Syds nya stormakt

Boknytt
Brasiliens historia
Dag Retsö
Historiska media

Syds nya stormakt

Nyligen erbjöd sig Brasilien att hjälpa det krisdrabbade EUropa. Det om något visar att Västerlandets 500-åriga dominans över världen går mot sitt slut. Inte nog med den globala maktförskjutningen från Väst till Öst. Mer i det tysta sker en liknande utveckling mellan Nord och Syd.

Sydöstasien går framåt med Malaysia och Indonesien i spetsen, Afrika med Sydafrika och Nigeria i täten, och Latinamerika med Brasilien i ledningen. Ett gigantiskt land som har halva landytan och hälften av befolkningen i Sydamerika.

Dags alltså att lära känna denna världens åttonde största ekonomi. Och mycket ekonomi blir det när Dag Retsö, lektor i latinamerikastudier och ekonomisk historia, nu presenterar ”den första och heltäckande historien på svenska om Sydamerikas mest tongivande land.”

Intressantast finner jag ras- och kulturblandningen mellan indianer, vita och svarta. Exempelvis togs många indianord upp i språket. Och den brasilianska portugisiskan fick sin mjukhet via afrikanska hembiträden som passade de vita barnen. Ja, även från bildade svarta muslimska slavar som kunde bli privatlärare åt plantageägarnas söner.

Ändå saknar jag i den faktatunga boken en utförligare skildring av de svartas långa frihetskamp. Jag vill ha mer om slavupproren, och om de många små fria svarta skogsrepublikerna (quilombos) grundade av förrymda slavar. Som konfederationen Palmares som var självständigt i hela 65 år. Dess kung Ganga Zumba nämns inte ens i denna mastiga bok på dryga 400 sidor!

Till nästa upplaga av den väldokumenterade men elitpolitikdominerade boken efterlyser jag även mer om befrielseteologin, protestantiska fundamentalistkyrkor, japanska invandrare, arbetarrörelsen, kvinnokampen, hbtq, de jordlösas kamp mot storgodsen, dagens rassammansättning och de svartas kamp, nyupptäckta stammar och indiankampen, forskningsrön om ”högre” civilisationer i Amazonas. Samt mer om populäre arbetarpresidenten Lula med efterföljaren Dilma, och deras vandring högerut.

Ett stort plus i boken är skildringen av de prekoloniala indiansamhällenas jägarjämlika kollektivdemokratiska samhällen. Men där fanns krig och mansförtryck, så det verkar som om patriarkat och etniska konflikter föregår klassamhället.

Hans Norebrink

Läs mer: Allehanda, Brasilienexperten, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements