Korruptionens Göteborg

Sannolikt är Göteborg mer korrumperat än andra svenska städer och kommuner. Det är i alla fall vad deltagarna vid en presentation av en studie om mutor och korruption på Bokmässan tror:

Samtidigt som åklagare Nils-Eric Schultz satt och skrev mutåtal på sitt arbetsrum på andra sidan Skånegatan hölls på fredagsförmiddagen ett seminarium om korruption på Bokmässan. Tre forskare och en journalist satt i panelen. Däremot fanns ingen representant från Göteborgs stad bland talarna, trots att en inbjudan gått ut.

– Tyvärr sammanföll detta med kommunens förvaltnings- och bolagschefskonferens. Vi har gjort allt i vår makt för att kunna vara med och har beklagat att vi inte kunde medverka, säger Ann-Christene Alkner Dahl, som är huvudprojektledare för Göteborgs stads insatser mot korruption.

Flera frågor som togs upp under seminariet rörde huruvida Göteborg är mer korrupt än andra kommuner. För grävande journalisten Nils Hanson på Uppdrag granskning, som avslöjade mutskandalen, är svaret på den frågan ja.

– I den här stan finns ingen kontroll, man bryr sig exempelvis inte om att granska fakturor, det är slappt och likgiltigt, säger han.

I vilket fall som helst så är acceptansen för mutor högre i Göteborg än i resten av Sverige. Förmodligen ett resultat av att mutor är vanligare. För sysslar makthavare med förankring i fotbollsklubbar, förvaltningar, kommunala bolag och privata storbolag med mutor och fiffel så anser folk att om de rika gör det så kan jag också göra det. Acceptansen ökar.

En viktig ingrediens i det hela är också den så kallad göteborgsandan som genomsyrar det mesta i Göteborg. Dvs att många beslut och överenskommelser sker mellan folk som känner varandra, vid fikabord eller genom ett telefonsamtal snarare än att beslut tas. Så fattas i praktiken många politiska beslut i staden, så görs många affärsuppgörelser upp och så vidare. Detta gäller på såväl låg och basal nivå som högre upp. Den typen av överenskommelser och beslut innebär ofta att man litar på varandra och fakturor kollas inte. Det hela öppnar upp för gentjänster och på den vägen är det. Mutaffärer blir ett faktum och de finns överallt,d et har vi sett under det senaste årets upprullning av affär efter affär.

Problematiken sträcker sig ända in i politikens kammare så de folkvalda politikerna från alle partier i fullmäktige ligger mycket lågt vad det gäller mutaffärerna. Ingen vill riktigt ta i det och ingen gör politisk sak av det. Det är klart oroande och tyder på att det även bland de folkvalda politikerna, oavsett politiskt parti, finns en acceptans för korruptionen och möjligtvis också deltagande i viss typ av korruption. Korruptionen i Göteborg är ett problem och acceptansen för korruption i Göteborg är också ett problem. Kärnan i problemet är göteborgsandan som parat med upphandlingar, privatiseringar och avregleringar inneburit en mycket besvärlig situation som förmodligen är värre än i någon annan svenska stad eller kommun.

Det är uppenbart att det behövs en oberoende utredningen av situationen i Göteborg. Den måste i så fall utföras av icke-göteborgare för vi har alla göteborgsandan i oss. Att det kommer till stånd är viktigt för acceptansen för korruption får inte öka mer och korruptionen måste också stoppas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements