Även medelklassungarna vill vara med och kasta sten

Guldheden ligger i södra Göteborg, mellan Johanneberg och Sahlgrenska. Det är en miljonprogramsstadsdel av ungefär samma årgång som Kortedala. Men i motsats till de flesta sådana så har Guldheden till stor del medelklassbefolkning. Det finns delar av Guldheden, exempelvis Mosseberg, som definitivt är arbetarklass men stadsdelen som helhet är inte det. Mosseberg ligger inte längs med spårvagnslinjen utan längre bort, längre söderut.

Att Guldheden, inklusive området runt Doktor Fries torg, är ett medelklassområde har dock inte varit ett hinder för stenkastning på spårvagnar. Idag vid middagstid kastade nämligen sten mot spårvagnar vid Doktor Fries Torg och en ruta krossades på en av de vagnar som träffades .

I närheten av Doktor Fries Torg ligger dock en högstadieskola där det varit en hel del problem under åren, Guldhedsskolan. Med all sannolikhet så handlar det om elever från den skolan som burit sig dumt åt. Dessa elever kommer från en mängd olika delar av Göteborg, men främst från olika delar av centrala Göteborg. Det handlar i väldigt liten utsträckning om ungdomar som lever under svåra social förhållanden. Dessa mer välartade unga med olika social bakgrund tycker väl på något sätt att de måste försöka vara lika ”fräcka” som unga människor i andra stadsdelar. Eller nåt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements