Polskt hyckleri

Boknytt
Peter Kadhammar
Fru Anna och generalen
Albert Bonniers förlag

Polskt hyckleri

Arbetarna i Polen drog igång den kamp som så småningom störtade kommunismen. Detta skildras på ett positivt överraskande, annorlunda och nytänkande sätt. Boken är en journalistisk pärla – spännande och fräsch. Författaren söker upp de gamla motståndarna (som varvsarbetare Anna och kuppgeneralen Jaruzelski) och låter dem berätta på ett personligt sätt hur de tänkte när de bekämpade respektive försvarade realsocialismen.

Det var ett system som även hade många goda sociala sidor och länge hade folkligt stöd, vilket även fackföreningsfolket från Solidaritet bekräftar. Men så började överheten roffa åt sig som vanligt – och inte undra på när de hade makten koncentrerad till sitt elitparti. Tänk att delar av vänstern (undertecknad inkluderad) kunde tro att ett så centraliserat system skulle kunna vara en folkdemokrati?

Polen med sin antisemitism och högerreaktionära katolicism var länge den västerländska borgerlighetens favorit. Med president Reagan i spetsen stödde man arbetarna när de strejkade, ockuperade, demonstrerade, kastade sten, brände, plundrade, ställde ultrasocialistiska krav, kämpade för arbetarmakt, vägrade betala för finanskrisen, protesterade mot överklassens privilegier, inte tog ansvar för saneringen av den nationella ekonomin, försvarade det uppsplittrande ineffektiva privata småbondejordbruket, politiserade religionen, upplöste arbetsdisciplinen, skapade kaos, kravaller och anarki, tågade mot prishöjningar, krävde fria fackföreningar, kritiserade regeringen från vänster, och allmänt krävde att vanligt folk skulle vara med och styra landet.

Missförstå mig inte. Jag stödde naturligtvis arbetarkampen mot den falska polska socialismen perverterad till statskapitalistisk diktatur. Men lägg märke till det oerhörda borgerliga hyckleriet! I alla andra länder i världen där arbetarna beter sig som de gjorde i Polen får de högern och västmakterna emot sig…

Mycket har skrivits om Polen, facket Solidaritet och sovjetimperiets fall. Men sällan så lättläst och konkret som i denna bok. Man får följa hela dramat med deltagarnas egna ögon. Verkligen läsvärt.

Hans Norebrink

Läs mer: Dagens Bok, SVD, EX, Blaskan, AB, DN, Wirtén, Knuff,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements