linéplatsen till Särö på 19 minuter, numer anses det ”express” att klara sträckan under 40 minuter…)

  Det har aldrig varit svårt att korsa den gamla Oscarsleden – man fick vänta på grön gubbe bara – själv åkte jag en sommar för ca 20 år sedan dagligen cykel via gamla Lindholmsfärjan (korsade leden vid Järntorget), det kostade då inte farligt mycket att åka över. Numera kostar det lika mycket som att åka ”snöre” hela sträckan, så varför bry sig om cykel och färja även om det faktiskt kortade restiden betydligt.

  Det som retar mig mer än annat med kollektivplanering i Göteborg är att man nu bestämt sig för att staden nu behöver en tunnel (men nu är det ok, för nu skall ”någon annan” betala – staten och biltullar). Så nu skall man bygga tunnel med budget på 14 miljarder så att 2 spår på centralstationen inte skall sluta som blind ände, utan får fortsätta i en tunnel under centrala stan, kanske med en station, kanske, och i en stor båge ansluta till västkustbanan (linjen mot Malmö) i höjd med Liseberg. Det skall bli mycket lättare att köra pendeltåg om man inte behöver vända med ändstation på centralen (jämför med spår 1 – 9 på Stockholms station, för 14 miljarder skulle man motsvarande alltså kunna bygga en tunnel så att tåg från Uppsalalinjen kan fortsätta till Västerås utan att vända).

  Själv anser jag detta vara ett fullständigt orimligt missbruk med våra gemensamt inarbetade pengar. För någon miljard kan man säkerligen flytta stationen till huvudbanan, i stället för motsatsen! Plats finns – i Gårda ligger en 30 år gammal spårvagnshall som är specialanpassad för 30 år gamla spårvagnar (ASEA) som är leasade på 30 år och som inte skall köpas lös efter leasingen. Man håller därför på att köpa in nya Italienska vagnar (som sliter ut rälsen på nolltid) och som inte funkar att hantera i befintlig vagnhall (som saknar gravar – ASEA-vagnarna är byggda för att hanteras med lyftar).

  Om man gör en sådan flytt så breddas dessutom centrum mot Ullevi och den nu nybyggda kvarteren längs Friggagatan, vilket i sig skulle vara väldigt bra!

  14 miljarder för att det skall bli lättare att lägga tidtabeller är faktiskt väldigt mycket pengar. Jämför vad tunneln under Hallandsåsen kommer att kosta – jag vill minnas att det är i samma storleksordning. Som lök på laxen kommer stora delar av centrala Göteborg att vara uppgrävda i ett par år, och en bieffekt blir väl att förutsättningen för att bygga tunnelbana blockeras fullständigt – kanske är det just därför som lokalpolitiker här kämpat för tunneln i snart 10 år, och under den tiden blockerat mycket annat med motivet att tunneln måste gå först.

  Själv anser jag att spårvägen till stor del är en enda stoppkloss om man vill flytta sig i Göteborg. Det finns inte många centrala sträckor där snöret går fortare än en trampcykel. Och altför stor del av yttre trafik måste in i det långsamma centrum för att där byta linje. Spårvägen ansluter skapligt till ett par stora arbetsplatser och till centrum, men väldigt dåligt till ett par andra liksom till väldigt många mindre arbetsplatser. Några av miljonprogramsområdena, liksom några äldre bostadsområden är också skapligt försörjda, men nyare bostadsområden är det väldigt magert för.

  En effektiv tunnelbana vore melodin, kanske kan man ta reda på hur tunnlar drivs i lera på något museum i London, de löste ju problemet för 150 år sedan…

  • Just de områden du nämner har ju ingen spårvagn (Backa och Torslanda). De skulle onekligen behöva. Göteborgs näst störst arbetsplats, Sahögrenska, är det mycket lätt att ta sig till med spårvagn från de fleta områden. Men det går för långsamt. Det är främst centrum som är problemet, men även de äldre linjerna till Frölunda, Bergsjön och Biskopsgården är för långsamma. Det går att åtgärda.

   I Frankfurt (en stad i Göteborgs storlek men med lite större omland) har man grävt ner spårvagnarna i centrum. Detta kombinerat med pendeltåg fungerar utmärkt. Hur man kan göra i Göteborg har jag skrivit ett 40-tal inlägg om.