Hebbe – rik grosshandlarfamilj i Stockholm

Del 8 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Christian Hebbe d.ä. (1698-1762)invandrade från Greifswald till Stockholm på 1710-talet. Hans far Erdman Hebbe, var skomakarålderman i Greifswald och tillhörde en gammal siebenbürgsk adelssläkt som blivit protestanter.  Till Stockholm kom han för att arbeta hos morbrodern Johan Kruse som var spannmålshandlare.

Snart gick Christian Hebbe d.ä. istället i lära hos grosshandlaren G.B. von Scheven som hade sin verksamhet på Skeppsbron 16. I början av 1720-talet övertog Christian Hebbe von Schevens företag. Han var framgångsrik  och gift med Elsabe Catharina Küsel (1707-87), dotter till Simon Fredrik Küsel. Familjen Küsel som härstammade från Lübeck var en annan känd och framgångsrik skeppsbrodynasti i 1700-talets Stockholm.

År 1733 köpte Christian Hebbe d.ä. det så kallade Thuenska huset på Skeppsbron 36 av häradshövding Lars Stiernmarks dotter. Här grundades handelshuset Chr. Hebbe & söner, som två av hans söner sedan övertog och utvecklade. Christian Hebbe d.ä. efterlämnade en stor förmögenhet samt gods och två hus på Skeppsbron. I Svenska Ostindiska Companiet ägde han aktier under den andra oktrojen och en av hans söner blev så småningom direktör där. Christian Hebbe d.ä. var far till fyra söner, däribland Simon Bernhard Hebbe (1726-1803), Christian Hebbe d.y. (1727-95) och Johan Fredrik Hebbe (1728-88). Det Thuenska huset såldes år 1789.

När Christian Hebbe d.ä avled 1762 övertogs ledningen i handelshusets ena avdelning av Simon Bernhard Hebbe och den andra avdelningen leddes av Christian Hebbe d.y. och Johan Fredrik Hebbe.

Simon Bernhard Hebbe förvärvade 1760 det så kallade Hebbeska huset på Riddarholmen och fastigheten förblev ett fideikommiss i familjen Hebbe intill 1865 då det köptes av staten. Simon Bernhard Hebbe som var mycket förmögen investerade en hel del av sina pengar i gods och bruk. 1779 köpte han godset Tynnelsö. Till förmån för sin son, Filip Bernhard Hebbe (1764-1834), gjorde han 1800 gården till fideikommiss. 1826-1827 lät han reparera det gamla slottet utvändigt. Filip Bernhard Hebbes son, den kunglige sekreteraren Johan Filip Hebbe (1806-1869), anlade en stor fruktträdgård.

År 1783 köpte Simon Bernhard Hebbe Vira bruk. År 1800 sammanfördes bruket med Östanå till ett fideikommiss som sen ärvdes av hans dotter Kristina Elisabet Hebbe (1762-1841), sångerska och skådespelare, gift med överintendenten K. F. Fredenheim (1748-1803) Genom hennes sondotter kom det därefter till släkten Boström och ägdes från 1907 av G. S. Boström, son till statsminister Erik Gustaf Boström. Godsegendomen Östanå är idag avstyckad från själva slottet och ägs fortfarande av familjen Boström. Huvudgård i egendomen är Mälby gård. Förutom godsägare, grosshandlare och bruksägare var Simon Bernhard Hebbe även redare och under den fjärde oktrojen direktör i Ostindiska Kompaniet från 1799. Han var också kommerseråd och gift med Maria Ulrika von Bippen.

Det Hebbeska husetSkeppsbron 32 köptes av Johan Fredrik Hebbe 1760 och Christian Hebbe d.y. köpte föregångaren till dagens hus på Skeppsbron 18, det Clason-Hebbeska huset. Innan dess ägdes det av familjen Clason.

Christian Hebbe d.y. kom att handha firmans affärer med sydöstra Europa och var aktiv i det Svenska Levantiska Kompaniet. I 14 år, 1747-61, representerade han detta kompani i Smyrna (dagens Izmir i Turkiet). Innan dess arbetade han i två år för handelsmannen Johan Lefebure. Christian Hebbe d.y. var gift med Maria Palm (1754-1800) och deras dotter Elisabeth Maria Hebbe var i sitt andra äktenskap gift med hovmarskalken Otto Magnus Munck af Fulkila.

Den tredje sonen, Johan Fredrik Hebbe, var gift med Elisabeth Tottie (1738-1814), dotter till grosshandlaren Charles Tottie. Deras dotter Maria Elisabeth Hebbe var gift med brukspatron Carl von Wahrendorff (1762-1831). 1789 köpte Johan Fredrik Hebbe Jakobsbergs malmgård på Södermalm. Han var också aktieägare i Ostindiska kompaniet under den fjärde oktrojen då hans bror var direktör.

Henrik Hebbe (1732-1808), ytterligare en son till Christian Hebbe d.ä., var grosshandlare, klädesfabrikör, och kommerseråd. Gift med Juliana Christina Collvin (1738-1783).  Han var bland annat ägare till Järla gård från 1775. Ägde den så kallade Danviksmanufakturen, en av de största klädesfabrikerna i Stockholm, tillsammans med svågern Johan Kantzow.

Den yngste sonen Anders Hebbe (1734-1825) var brukspatron på Högfors, Engelsberg m fl bruk. Han gjorde sig känd för stora donationer till bl a tyska församlingen, barnhuset och borgerskapets änkehus i Stockholm. Gift med Anna Catharina Timm (1759-1820). De två yngre sönerna var inte delägare i handelshuset Chr. Hebbe & söner.

Christina Maria Hebbe (1730-1791), dotter till Christian Hebbe d.ä., var gift med grosshandlaren Johan Albert Kantzow (1713-1806). I likhet med Simon Bernhard Hebbe och Christian Hebbe d.y. var Johan Kantzow delägare i det Västindiska Kompaniet och likhet med Simon Bernhard Hebbe och Johan Fredrik Hebbe också aktieägare i Ostindiska kompaniet. Johan Kantzow och Christina Maria Hebbe fick flera söner varav en adlades von Kantzow.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Küsel – rik köpmanssläkt i StockholmPauli – klädestillverkare och skeppsbroadel >>
Advertisements

4 Replies to “Hebbe – rik grosshandlarfamilj i Stockholm”

  1. Pingback: Hahr | Svensson

Kommentarer inaktiverade.