Än så länge lugnt i Malmö i samband med rasistdemonstration

I samband med rasistiska SDU:s demonstration i Malmö genomförs också ett par motdemonstrationer. Än så länge verkar det mesta ha gått lugnt till även om polisen har omhändertagit och/eller gripit ett antal personer. Om det skett några övergrepp vid de ingripandena har jag i nuläget inte någon kännedom om.

Ett stort antal poliser från fler håll i Sverige finns på plats i Malmö där polisen har planerat att de olika demonstrationstågen ska hållas åtskilda genom massiv polisnärvaro och kravallstaket. Både SDU:s demonstration och motdemonstrationerna betraktas som grundlagsskyddade av polisen och har rätt att genomföras.

Inför demonstrationerna i Malmö idag har jag på grund av en del av polisens uttalanden uttryckt farhågor. Under dagen har det dock framkommit uppgifter om att polisen har lagt en större tyngd på att lösa problem med hjälp av dialog och förhandlingar. En sådan inställning är bra och kanske en del av förklaringen till att det hittills gått relativt lugnt till (med reservation för eventuella övergrepp vid polisingripanden).

Hur många det är vid de olika manifestationerna är för närvarande okänt. Sannolikt är det väl som vanligt fler antirasister än rasister som ju bara var/är max hundra enligt de uppgifter jag tagit del av. Ett fiasko för rasisterna alltså.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements