Varför inget drev mot Annie Lööf?

Av allt att döma har Håkan Juholt inte fuskat ändå. I alla fall inte fuskat med flit eller uppsåt. Riksdagsförvaltningen meddelade redan den 7 oktober att han inte behövde betala tillbaka nånting. Det stora problemet är istället riksdagsmännens höga löner och onödiga bidrag till höginkomsttagare. De har såpass höga löner att de knappast behöver bidrag för dubbelt boende. De har råd ändå. Detta problem är dock inget unikt för Håkan Juholt (som jag anser har slarvat och gjort fel, men han kan vara politiker och s-ledare trots det anser jag också) utan berör alla riksdagsmän. De 200 som har gratis övernattningsrum och de 30 som har dubbelt boende berörs av problemet med onödiga bostadssubventioner till folk med höga inkomster. Samtliga riksdagsmän berörs av problemet med alltför höga löner.

Det verkar alltså som att Håkan Juholt inte medvetet lurat till sig extra pengar (men en liten braskklapp får väl jag sticka in här, en brottsutredning pågår och den kanske framlägger uppgifter som vi idag inte känner till som kan förändra läget). En som däremot medvetet skaffat sig extraförmåner och ekonomiska fördelar genom att utnyttja de möjligheter som finns i riksdagens regelverk är centerpartiledaren Annie Lööf:

Annie Lööfs bostadsrätt i Stockholm är en tvåa på 69 kvadratmeter – en lägenhet som många 28-åringar bara skulle kunna drömma om.

Hon gifte sig i somras. Hennes man skrev sig i bostadsrätten i slutet av förra året.

Men själv är Annie Lööf folkbokförd i Värnamo. Enligt folkbokföringen bor hon alltså inte i sin egen bostadsrätt tillsammans med sin man.

Först fick hon, helt enligt riksdagens regler, hela avgiften på 4 192 kronor i månaden, men den 1 oktober förra året skrev hon till riksdagsförvaltningen att hennes man stod för halva avgiften. Sedan dess får hon 2 096 kronor för avgiften och 50 kronor för el per månad.

Utöver detta har hon också traktamenten när hon bor med sin man i bostadsrätten i Stockholm.

Enbart under perioden från den 4 augusti förra året till den 1 juli i år har hon fått traktamenten för 161 dagar i Stockholm – totalt 17 700 kronor.

Under 2009 fick hon skattefria ersättningar på totalt 55 000 kronor.

Genom att göra på detta sätt har Annie Lööf fått stora delar av sin avgift för bostadsrätten betalad av skattebetalarna.

Genom att skriva sig i Värnamo istället för i Stockholm så skaffar sig Annie Lööf uppenbara ekonomiska fördelar på skattebetalarnas bekostnad. Om detta är enligt regelverket så är definitivt fel på regelverket. I motsats till vad fallet verkar vara med Håkan Juholt så är Annie Lööfs förfarande uppenbart helt medvetet. Men ett drev mot Annie Lööf lyser med sin frånvaro. Helt enkelt för att media saknar motivation för det. Större delen av media stöder nämligen Annie Löff och hennes nyliberala politiska idéer och hennes politisk maktambitioner. Men media stöder inte socialdemokraterna och Håkan Juholt.

Intressant?
Bloggat: Moberg, Röda Berget, Laakso, Opassande,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

PS. Tack till Hampus Eckerman för inläggstips.

Advertisements
 • Och framförallt har Lööf inga krypskyttar inom partiet som gör vad de kan för att förstöra för henne.

 • Storyn om Juholts fusk är en medielögn.

  http://www.second-opinion.se/so/view/2150

 • Anonym

  Det regelverk som är applicerbart för både Lööf och Juholt är Folkbokföringslagen 10§: ”En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart av
  1. uppdrag som riksdagsledamot,
  2. uppdrag som statsråd,”

  • Ja. Så varför hets mot Juholt, men inte mot Lööf? NU anser jag att bägge två gör fel, att regelverket är fel, att bägge två kan sitta kvar, att ingen begått brott, att ett brott inte heller självklart diskvalificerar från politiska uppdrag (beroende på vilken slags brott det är förstås).

   • Anonym

    Att det hetsas mer mot Juholt tror jag har tre huvudsakliga anledningar:
    1. Det finns en massa olösta interna konflikter inom S, som gör att det finns en mängd parti-”kamrater” som är beredvilliga att bistå med ammunition för att driva på hetsen. De interna konflikterna inom C är inte tillnärmelsevis lika infekerade. Ingen inom C gick ut och krävde att Lööf skulle ta en Time-out.
    2. Juholt lät riksdagsförvaltningen betala hela hyran. Lööf lät dem betala hälften. Även om de nuvarande reglerna tillåter båda förfringssätten så verkar medielogiken drivas av att det förstnämnda är ”uppenbart” felaktigt. Genom sin återbetalning så backar ju Juholt till Lööf-nivå. Vilket enligt samma medielogik tydligen ska vara ”rimligt”.
    3. Det är mer status (bland journalister) att basha på en vit medelålders ledare för Sveriges största parti, än en ung kvinna som är ledare för ett av Sveriges minsta partier.

    Det finns säkert fler anledningar, men jag tror inte medias ägarstruktur är en av de mer betydelsefulla.

    • Medias ägarstruktur är inte viktig i sammanhanget. Medias politiska färg har däremot betydelse. Undersökningar av media har tidigare visat att de har betydelse. Dina punkter håller jag med om att de spelar roll för hela affären.

 • Vänta bara! Jaktsäsongen är inte över än. Ett drev åt gången är en bättre strategi. 

 • Notera förövrig i AB-artikeln du länkar till att man skriver att Juholts agerande är helt enligt riksdagens regler… när Lööf använder sig av dem!

  ”Först fick hon, helt enligt riksdagens regler, hela avgiften på 4 192 kronor i månaden…”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13556876.ab

  Tydligare kan det inte bli att det handlar om ett specifikt drev mot Juholt som andra partiledare frikänns för.

 • Daniel Bergqvist

  Vad är det för fel på riksdagsmännens löner? Att döma av den tid, energi och uppoffring som jobbet kräver är det givet att jobbet skall vara välbetalt. Flertalet ledamöter har dessutom en akademisk bakgrund, vilket stärker argumentet. 

  Att vara högavlönad och samtidigt åberopa bidrag för det ena å det andra kan man fråga sig. Det är en moralisk fråga och helt upp till var och en/parti att upprätta en policy. Vi väljare får helt enkelt, om det anses viktigt, anpassa oss därefter. 
  Om jag vore riksdagsman, hade jag för min privatekonomis skulle självklart yrkat alla möjliga bidrag och förmåner, men med hänsyn till rådande drev bör alla se upp. 

  Som redan påtalats har A. Lööf inga direkta motståndare inom sitt pari. Juholt har det klart svårare och vissa blåögda kan nog tänka sig att bidra internt till pågående drev. 
  Att Lööf erhåller medel från skattebetalarna är inget konstigt. Att en sosse gör det är värre, lev som du lär! 

  • Välbetalt är en sak. Överbetalt något annat. Det finns gott om människor i det här landet som lägger ned tid, energi och uppoffring. Vanligtvis är de lågavlönade som inte har något annat val.

  • Så du menar att en socialdemokratisk riksdagsman inte ska ha lön från skattebetalare, däremot borgerliga? Hur dum får man vara?

   Jag anser att riksdagsmäns ka tjäna en genomsnittlig arbetarlön. Vilket bör vara nånstans mellan 25 000 och 30 000 i månaden. varför ska akademiker ha mer betalt? Eller varför ska riksdagsmän som råkar ha högre utbildning ha mer betalt? Vilket förakt för vanligt folk du visar upp.

   Bidrag är ingen moralisk fråga. Det handlar om slöseri med våra pengar att ge riksdagsmän ersättning för dubbelt boende. Vill de inte ha den gratis övernattningslägenheten som erbjuds har de råd att betala själv (med de löner de har idag). Men den typen av löner jag föreslår kan bidrag till dubbelt boende etc vara kvar.

 • Daniel Bergqvist

  Dessutom;
  Du frågar dig varför media inte drar igång ett drev gällande Lööf. Jaha, ett drev mot vad? Hon  har följt regelverket till punkt å pricka, vilket Juholt sannolikt inte har (definitivt inte vad gäller milersättning). 

 • Daniel Bergqvist

  @Anderst_S:disqus : Jag talar givetvis om bidragen, inte lönen. En socialdemokrat har per definition mer att leva upp till, om man har som avsikt att vara en ”sann” arbetare: att inte sko sig på andras bekostnad, ta ut en lägre lön med hänsyn till andra etc…etc…
  Tanken med bidrag och förmåner till ledamöter är att vem som helst i detta land, oavsett vad du tjänar eller var du bor, skall kunna ta den riksdagsplats som väljarna erbjudit. Det är en fin tankte!
  För att det skall var genomförbart måste bidragen givetvis välja alla. 
  Vad jag är kritisk mot, är hur lätt det är att göra fel. Regler som är tydliga och konsekventa är lätta att följa: en riksdagsledamot bör få alla resor inom landet gratis (sj/sas mfl.) + ett fast bidrag/löneförmån för boende (oavsett om eller hur man använder det). 

  Du talar om ett lämpligt löneintervall mellan 25-30k och sätter normen till vad en arbetare tjänar. Det resonemanget får du gärna utveckla. Under tiden passar jag på att förklara vad jag menar med högre löner för akademiker:
  Precis som ledamöternas bidrag måste alla ledamöters riksdagslöner vara desamma i ett hållbart system. Man kan alltså inte skilja på en ledamot med eller utan akademisk bakgrund. Att däremot inneha en akademisk examen i kombination med sitt politiska uppdrag på denna höga nivå tror jag leder till bättre åstadkommet resultat. 

  Hampus Eckerman: jag håller med om att det är skillnad på välbetalda och överbetalda arbeten. Men min kännedom om riksdagsledamöter säger att de flesta jobbar mellan 10-14 h per dag, även helg, vilket jag inte tror majoriteten lågavlönade inom ex. skola/vård/omsorg gör. Som du säkert förstår kan en riksdagsman knappast yrka på övertidsersättning 😉 varpå grundlönen naturligtvis måste vara hög.

  • Jag vill inte utveckla löneresonemanget här då det är off topic. Men en liten sak. Om man vill att politiken ska tillfredställa det vanliga folkets behov, arbetarklassens behov är det bra om beslutsfattarna lever på samma nivå som vanligt folk, som arbetarklassfolk.

   Jag tror inte akademisk utbildning leder till bättre resultat. Det är en fördom du har. Gunnar Sträng hade inga som helst akademiska meriter. Han klarade sitt jobb utmärkt ändå. Det finns en lång rad exempel på det. Riksdagen skulle istället sannolikt må bra av en större social spridning. Mend en diskussionen är egentligen också off-topic.

   Att de är off-topic innebär att jag inte vill fortsätta dem här. Det är emellertid intressant diksussioner.

  • Samtidigt har de ett betydligt längre sommaruppehåll samt en drös förmåner. Utan tvekan är de överbetalda. De jobbar inte mer än en vanlig kioskägare.

 • Daniel Bergqvist

  Anders s: jag håller med dig om att det finns ett (om än litet) samband mellan väljarkårens lönebild och de som företräder dem. Däremot, med dagens nästintill obefintliga ”klassklyftor” relativt hur det vad förr, vill jag hävda att det främst är yrke och/eller utbildning som skiljer samhällsgrupper åt. Vem som helst kan i detta land välja att genomgå högre utbildning.

  Jag avskyr epitet som ”verklighetens folk” och ”vanliga folkets behov”…och dy…. 
  Vad är ”vanligt folk” i dagens samhälle då allt fler får tillgång till högre utbildning och en yrkeskarriär? Är det fortfarande industriarbetaren eller lågavlönade kvinnor i offentlig sektor?Detta om något medför att ”klasstermer” är bortom verkligheten, saknar akademisk förankring och leder debatten på villovägar. Riskdagen skall spegla folkets röster, att det i din värld är synonymt med arbetarklassen, i egenskap av ”vanligt folk”, är bisarrt. 

  Precis som det finns föredömliga snillen med utbildning finns det föredömliga snillen utan utbildning. Däremot har dagens ekonomiska system, där marknadskrafter och teknisk utveckling driver upp tempot något enormt, medfört nya problem som Herr Sträng mfl inte stod inför. Vi får skilja på då och nu. 
  För att du skall lösa en ekonomisk kris, ett miljöproblem eller infrastrukturellt problem, är det med fördel att förstå grunderna i sammanhanget. En akademisk bakgrund kan för de flesta hjälpa till, vid sidan av alla egenskaper som symboliserar en ”bra” politiker”. 

  För övrigt…En bra blogg 😉 Läser då och då men har inte skrivit tidigare… 

 • Problemet är inte en fråga om uppfattning hos ”verklighetens folk”. Det är ytterst aktuellt nu med ”Juholt-krisen”. Nu vet vi exempelvis att Juholt följt riksdagens stadgar helt och hållet. Ändå ägnade sig partikamrater åt smygskytte och dolkstötar utan att våga träda fram med namn. Problemet var att de höga platserna i partiet är få, men mycket inkomstbringande.

  Socialdemokraternas ”kris” beror mycket på en partielit som slåss om pengar till den egna inkomsten och försöker spela till sig ekonomiskt fördelaktiga positioner via kompisgäng. Politikens Robinsson. Den typen av girighet och ren förstörelse slipper vi om lönerna sänks.

 • Sicken skit Daniel Bergqvist pratar. Det ska vara lika för alla oavsett vilken politik man för. Ja till och med de mikrocefala idioterna i SD ska ha exakt samma regler som de andra i riksdagen. Och följa dem.

 • Anonym

  Lööf och Juholt skall självklart ha möjlighet till ett boende i Stockholm som riksdagsledamöter. Hur skall det annars fungera, skall de bo på hotel eller hur tänker folk? Kanske bara Stocholmare skall sitta i Riksdagen???
  Lägg märke till att Lööf är född och uppvuxen i Markaryd och har inte flyttat därifrån bara för att hon äger en bostadsrätt i Stockholm. Löjligt påstående att hon handlat fel, hon har tagit ut halva boendekostnaden medan Jugholt försökte ta hela trots att han blev informerad om det felaktiga i  detta. 

  • Återigen. Juholt har fått för mycket pengar. Han har betalt tillbaks det i likhet med två andra riksdagsmän. Han har inte ljugit, inte fyllt i blanketter fel, inte fuskat, inte brutit mot några regler och inte begått nåt brott. Ingen har påstått att Annie Lööf fuskat. Men det har ju inte Juholt heller.

   De flesta riksdagsmän har inte egna lägenheter i Stockholm. De övernattar på övernattningsrum som de får gratis av riskdagen. Kanske du borde lugna ner dig lite och ta reda på fakta innan du börjar yra. 30 riksdagsmän har egen lägenhet. 200 har gratis rum på riksdagen.

 • Daniel Bergqvist

  hampus: vad har du för belägg till påståendet om att somliga inom partitoppen gör det för att fylla egen ficka? Det är en lika löjligt ogrundat påstående som att ”den borgerliga pressen” (som inte finns mer än på ledarsidor vilket somliga vänsterskribenter vill läsaren att tro) vill se en splittrad opposition och en socialdemokrati i kris.

  • Ditt uttalande om den borgerliga pressen enbart skulle finnas på ledarsidor är nog det löjligaste jag läst på år och dag. Hur i hela friden kan man ens komma på tanken att skriva något så totalt verklighetsfrämmande?

   Att politiken handlar om pengar har erkänts av Johanna Graaf, socialdemokrat i Solna:

   ”De är rädda om sin uppvärmda stol; de har gjort sig beroende av sin position för sin försörjning och saknar fuck-off-kapital. Det rekommenderas inte, för det är förödande för förmågan att se sig själv i ögonen i spegeln när man borstar tänderna på morgonen.”

   http://johannagraf.blogspot.com/2011/10/nu-far-nan-annan-vara-den-yttersta.html

   • Daniel Bergqvist

    Jag är bekant med de länkar du postar, och liknande. Men till skillnad från dig anser jag inte det legitimt att hävda att pressen är borgerlig pga ägarbild, åsikter på ledarsidor och hur Sahlin/reinfeldt behandlas i pressen. Journalister är utbildade i objektiv granskning och rapportering om vad som händer i vårt samhälle och morgontidningarnas intention är att upprätthålla det förhållandet. Det säger de själva och jag betvivlar det inte, än mindre genom hur jag uppfattar det. 
    Anledningen till att du (och vänsterskribenter i allmänhet) lägger stort fokus på att stämpla pressen som det ena å det andra betraktar jag snarare som ett skenargument. Jag tror inte läsarna i allmänhet bryr sig öht. 

    Men, jag förstår din intention att stämpla åt höger och vänster…det är lite av vänsterideologins signum – på gott och ont. Jag lever däremot inte under den devisen. Slutsatsen är att pressen är vad den är, oavsett hur du stämplar den. 

    Ja, vem gör sig inte (med tiden) beroende av sin inkomstnivå. Då inkomsten stiger ökar konsumtionen. En vänsterpartist har (om denne dessutom saknar akademisk bakgrund) sällan möjlighet till karriär utanför riksdagen med motsvarande lönebild. För betongsossar är läget något bättre. För samtliga välutbildade allianspartier finns flertalet jobberbjudanden med motsvarande lön, inte minst i Stockholm. 
    Jag diskvalificerar därmed Johanna Graafs resonemang, men stödjer det om vänsterpartister och sossar avses. 

    Lönen har därmed en ”negativ sakpolitisk effekt” för de röda.

    • Det finns inga människor som är objektiva. Inte heller journalister. Att hävda det är att fantisera. Alla påverkas av sin omgivning och oavsett vad du röstar på kommer du att påverkas i borgerlig riktning om du arbetar på en borgerlig tidning. De är väldigt tydligt i Göteborg, med många journalister som jag känner, Hjörnes monopol osv. Att tro att monopolsituationen, Hjörnes borgerliga inriktning, GP:s borgerliga färg, ledarsidans attityder inte påverkar tidningens nyhetssidor är att vara mer än lovligt naiv.

     • Daniel Bergqvist

      Nu pratar vi inte om den lokala situationen, utan på riksplan. 
      Vad jag vill säga är att ert fokus på att stämpla åt höger och vänster är ointressant eftersom det inte förändrar någonting. Dessutom går andra, mer betydelsefulla aspekter, förlorade pga detta fokus. Partiernas sakpolitik, som exempel. 

     • Det är samma på riksplan. Det är väl klart att SVD:s journalister (som dock är de som tydligast står fria från ledarsidans politiska åsikter) likaväl som DN:s påverkas av den miljö de arbetar i.

    • Att du som högeranhängare tycker pressen är objektiv när den är höger är fullt logiskt. Men det kan man naturligtvis bara skratta åt, när motsatsen som sagt bevisats måga gånger.

     • Daniel Bergqvist

      Hampus: du bör akta dig för att stämpla dina medmänniskor för ”höger och vänster” om de själva inte påtalat det. Jag tillhör inget parti och lägger ingen energi på att identifiera mig med ett parti eller grupp. 
      Du får gärna skratta, om du anser det vara ett gångbart argument. Jag och många andra noterar inga politiska åsikter mer än på ledarsidorna och ev. i en och annan kulturkrönika. Hur du upplever det är din ensak och inte nödvändigtvis hur andra upplever det. 

      För att återkoppla till kärnan står det helt klart att Juholt utsatts för ett rejält drev från samtliga mediakällor. Oklarheter i vad som sagts, vad han gjort, vem eller vilka som sagt och gjort vad och vilka regler som gäller har givetvis intresserat media, inte minst för att det gäller en partiledare för Sveriges största parti, dessutom nyvald. 
      Om du vill kan du givetvis lägga en del av skulden på, vad du anser vara, ”den borgerliga pressen”. Jaha…ok?

      Gällande Juhult är det sannolikt så, att hans tidigare snedsteg i olika politiska frågor, fått media att granska honom extra….det började redan i samband med Libyen. 

     • ”Noterar inga politiska åsikter”. Det handlar om att notera politiska vinklar. Jag lägger skulden specifikt på Aftonbladet om har framfört uppgifter på löpsedlar och i rubriker som de inte har haft täckning för. Libyen har inte ett mack med detta drev att göra. Redan där talar du efter en borgerlig vinkel eftersom velandet har varit minst lika stort inom alliansen. Se exempelvis Folkpartiet som idag startade en kampanj mot sit eget vallöfte.

      http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/10/fp-kampanjar-mot-fp.html

     • Anonym

      Nej Hampus. Fp har inte startat någon kampanj mot drogtester. Och nej, allt som dryftas i ett parti ska inte tolkas som ”vallöften”.

     • Du missar hela poängen: Att man anklagar en grupp för att ”vela” eller ”byta sída” när de inte gör det mer än andra.

     • Daniel Bergqvist

      Jag skrev att det började i samband med Libyenaffären, då Juholt inte förde en konsekvent linje. Du kommer väl ihåg att han först sa ja, sedan nej, och sedan ja, för att senare ge förslag om -3 plan mot ett dussintal soldater med förmåga att borda fartyg. Linjen var helt enkelt inte konsekvent. Är det en ”borgerlig slutsats”? Förstår inte syftet med att dela upp världen i vad som är vänster och borgerligt. Att hålla sig till sanningen räcker långt. 
      För övrigt håller jag med dig om Fp.

      Gällande Juholt menar jag, precis som innehavaren av denna blogg, att det florerat ett missnöje mot ledaren pga politiska beslut och velighet i ledarskapet: sparkade ut erfarna och respektabla medarbetare, oklarhet i budgeten, Libyenaffären, utvisningsfrågor, vitryssland m.m. Det är som att kasta bensin på elden. 

     • Återigen, det är är något som exakt vartenda partiledare gör. Och det har inte ett smack. Inte ett SMACK att göra med de senaste lögnerna om ”fuskande” och ”bluffande” som helt saknade underlag. Och de flesta är mycket glada över att Perssons gynnade, personer som medlemmarna helt tappat respekten för, inte längre kan styra mot väjarnas vilja.

      Om du inte förstår det intressanta med vänster och höger ska du kanske inte diskutera politik. 

     • Daniel Bergqvist

      Nej, utåt håller man en konsekvent linje. Inåt sker diskussion och debatter. Hans linje var inte konsekvent – utåt. Det fick media att börja leka med hans velighet och partikamrater blev sannolikt inte glada i detta. 

      Politik är att diskutera sakfrågor, inte identiteter som klasstillhörighet eller partifärg. Oavsett om individen är med i Muf eller vänsterns ungdomsförbund äro förtrycket mot oliktänkande detsamma. Låt oss vara sakliga genom att diskutera sakfrågor framför person och epitet…om man nu inte vill vara kvar på högstadienivå…

     • Ja, de borgerliga partiledarna har som sagt hållt en totalt velande linje utåt, klart inkonsekvent. Att medierna ignorerar det gällande de borgerliga, men överdriver gällande Juholt är ett bra exempel på borgerlig vinkling.

      Politik är att diskutera sakfrågor, att avgöra vilken politik någon står för och därmed identifiera hur trovärdiga de är i olika frågor. ”Förtryck mot oliktänkande”? Svammel.

     • Daniel Bergqvist

      Lämna epiteter och identifikation så vidgar du dina vyer. Att vara vänster skall inte vara en hejarklack. 

     • ”Hejarklack”? Ytterligare ett exempel på svammel. Lämna sånt.

 • Anonym

   Reglerna om ersättning för dubbel bosättning finns till för att våra riksdagsledamöter inte ska lämna sina väljare ute i landet i sticket och bli heltids-stockholmare. Jag tycker det är en självklarhet. När det gäller Annie Lööf så kommer hon från Värnamo och har blivit invald för Centerpartiet i Jönköpings valkrets. Hennes exempel är alltså inget konstigt.

  • Och? Vart vill du komma med dessa självklarheter? Vem har hävdat att det är fel på reglerna? Mer än att det uppenbart var fel att ersättning för delade lägenheter inte fanns med i reglerna.

   • Anonym

    Tja, du skrev ju så här: ”Genom att skriva sig i Värnamo istället för i Stockholm så skaffar sig
    Annie Lööf uppenbara ekonomiska fördelar på skattebetalarnas bekostnad.” Det verkade som du inte fattade varför bidraget finns. Men du kanske bara raljerade för att försöka förminska Juholts omoraliska hantering?

    Jag ser ovan att du upplyser om att de flesta riksdagsmän bor i riksdagens egna lägenheter. Tror du att genomsnittskostnaden för dessa ligger under de c:a 2000 kr/mån som Annie Lööfs får i bidrag? Knappast. Så sluta kladda Juholts smet på Annie Lööf.

    • Jag kan inte förstå hur du menar att skaffa sig egna ekonomiska fördelar skulle ha att göra med att sköta sina plikter mot väljarna? Tvärtom skulle jag säga. Sluta frikänna Lööf genom att kladda Riksdagsförvaltningens slarv på Juholt.

     • Daniel Bergqvist

      Att sköta sina plikter mot väljarna blir givetvis enklare om man får stöd från Riksdagen avseende boende eller bidrag till detsamma. Var gränsen går mellan att roffa åt sig och till hundraprocent följa sin plikt är inte lätt. Frågan är dessutom om det ena utesluter det andra. Ekonomiska incitament för att ge sig in i politiken är en motivationsfaktor, en morot, lika viktig som sin politiska övertygelse (iaf för mig). 

     • Ekonomiska incitament för att ge sig in i politiken är något förkastligt. Då handlar det om att föra politik efter egen vinnings skulle, inte för vad som är bra för landet.

     • Daniel Bergqvist

      Jag tror det går utmärkt att kombinera. 
      Om du brinner för grön energi och samtidigt är delägare i ett vindkraftsföretag – äro då din politik negativ för landet? Nej, det skulle nog ingen på gatan tycka iaf…
      Om det är lönt att stanna på sin post, tack vare hög lön, kan mer energi och fokus läggas på politiska sakfrågor, till samhällets glädje…

     • Ekonomiska incitament i politiken blir automatiskt drivande av högerpolitik. Om det är lönt att stanna på sin post blir det kartellbildningar, anonymt skvaller och fokus på lönsam politik för den egna personen istället för den som borde genomföras.

    • Herregud. Jag anser att man inte ska kunna göra så. Men det är ju helt lagligt och enligt reglerna idag. Jag vill alltså ha ett annat regelverk. Eller lägre löner till riksdagsmännen, vilket är det jag föreslår i ett inlägg om regelverket. Min vana trogen har jag delat upp argumentationen och frågan i flera delar. Läsa allt jag skrivit om frågan. Jag har alltås inget emot kostnadsersättningar om det vore så att riksdagsmännen behövde dem. Men det är inte så att någon av dem idag behöver dem. Annie Lööf bor de facto i Stockholm. Hon har flyttat från Värnamo för länge sen. Då ska hon inte vara skriven i Värnamo. Det är felet. Det påpekandet har inte med ersättningsreglerna att göra utan med andra regler om folkbokföring etc att göra.

     Annie Lööf har alltså inte gjort nåt fel. Det har inte Håkan Juholt heller. Ändå hetsas med mot Juholt. Det är problemet och det jag påpekade.

     • Anonym

      Det verkar som du inte tycker det är så viktigt att riksdagsledamöterna behåller sin förankring bland sina väljare. Ligger det i linje med socialismen? Att politikerna fjärmas från folket? I Annie Lööfs fall handlar det alltså om ungefär 42.000 kr i ersättningar. Jag tycker det är en rimlig kostnad för att vår demokrati ska funka. Och om man ska lita på det hon begärt i traktamente senaste året så har hon bara varit i Stockholm ungefär hälften av tiden. Förmodligen har hon utöver Värnamo spenderat en del tid i Lund där hon nyligen studerat. 

     • Vi har olika uppfattning. Dessutom spekulerar du om vad Annie Lööf gjort eller inte gjort. Saker som du inte har någon som helst aning om. Ganska meningslöst.

     • Anonym

      Nu klippte du bort stycket där jag skrev om den demokratiska nyttan med bidraget. Det tycker jag är synd eftersom jag ärligt vill förstå hur du tänker. Kanske din socialistiska övertygelse gör att vi ser saker annorlunda? Det tycker jag hör till ämnet.

 • Juholts och Lööfs boende- och ersättningssituation är identiska förutom på en punkt. 

  -Båda är skrivna på sina hemorter och valkretsar. 

  -De har båda en lägenhet som de beskriver som sina övernattningslägenheter och som samtidigt hyser deras sambos. 

  -De får båda ersättning från riksdagen för denna, men där Juholt tar ut ersättning för hela hyran tar Lööf ut ersättning för halva. 

  Det är skillnaden och konsekvensen blir att Lööf följer lagen medan Juholt bryter mot den. Svårare än så är det inte. 

  Sedan är jag helt överens om att riksdagsledamöternas förmåner är stötande och bör förändras. Än mer stötande är den skillnad inför lagen som är mellan folket och dess representanter. Det finns alltså ingen uppsåtsskrivning i lagen om bidragsfusk som gäller för vanligt folk, det finns det däremot i lagen för riksdagsledamöter. För ett parti som har jämlikhet som en del av sitt ideologiska fundament är det katastrofalt att försvara och bygga ett samhälle som delas i medborgare och frälse.

  • Juholt har inte brutit mot nån lag, inte heller mot nån regel. Det är fastslaget.

   Riksdagsförvaltningen tycks däremot ha gjort fel som betalat ut för mycket pengar till honom. De pengarna har han betalt tillbaks.

   Därmed finns ingen som helst skillnad mellan Juholt och Lööf.

   • Nja, svensson, åklagaren fann ingen möjlighet att fullfölja förundersökningen och det är något helt annat. För att göra detta måste han nämligen kunna fastställa att Juholt hade uppsåt och det är mycket svårt med mindre än att man har buggat lägenheten och dessutom på något sätt kommer åt att läsa hans tankar. 

    Du som är en hyggligt sanningssökande borde väl ta en liten titt på riksåklagare Björn Eriksson caselist. Jag tror att du kommer att finna en hel del intressant om nämnde chefsåklagares behandling av överhet och nerlagda förundersökningar.

    Och skillnaden mellan Lööf och Juholt är avgörande.

    Om du får 100 000 insatt på ditt bankkonto och du skulle ha haft 10 000, men likafullt käkar upp pengarna så är det inte banktjänstemannen som åker dit utan du. Förutsatt att du inte är riksdagsman förståss för då måste åklagaren bevisa att du hade uppsåt.

    och du, ett tips bara. läs lagen innan du citerar den, det brukar löna sig i längden.

    Ha nu en god vecka på jobbet. Och nog hoppas vi på vackert väder här på västkusten.

    • Åklagaren la ner förundersökningen därför att den visade att Juholt inte hade brutit mot någon som helst regel. Om man får en felaktig insättning på sitt bankkonto och betalar tillbaks pengarna när det upptäcks åker ingen dit.

     Du tramsar.

     • Hur man kan påstå att en nedlagd förundersökning visar något är ett illusionstrick värt en stjärna.

      Problemet för Juholt är att han månad efter månad i mer än fyra år tog emot och spenderade de pengar han fick för mycket. Din lilla kommentar talar om att man betalar tillbaka och  går fri. Juholt gjorde inte det. Och det anför du som något sort bevis för din tes. 

      Jag är övertygad om att du inte tramsar. Du begriper helt enkelt inte bättre.

     • En förundersökning läggs ner därför att det inte finns någon grund för att tro att den kan leda till åtal. Exakt detta har också sagts i pressmeddelandet. Att du inte orkat läsa det utan bara svamlar säger en hel del.

      Jo, Juholt betalade tillbaks alla pengarna trots att han inte behövde. Redan den 7:e oktober förklarade riksdagsförvaltningen att han inte var återbetalningsskyldig.

      http://www.rod.se/juholt-har-f%C3%A5tt-160-000-kronor-f%C3%B6r-mycket

      Felet var riksdagsförvaltningens. Juholt skickade in en ansökan där han inte fyllt i något belopp. Han bifogade ett hyreskontrakt för att göra det tydligt att han var en sambo. Riksdagsförvaltningen beslutade då att ge honom det fulla beloppet. Redan i september skrev även Aftonbladet att det var helt enligt reglerna.

      ”Först fick hon, helt enligt riksdagens regler, hela avgiften på 4 192 kronor i månaden…”

      http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13556876.ab

      Men du försöker hitta på orsaker att ändå anklaga honom. Pinsamt.

     • Pojkar pojkar, så här förklarar Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin saken i gårdagens Agenda: ”Det här bottnar inte i falangstrider. Det här bottnar i att Håkan Juholt inte har läst reglementet.” för tydlighets skull en gång till ”…att Håkan Juholt inte har läst reglementet”, så att även Hampus hänger med.

      Jag är i gott sällskap om man säger, och det förtroende jag hade för dig Anders är förbrukat, det är patetiskt att se hur du slingrar dig. Björn Eriksson är en notoriskl nedläggare av förundersökningar, inte bara polisfall.

     • Men du har fel. Carin Jämtin har fel om hon äger så. Det finns (eller fanns) inget reglemente skriver om detta. Därför har minst tre personer faktiskt fått fel ersättning (Juholt och två centerpartister). Genom att riksdagsförvaltningen gjort fel. Ingen annan.

     • Har man en lön på 144 000 i månaden märker man inte om man fått 4000 kronor för mycket. Det är lönen det är fel på, inte bidraget.

     • Att det är lönen det är fel på är vi överens om. Och du har garanterat rätt i din iakttagelse om de där 4 000 kronorna.

     • Eftersom det direkt och uttryckligen konstaterades i pressmeddelandet om att förundersökningen lagts ned att det inte fanns vare sig regler eller praxis har hon fel. Hon har väl helt enkelt litat på Aftonbladets tidigare rapportering.

      Vilket var korkat.

     • Du länkar till ett av min inlägg om Eriksson. Men det är inte relevant i detta sammanhang. Det fanns ingen regler att bryta mot. Alltså kan inte Juholt ha gjort nåt fel rent legalt. När det gäller bedrägeri krävs dels att man brutit mot en lag, dels att man haft uppsåt. Inget av det gäller i Juholts fall.

      När det gäller utredningar mot poliser är det helt andra saker som spelar roll (som mitt inlägg om Eriksson handlar om). Att poliser utreder poliser, att Eriksson har för vana att snabbt lägga ner utredningar mot poliser, att inga ordentliga utredningar görs osv. De sakerna är inte relevant i detta fall. Här har poliser utrett och lagt ner.

 • Anonym

  Riksdagsledamöternas löner ska vara höga så att dom inte måste ta mutor som i många u-länder.
  Sen har väl Zaramis skrivit helt fel, hon är väl FORTFARANDE INTE skriven i Stockholm.
  Hon är fortfarande skriven där hon var skriven inför valet.
  Riksdagsledamöter behöver INTE ‘skatte-skriva’ sig på vistelseorten efter två år.

  • ”Mutor” i all ära, men om man går in i politiken för egen ekonomisk vinning är oddsen större att man driver en för sig lönsam ekonomisk politik än om man inte gör det. Solna-arenan har med tydlighet visat att mutor gäller även de med oskäligt höga löner.

   Vi har även kunnat se hur dessa höga politiker låter sig mutas med lönsamma styrelseposter, trots att deras lön nu skulle hindra dem från detta. Nej, den teorin tror jag nog vi kan förklara helt misslyckad.

 • Pingback: Förväntat att Annie Lööf skulle leda centern mot undergången | Svensson()