Fram med namnen på Stasi-agenterna

Stasis arkiv i Tyskland är helt öppna för vem som helst att rota i. Säpos arkiv över kända DDR-agenter i Sverige är inte öppet. Det har gjorts tillgängligt för en forskare, men hon får inte avslöja namnen på agenterna. Detta är ett otroligt hyckleri om jag får säga så och det kan som jag ser det betyda att det till viss del handlar om högt uppsatta och eventuellt fortfarande betydelsefulla personer som varit agenter för och rapportörer till DDR och Stasi. Eller så kanske de arbetar eller har arbetat för Säpo eller MUST också?

Det enda rimliga som jag ser det vore att offentliggöra namnen. Vi har rätt att få veta vilka det är som rapporterat till Stasi. Vilka dessa personer är helt enkelt:

Åren 1969-89 hade Stasi (officiellt Ministerium für Staatsicherheit, MfS) ca 32 agenter bosatta i Sverige samt 21 ”kontaktpersoner”. Till detta kom ca 71 tyska agenter som skickades hit på kortare uppdrag. Totalt var det således minst 124 personer som under de här åren var engagerade i spioneri mot Sverige. Bland dem fanns enligt Birgitta Almgrens bok bl a 12 lärare/utbildare/forskare, 10 ingenjörer, 9 företagare, 9 journalister, 6 sekreterare, 4 från gruppen präst/jurist/läkare/socialarbetare och 2 kulturarbetare.

Och när vi ändå håller på så borde alla dokument och handlingar om den omfattande olagliga åsiktsregistreringen som Säpo hållit på med (och kanske fortfarande sysslar med) också offentligöras. Den utredning som redan gjorts (säkerhetstjänstkommissionen) är som jar det inte tillräcklig. Det hela kan göras som en del i en stor genomgång och revision av Säpo och dess arbete, som ju numera mest tycks bestå av att man griper oskyldiga (tre fall på kort tid i Göteborg) och missar det som faktiskt är på gång (stockholmsbombaren). Kanske borde Säpo helt enkelt läggas ner. Nån nytta tycks de ju inte göra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Sanningen är den att detta hyckleri beror på att Sverige är ett av världens mest vänstervridna länder. Nuvarande regering står i s.k. ”värdefrågor” långt till vänster, därför detta skyddande av gamla kommunistspioner.

 • Här måste något ha blivit fel. Om ”Stasis arkiv i Tyskland är helt öppna för vem som helst att rota i” skulle det ju bara vara för exempelvis Birgitta Almgren att använda dessa arkiv som källa och strunta i SÄPOs arkiv. Ingen skulle kunna förbjuda någon att i Sverige publicera dessa uppgifter med referens till STASI:s arkiv, möjligtvis kan man riskera förtalsåtal från de personer som kanske anser att de blivit beljugna i STASI:s arkiv.

  Vad jag förstått har SÄPO hävdat att ingen av dessa personer lämnat uppgifter som ens var brottsligt vid överlämnandet, alternativt är preskriberat idag. Frågan har ju också lyfts om STASI:s agenter i sina rapporter överdrev betydelsen av sina uppgiftslämnare; allt för att gynna sin egen karriär inom STASI.

  Slutligen är Birgitta Almgren professor i tyska och har sålunda ej någon dokumenterad akademisk kunskap inom underrättelseområdet.

  • Jag har ju ännu inte läst hennes bok, men så vitt jag vet går hon också igenom att uppgiftslämnare överdrev.

   Ingen har hävdat att det var brottsligt. Det är ur min synpunkt helt irrelevant om något sådant är formellt brottsligt eller inte.

   Almgren har inte fått läsa materialet om militärer, politiker statstjänstemän misstänker jag.

   Sen tror jag kanske det är så att svenskarna inte går att identifiera från Stasi:s arkiv. Allt deras finns ju inte heller kvar.

   • Du inleder ju din artikel med att säga att ”Stasis arkiv i Tyskland är helt öppna för vem som helst att rota i” och det är ju precis vad Almgren gjort, låt vara att hon haft SÄPO:s lista att dubbelkolla med.

    Den som tycker att svenska namn som finns i dessa arkiv ska ut till offentligheten kan ju göra det själva, finns t.ex inget som hindrar ”Internationalen” (den finns väl kvar?) att göra det.

    Blir lite förundrad över krav på att SÄPO (för jag antar att det är dom du riktar kravet mot eller?) ska offentliggöra internt arbetsmaterial som ju inte är någon del av en brottsutredning och därför drabbar (juridiskt sett) oskyldiga personer, det är väl knappast myndighetens uppgift, eller?

    Om det däremot är så (som du verkar tro) att namnidentifiering inte är möjlig av dessa källor allena utan att det krävs tillgång till CIA:s Rosenholz-arkiv för att klara av det, ja, då tror jag att det är ganska uppenbart varför inte uppgifterna kan och kommer att offentliggöras.

    • Jag har inget emot att den mapp som Säpo har om mig offentliggörs. Inte heller vore det fel om man gav mig tillgång till den. Vilket jag inte får. Jag kan inte få nånting från Säpo. Det vore snarare bra. Så jag vet inte riktigt om jag begriper din invändning.

     Stasi arkiv är öppet för alla. Men hela Stasis arkiv finns ju inte och hur det är med namnen i det som finns vet jag inte. Det är inte säkert de finns alltid.

     Min principiella inställning är att Säpo inte behövs och hemliga utredningar alltid är av ondo. Säpo gör mer skada än nytta.

     Sen har knappast Internationalen några resurser för sådant arbete.

    • Jag har inget emot att den mapp som Säpo har om mig offentliggörs. Inte heller vore det fel om man gav mig tillgång till den. Vilket jag inte får. Jag kan inte få nånting från Säpo. Det vore snarare bra. Så jag vet inte riktigt om jag begriper din invändning.

     Stasi arkiv är öppet för alla. Men hela Stasis arkiv finns ju inte och hur det är med namnen i det som finns vet jag inte. Det är inte säkert de finns alltid.

     Min principiella inställning är att Säpo inte behövs och hemliga utredningar alltid är av ondo. Säpo gör mer skada än nytta.

     Sen har knappast Internationalen några resurser för sådant arbete.

     • Kortfattat: En intervju med Almgren tror jag t.o.m. Internationalen har råd med.

      Att Säpo skulle offentliggöra sina sina egna insamlade uppgifter är en helt annan sak än att de skulle okritiskt lämna ut uppgifter om personer som annan underrättelser (som inte finns längre) samlat in. Och som man rimligen inte själv kan ta ansvar för sanningshalten i.

      Rörande vilka uppgifter som finns respektive inte finns i Stasi:s register och vilka av Almgrens uppgifter som hon behövt CIA/SÄPO:s assistans för att komma åt, där är ju Almgrens uppgifter mer än lovligt svajande. Men det antar jag blir resultatet av uppgiften utförs av en språkprofessor och inte av en person specialiserad inom området.

  • gertkvist

   Almgren har riktat in sig på förhållandet Sverige-Östtyskland. Enligt hennes bok i ämnet jobbade östtyskarna hårt på att påverka inte minst utbildningsväsendet att föredra Östtyskland framför Västtyskland.

   Det är mycket möjligt att svenskt departementsfolk, militärer och politiker sköttes av sovjetiska underrättelsetjänsten, och därmed föll utanför Almgrens granskning.

 • Här måste något ha blivit fel. Om ”Stasis arkiv i Tyskland är helt öppna för vem som helst att rota i” skulle det ju bara vara för exempelvis Birgitta Almgren att använda dessa arkiv som källa och strunta i SÄPOs arkiv. Ingen skulle kunna förbjuda någon att i Sverige publicera dessa uppgifter med referens till STASI:s arkiv, möjligtvis kan man riskera förtalsåtal från de personer som kanske anser att de blivit beljugna i STASI:s arkiv.

  Vad jag förstått har SÄPO hävdat att ingen av dessa personer lämnat uppgifter som ens var brottsligt vid överlämnandet, alternativt är preskriberat idag. Frågan har ju också lyfts om STASI:s agenter i sina rapporter överdrev betydelsen av sina uppgiftslämnare; allt för att gynna sin egen karriär inom STASI.

  Slutligen är Birgitta Almgren professor i tyska och har sålunda ej någon dokumenterad akademisk kunskap inom underrättelseområdet.

 • Ingenjören

  Att ha arkiv på glänt som dessa är livsfarligt. Antingen stäng och sänk i havet elelr öppna på vid gavel, ty halvöppna öppnar det dörren för att man ska välja vilka som pekas ut och vilka som skonas (som i Polen) och det öppnar dörren för utpressning. En möjlig förklaring är att SÄPO inte vill öppna arkiven eftersom det även kan finnas med information rörande dubbelagenter som teoretiskt sett fortfarande kan vara aktiva, avslöjas de som spioner kan de inte längre användas som dubbelagenter, men det är en aningen långsökt förklaring.

 • Anonym

  Men nog bör man kunna få reda om det var ekonomiskt lönsamt  att vara Stasiagent.

 • Tack för den kommentaren. Du har sannolikt rätt. Både Wennerström och Bergling jobbade väl vad jag förstår främst åt Sovjet.

 • Stämmer det så rör det ju sig om högst legal opinionsbildning och borde överhuvudtaget inte vara ett ärende för SÄPO.

 • gertkvist

  Östtysklands stöd till svenska tyskalärare i form av språkresor mm.var fullständigt lagligt. Att svenska journalister berättade för östtysk ambassadspersonal vad den socialdemokratiska partiledningen diskuterat på Bommersvik är däremot rejält ute i gränslandet mot olagligt – frågan är om det inte är exempel på olovlig underrättelseverksamhet. Framför allt om journalisten i fråga reglebundet träffar ambassadspersonal och får ersättning i utbyte mot sin information.

  Om det är kriminellt att utan ersättning tipsa östtysk ambassadspersonal om sina arbetakamraters polititiska läggning med mera har jag ingen aning om, men risken för att detta övergår i rent spioneri är nog tillräckligt hög för att SÄPO/polisen ska hålla ögonen på personen i framtiden,

  • Har man exempelvis buggat Bommersvik för att ta reda på vad regeringens samtal handlar om och säljer dessa uppgifter till DDR – utan tvekan spioneri.

   Om uppgifterna vad regeringens diskussion handlade om var offentliga och/eller någon i regeringen öppet berättade för journalisten om vad de hade talat om – hur lagligt som helst att berätta detta vidare för vilken DDR-are som helst.

   • Ja, det är liksom inte det intressanta i detta. Jag vill veta vilka de var. Oavsett om det är olagligt eller inte så vill jag veta vilka typer som i hemlighet samarbetade med stalinisterna och diktaturerna. Vänsterpartiets skumma byk känner vi ju redan till.

    • Hur kom nu vänsterpartiet in i det här?

     Men som sagt, vill din del av vänstern ha reda på vad de misstänker att deras antagonister stalinisterna (i vilket jag antar att ni räknar in vänsterpartiet) har gjort för fuffens i DDR:s sold genom historien – fixa det själva vetja. Intervju med Almgren, samtal till någon ideologisk kollega i Berlin som letar fram de dokument hon pekar på och ni kan köra nyheten själv i Internationalen. Låter inte så där väldigt ideologiskt renlärigt att tjata på SÄPO att göra det jobbet åt er.

     • Om du vill att Internationalen ska göra nåt får du väl prata med dem. Jag jobbar inte där och har inget inflytande över vad de gör. Jag tycker du kan sluta att tjafsa om något som inte har med mig att göra. Jag tycker dessutom det är bättre om Säpo bara öppnade sina arkiv och lades ner. Så vitt jag vet är vänsterpartiet inte att betrakta som stalinister idag. Men du har kanske annan information om dem och om vad SP tycker om dem som jag inte har tillgång till?

     • Lite magsur kommentar av mig, den förra. Ber om ursäkt för den.

      Skulle man öppna hela SÄPO:s arkiv då är vi ju i ett helt annat läge (dock inte oproblematiskt det heller, av samma problem som jag tangerar här). Din rubrik på ditt inlägg antyder ju dock en selektiv ”outning” av STASI-uppgifterna, något som åtminstone inte jag anser vara statliga säkerhetsoganens uppgifter.

     • Inget av detta är oproblematiskt. Om det kan vi vara överens. Jag vill inte se nån selektiv öppning av arkiven egentligen, du har rätt på den punkten, men jag skrev ju bara om en delproblematik.

 • Pingback: Öppna Stasi-arkiven | Svensson()