Göteborg – staden på G – G som i girighet och gangsters

G som i Göteborg. G som i gangsterstad. Och med det menar jag inte bara det mindre avundsvärda faktum att Göteborg är hemvist för fler kriminella nätverk och gangstergäng  än någon annan nordisk stad. Inte heller bar det att Göteborg har fler skjutningar, skottlossningar, gangsteruppgörelser än någon annan stad. Utan också att det är G som i girighet. Med mutbrott och korruption i en tidigare icke skådad skala i Sverige. Ingen av de många mutaffärerna som avslöjats i Göteborg är lika stora som mutaffären inom Kriminalvården, ingen är lika stor som mut- och svartjobbsaffärerna kring den nya nationalstadion i fotboll och Peab. Men antalet mutaffärer är stort och ständigt växande.  Varför är det på detta vis i Göteborg kan man undra. Förklaringarna är ganska enkla, men inte helt direkta och raka.

  1. Större sociala klyftor
  2. Högre arbetslöshet
  3. Nordens största hamn
  4. Läget
  5. Göteborgsandan

Genom att ojämlikhet, segregation, klassklyftor och arbetslöshet är större problem i Göteborg än på många andra håll så blir rekryteringen till gangstergängen lättare. Det finns helt enkelt ett större underlag av missnöjda ungdomar att rekrytera från. Följaktligen är det lättare för gängen att få nya medlemmar i Göteborg än på många andra håll. Fattigdomen, segregationen och klassklyftornainnebär också det finns en jordmån för gudfader-liknande agerande från gangstergängen. Hells Angels har gjort sig kända för att ordna insamlingar till behövande barn, OG och Naserligan för att hjälpa människor med lån och myndighetskontakter. På detta sätt kan man också skaffa fler villiga hantlangare till gängen genom att människor hamnar i beroendeförhållanden till gangsters och kriminella nätverk.

Norden största hamn innebär många lastbilslaster och containrar med varor som är stöldbegärliga och intressanta. Detta är en grundplåt i de kriminella nätverkens verksamhet. Vidare innebär det att Göteborg av naturliga skäl blir den huvudsakliga införselhamnen för större partier narkotika, cigaretter och annat smuggelgods från andra länder. Placeringen mittemellan de tre av de stora nordisk huvudstäderna (Stockholm, Köpenhamn och Oslo) garanterar avsättning för stulet och smugglat gods som exempelvis narkotika, tobak och kläder.

Den så kallade göteborgsandan har skapat ett klimat i staden som innebär att jordmånen för olika typ av korruption är större. Undersökningar visar också att befolkningen i Göteborg har större förståelse för korrupt beteende än människor i andra delar av Sverige. En sådan miljö underlättar för kriminella gäng och nätverk att vinna upphandlingar genom låga priser på grund av svarta löner och liknande. Något som också är en viktig verksamhet för gängen. Främst förekommer detta inom bygg- och städbranscherna. På samma sätt underlättar denna inställning till korruption bland göteborgarna för beskyddarverksamhet och liknande. Ständiga rykten om att polisen samarbetar med vissa gäng på vissa sätt innebär också att människors förtroende för polisen på detta område är lågt. Beskyddarverksamhet och utpressning blir då enklare att genomföra.

Korruption bland makthavare i staden gör att vanliga människor inte har nån större motivation att inte var brottsliga. Brottslighet i toppen innebär att det finns brottslighet i botten också. En stor anledning till korruptionen och muthärvorna bland de som finns högre upp i samhället är just göteborgsandan:

Göteborgsandan innebär ett smidigt samarbete mellan den politiska makten, myndig­heter, näringsliv och föreningsliv. Grunden är att alla känner alla. Politisk hemvist är inte så viktig, det viktiga är de personliga kontaktytorna. Det viktiga är vad som är bra för Göteborgs­företagen, dess ägare och stadens makthavare. Om vanligt folk får en del därav så är det förstås också bra, men det är ingen nödvändighet.

Denna politiska, kulturella och sociala kultur har skapats successivt med start i Ostindiska kompaniets verksamhet i slutet av 1700-talet och den tidiga kapitalismens samarbeten kring industrialisering av Sverige. En industrialisering som leddes just av företagare i Göteborg som gynnades av den samarbetskultur man byggt upp. Demokratin var inte viktig och odemokratiska, informella beslut baserade på personliga kontakter, var det normala.

Göteborgsandan innebär att det kan gå snabbt att ta ett beslut. Den innebär också bristande insyn och begränsningar av demokratin där medborgarnas demokratiska möjligheter att påverka besluten blir lika med noll. Det innebär att när de olika personer som sitter i de nätverk som bestämmer och där alla känner alla vill en viss sak så blir det så, men skulle någon i nätverket inte vilja så händer ingenting. Detta oavsett om det tagits demokratiska beslut i frågan eller inte. Vad vanliga göteborgare faktiskt tycker är i sammanhanget ofta oväsentligt. Vanligt folk har alltså svårt att påverka.

När denna miljö utsatts för de senaste decenniernas privatisering, avreglering, vinststyrning, konkurrensutsättning och marknadsanpassning så har steget från kontakter över vänskapskorruption till verklig korruption med ekonomiska mutor, leveransfiffel och liknande blivit kort.

G som i girighet: ChalmersMauleGathenhielmUtfallSeth Roland Arnér, Björn Hedstig (Monteine), Allbäck, Bröderna Johansson, Tobisson, Wallenstam, Erik Selin, Newsec, Centerplan, Acta,

G som i gangsters: Chalmers, Maule, Gathenhielm, Utfall, Seth Roland ArnérBjörn Hedstig (Monteine)Clark Olofsson, Arkan, Rade Kotur, Hells Angels, Bandidos, OG, Asir, Gårdstensalliansen, Naserligan, Brödraskapet Wolfpack,  Tigrarna, 187,

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  GT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements