Jonas Sjöstedt – näste vänsterpartiledare?

Vänsterpartiet har kongress i januari. Då ska de välja ny partiledare. Den som har störst stöd inom partiet är uppenbarligen Jonas Sjöstedt. Han har förespråkats av nästan alla partidistrikt, 12 stycken av 14, som hittills uttalat sig.

Undantagen är partidistrikten i Skåne och Göteborg som båda förespråkat Rossana Dinamarca, Lars Ohlys kronprinsessa. Det är två stora partidistrikt med lite olika politisk profil. I alla fall som jag har uppfattat det. Skåne har gjort sig känt för att vara ett distrikt till vänster inom Vänsterpartiet medan Göteborg återfinns långt ut till höger på skalan. Men kanske har bägge distrikten en viss förkärlek traditionellt partibyggande av Lars Ohlys modell, trots att det inte visat sig vara så lyckat.

Göteborgs partidistrikt vill dock att om kongressen bestämmer sig för delat partiledarskap så ska det vara delat mellan Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca. Nio partidistrikt i Vänsterpartiet har uttalat sig för delat ledarskap.

Det viktiga som jag ser det är inte partiledarvalet i sig. Det viktiga är vilken politisk inriktning Vänsterpartiet väljer. Jag skulle vilja se ett parti som blir med uttalat antikapitalistiskt och som öppnar upp sig för en bredare organisering enligt den modell som danska Enhedslisten har. Enhedslisten är ju dessutom ett klart uttalat antikapitalistiskt parti.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Borgarmedia: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements