Oberoende utredning av korruption i Göteborg

Även om vi i Sverige har en mycket liten korruption vid en internationell jämförelse så oroar naturligtvis muthärvan (muthärvorna) i Göteborg. Undersökningar som visar att göteborgare har större tolerans för mutor och korruption än andra människor i Sverige understryker att det kan finnas problem av strukturell art i Göteborg som underlättar och underblåser korrupt beteende.

Därför är det självklart bra att politikerna i Göteborg nu äntligen har kommit överens om att en oberoende undersökning av situationen i Göteborg vore bra:

Under onsdagens möte i kommunstyrelsen bestämde politikerna att be stadsrevisionen utse en oberoende granskningskommission. Denna grupp ska titta på om det finns något i Göteborg gör att staden är särskilt utsatt för ekonomiska oegentligheter.

Samtliga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom detta beslut. Hur gruppen ska se ut, vilken kompetens som behövs, budget och tidsplan lämnar dock KS över till stadsrevisionen att återkomma med.

– Det enda jag vill skicka med är att det vore klokt att kommissionen bestod av personer utanför Göteborg så att inte vi hamnar i några jävssituationer, sa Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Oppositionsrådet Jonas Ransgård (M) var av samma uppfattning och utgick från att gruppen ”kommer att bestå av duktiga människor”.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements