Individ versus folk

Boknytt
Det hyperindividualiserade samhället?
Bjereld/Demker/Ekecrantz/Ekengren (red.)
Boréa

Individ versus folk

Kommunikationsrevolutionen i transporter och symbolutbyte möjliggör den ekonomiska globaliseringen (en ”tom” ansvarslös globalisering då ingen världsmedborgarkänsla uppstått). Globaliseringen stöd också politiskt av nyliberalismen med dess individualism. Och kombinationen av globalisering och individualism skapar social instabilitet.

Denna oroande destabilisering beskrivs intresseväckande och från olika håll i 300-sidorsantologin ”Det hyperindividualiserade samhället ?”. Ett stort problem är exempelvis den hittills nationellt förankrade demokratins oförmåga att fungera på högre kontinental och global nivå (som skulle behövas för att styra och socialt ”inbädda” marknaden).

Detta eftersom demokratin = folkstyret kräver att medborgarna uppfattar sig som en samhörig identitets- och intressegemenskap – det vill säga känner sig som just ett FOLK.

Och ovanför nationalstaterna & nationerna fungerar inte detta. Det finns inget europeiskt folk och än mindre ett världsfolk. Eliterna känner sig visserligen kosmopolitiska, men det innebär bara individuell frigörelse – ingen tillhörighet till kollektivet mänskligheten.

Ett intressant diagram i boken avslöjar huvudtendensen avkollektivisering (viss återkollektivisering finns) – via sjunkande klassröstning sedan 50-talet. En tillfällig uppgång skedde under vänstervågen då en vänsterjargongsmyckad student-ungdoms-subkultur samverkade med ett tillfälligt arbetarkampuppsving. Mer var alltså inte 70-talsradikalismen – en liten kollektivistisk bubbla på en stadig högervåg av individualisering.

Hans Norebrink

Läs mer: Bjereld,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements