Tryggstiftelsen – Sveriges största stiftelse

Del 3 av 9 i serien Stiftelser

Tryggstiftelsen är  Sveriges största stiftelse med tillgångar på 150 miljarder. Dessa tillgångar förvaltas av SEB som idag äger försäkringsverksamheten som heter Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Ursprunget till konstruktionen med en stiftelse för att förvalat försäkrinstagarnas intressen och tillgångar och ett bolag som handhar den praktiska skötseln av tillgångarna är en unik konstruktion i Sverige och har tillkommti genom en lång rad fusioner och förändringar genom tiderna:

Ursprunget till verksamheterna inom Trygg-Hansa, SEB Trygg Liv och Trygg-Stiftelsen går ända tillbaka till första hälften av 1800-talet. Det som en gång var Framtiden Livförsäkringsbolag, Trygg-Fylgia, Städernas Allmänna Brandstodsbolag, Allmänna Lifförsäkringsbolaget m fl anrika bolag blev så småningom genom diverse sammanslagningar Svenska Liv-Hansa, Hansa-koncernen och, 1971, Trygg-Hansa.

Under många år utgjorde Trygg-Hansa ömsesidig livförsäkring och det börsnoterade Trygg-Hansa AB en gemensam organisation. Men 1995 beslutade man att samla försäkring, sparande och finansiering i en koncern. Tanken var att skapa en stark, fokuserad koncern med klara ansvarsförhållanden och beslutsstrukturer.

År 1996 beslutades att bilda Trygg-Stiftelsen och vid en extra stämma 1997 fastställdes Trygg-Stiftelsens stadgar samt bestämmelser för Trygg-Stiftelsens försäkringstagarorganisation. Samtidigt överläts livförsäkringsverksamheten till nybildade Trygg-Hansa Livförsäkring AB. I samband med detta stängde man också för nyteckning.

I slutet av 1997 förvärvade SEB Trygg-Hansa AB. Trygg-Stiftelsen begärde aktier i SEB som likvid motsvarande sitt innehav i Trygg-Hansa för att fortsatt kunna ha ett betydande inflytande. Efter en nyemission 1999 har Trygg-Stiftelsen A-aktier motsvarande 9,3 % av aktiekaptitalet och 9,7 % av röstetalet i SEB.

Trygg-Hansa Livförsäkrings AB bytte 1998 namn till Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, ofta kallat Gamla SEB Trygg Liv.

Genom ägarandelen i SEB fungerar bolaget i praktiken som en förstärkning av familjen Wallenbergs makt över SEB. Wallenbergs investmentbolag Investor AB äger idag cirka 21% av aktierna och rösterna i SEB och är därmed den överlägset störste ägaren i banken. Wallenbergstiftelser äger 1,59 %. Ingen av medlemmarna i Tryggstiftelsens styrelse sitter i SEB:s styrelse. Dertta trots att stifteslen har rätt att utse två styrelseledamöter varav en vice ordförande i banken.

Utöver ägarandelen i SEB så kan man anta att Tryggstiftelsens förmögenhet till viss del finns i fonder som också administreras av Wallenbergkontrollerade fondförvaltare som SEB och EQT. SEB:s fonder äger också stora andelar i olika Wallenbergbolag och medverkar till att familjen kan behålla kontrollen i företagen.

Läs mer: AV, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Nobelstiftelsen – förvaltaren av Alfred Nobels efterlämnade förmögenhetCrafoordska stiftelsen >>
Advertisements

2 Replies to “Tryggstiftelsen – Sveriges största stiftelse”

Kommentarer inaktiverade.