Gangstergäng och nazister är de som hotar journalister

Enligt undersökningar som bland annat Säpo utfört så har ungefär 15% av alla journalister utsatts för hot om våld eller rena överfall. Vanligast är att kriminaljournalister hotas, ofta av psykiskt instabila och desperata människor. Men hela 10% av hoten mot kriminaljournalister står två grupper för, den organiserade brottsligheten och nazister:

2009 gjorde Säkerhetspolisen den största undersökningen om omfattningen av våld och hot mot journalister. Femton procent uppgav att de under de senaste två åren utsatts för hot, trakasserier eller fysiskt våld i sitt arbete.

Bland kriminaljournalister är hot betydligt vanligare, mest rör det sig om enskilda aggressiva personer som inte sällan uppfattas som psykiskt instabila eller desperata. En dryg tiondel av de rapporterade incidenterna har utförts av personer i organiserad brottslighet eller av nazister. Andra utredningar kommer till samma slutsats.

Hot från organiserade brottslighet och från nazister är troligtvis betydligt allvarligare än de flesta andra hot och borde kanske bedömas hårdare än andra hot. Människor ur bägge grupperna är kända mördare. Organiserad brottslighet står för cirka 5 – 10 mord per år (av totalt 90-100) och nazister mördar någon person i stort sett varje år. Inga hot om våld mot journalister är naturligtvis acceptabla och kanske borde man som Göran Lambertz föreslog när han var JK. att man skulle betrakta hot och överfall på journalister som brott mot medborgerlig frihet, en lagstiftning och ett brott som aldrig prövats:

Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år. (Brottsbalken 18 kap. 5§)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements