Tullverket – framgångsrik kamp mot knarksmuggling

Tullverket hävdar i en rapport till den svenska regeringen att man varit mycket framgångsrika i sin kamp mot narkotikasmugglingen.  Man uppger att man identifierat 33 nätverk eller kriminella grupper som ägnar sig åt smuggling och att man slagit ut 17 av dessa under perioden mellan 1 oktober 2010 och den 31 augusti 2011. Min fråga är då, hur många nya gäng som har tillkommit under samma period. Faktum är ju att just den uppgiften inte betyder nåt för den tar inte hänsyn till att när någon försvinner så finns det alltid nya som kan ta vid.

Den vanligaste narkotikan i Sverige är cannabis (hasch, marijuana) och den näst vanligaste är amfetamin. När det gäller antalet beslag så har den största ökningen skett för  cannabis, kokain och kat med beslagen av heroin, LSD och ecstacy (MDMA) minskat.

Läs också:

Intressant?
Borgarmedia om knark: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements