Clason – handelsmän och bruksägare

Del 6 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Johan Clason (1667-1747) slog sig ned i Stockholm och grundade ett rikt och betydande köpmanshus. Han var från Forsmark och enligt traditionen så var familjenamnet från början De Fer eller Le Fer. Han bedrev en omfattande rederiverksamhet och var intressent i det Levantiska kompaniet. Han var också varvsägare från år 1725 och hans varv byggde flera av Ostindiska Kompaniets fartyg. Sannolikt satsade han också pengar i Ostindiska kompaniet på något sätt. Han var också delägare i Jonas Alströmers handelshus i London som startades 1711.

1719 köpte Johan Clason  Graninge bruk och blev därigenom även brukspatron. 1737 fick han tillsammans med Jacob Polack, ägare av Gålsjö bruk, tillstånd att anlägga en masugn i Bollsta. Både Graninge, Gålsjö och Bollsta bruk var från 1737 ägda av samma ägare, familjen Clason. Vid mitten av 1800-talet såldes dock Gålsjö och 1873 bildades Graningeverkens AB som övertog bruken. Den som övertog rörelsen i Norrland var Johan Clasons son Jacob Clason (1707-?). Jacob Clason var gift med Margareta Polack(1714-?), dotter till Jacob Polack.

1744 köpte Johan Clason flera fastigheter på Skeppsbron och lät riva dem för att istället bygga ett nytt hus med adress Skeppsbron 18. Detta hus har senare kallats det Clason-Hebbeska huset. Huset övertogs av sonen Isaac Clason som omkring 1760 sålde det till Christian Hebbe d.y.

Det stora handelshuset i Stockholm övertogs av sonen Isaac Clason (1710-1772) som i likhet med många andra ur den så kallade skeppsbroadeln var politiker i hattpartiet. Han var djupt inblandad i det Königska växelkontoret och ställdes för detta inför rätta när mössorna kom till makten 1765:

Växelkontoret kom emellertid på obestånd väldigt fort, redan 1757, och en rättsprocess inleddes 1766. Vid den tidpunkten var Henrik König bosatt i Hamburg. Han var under åren 1763-65 diplomatisk agent i den staden. Övriga inblandade i bolaget vältrade över all skuld för debaclet i bolaget på Henrik König som då istället offentliggjorde brev från två av de andra bolagsmännen, Wittfoth och Clason där det framgick att dessa två medvetet inriktat sig på att lura skjortan av den svenska staten. Wittfoth dömdes till livstid på Marstrands fästning, Clason rymde till annat land och undkom lagens långa arm. Henrik König (III) fick betala stora böter.

Isaac Clason gick som en följd av rättegången i konkurs och lämnade som sagt vad Sverige. 1769 återfick hattarna makten och han återvände samt fick tillbaka sina egendomar. Affärerna hämtade sig dock aldrig ordentligt. Hans son Isaac Gustaf Clason inköpte 1804 Furudals bruk och från 1808 var detta en mycket framgångsrik verksamhet med tillverkning av ankarkätting. 1856 var bruket som störst med 110 anställda på bruket och sammanlagt 1 450 personer på avlöningslistan. 1866 tycks det ha sålt av familjen Clason och åren 1879-86 ägdes det av Wilhelm Kempe som sistnämnda år flyttade tillverkningen av ankarkätting till Ljusne i Hälsingland. Bruket köptes då upp av Korsnäs sågverks AB för att komma åt den skogsmark som det ägde. Denna gren av släkten Clason innehåller en lång rad kända svenska arkitekter och även andra kända personer i svensk historia.

En tredje son till Johan Clason var Abraham Clason (1711-1760). Han var gift med Henrika Björkman (1726-1756). Deras ena son, Johan Abraham Clason (1747-1775),  blev handelsman i Helsingfors. Hans dotter tillsammans med Christina Emerentia Sunn, Johanna Christina Clason (1775-1848) var gift med Carl Küsel (1765-1837) från en annan rik skeppsbrofamilj. Christina Emerentia Sunns mor var dotter till Hinrich Hahr och efter hennes förste mans död gifte hon om sig med ovan nämnde Isaac Gustaf Clason, brorson till den förste mannen. Abraham Clasons andre son Hans Henrik Clason (1750-1805) var kapten i Ostindiska kompaniet och genomförde 4 resor som det. Han var gift med Margareta Christina Schütz (1768-99).

Johan Clasons fjärde son Clas Clason (1705-1748) var också grosshandlare och gift med Margareta Catharina Dowe (1722-60), i sin tur dotter till Anna Catharina Plomgren (1704-34), syster till Anders Plomgren och Thomas Plomgren, och  Carl Henrik Dowe (1682-1754). Vid Clas Clasons död gifte Margareta Catharina Dowe om sig med Nils Psilanderhjelm (1706-68). Margareta Catharina Dowes syster Hedvig Dowe var gift med Hans Wittfoth (-1780) som nämns ovan i samband med det Königska växelkontoret.

Johan Clasons dotter Anna Catharina Clason (1708-1734) var gift med Anders Plomgren (1700-66) och hans dotter Margareta Clason (1709-1738) var gift med Jonas Alströmer (1685-1761)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Jennings och FinlayKüsel – rik köpmanssläkt i Stockholm >>
Advertisements