Stoppa upphandlingar och privat busstrafik – endast så kan trafiken bli säker

Den enda möjligheten att få bussar som håller och som förblir trafiksäkra är att sluta med upphandlingar och återföra trafiken i en enhetlig regi där inte extremt kortsiktiga vinstintressen styr. Som det är idag finns det ingen möjlighet att få till stånd trafiksäkra bussar.

Upphandlingarna och vinststyrningen innebär  följande saker:

1. Kortsiktighet från bolagens sida.

1.Bussbolagen vill bara att bussarna ska hålla max den tid som upphandlingen gäller. För sen kan de förlora den. Det finns därför ingen anledning att underhålla bussarna ordentligt. Efter några år behövs de ju inte längre. Bussarna blir sämre.

2. Anbudsförfarandet innebär att det lägsta anbudet vinner. Det betyder att bolagen lägger för låga bud. Det blir svårt att få ihop verksamheten. Då behöver man spara. Det finns två sätt att göra detta på. Minskat underhåll och minskade lönekostnader. Bussarna blir sämre genom minskat underhåll. personalomsättningen ökar, lönerna blir lägre, antalet tillfälligt anställda stiger. Jobben blir mindre attraktiva. Kvaliteten på verksamheten sjunker.

Osäkerhet för personalen.

1. Genom ständiga upphandlingar, nya kontrakt och förlorade kontrakt så har personalen bara osäkra anställningar. Det betyder att jobben inte är attraktiva. Personalomsättningen ökar. Antalet tillfälligt anställda ökar. Kvaliteten sjunker. Personalen vågar inte och blir mindre intresserade av att se till att bussarna är i bra skick.

2. Besparingskraven gör att bolagen gärna minskar antalet anställda och har fler tillfälligt anställda. Detta minskar lönekostnaderna. Ansvarstagandet från personalen minskar därmed liksom tryggheten. Bägge sakerna medverkar till sämre kvalitet på trafiken. personalen vågar inte säga till om fel då man är rädd att förlora jobbet. Resultatet av det är sämre kvalitet och trafikfarliga bussar i trafik.

End sättet att bli av med dessa nackdelar är att återinföra monopol i trafiken med mycket långa eller i praktiken eviga kontraktstider. Huvuddelen av trafiken bör också bedrivas i gemensamt ägd regi. Det farliga privatiseringsexperimentet bör genast upphöra. Innan det händer en allvarlig olycka.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Stoppa upphandlingar och privat busstrafik – endast så kan trafiken bli säker”

Kommentarer inaktiverade.