Moll – grosshandlare och finansmän

Del 15 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Läkaren Johan Julius Moll som föddes 1721 i Holland och dog blott 31-årig i Wachenheim i Rheinpfalz, Tyskland. Hans änka Charlotta Sophia Pfarr (1731-1801) flyttade med den späde sonen Johan Adam till släktingar i Stockholm, troligen till legationspredikanten Johan Gottfried Peil (gift 1728) vid holländska legationen i Stockholm. Hon gifte sedermera om sig med en fabrikör Hoving. Sonen Johan Adam Moll (1749-1802) var grosshandlare i Stockholm och gifte sig där 1776 med Lovisa Maria Wasmuth (1757-1810), en dotterdotter till Johan Gottfried Peil.

Grosshandlarverksamheten övertogs av Johan Adam Molls son Johan Emanuel Moll (1777-1851) och dottern Lovisa Albertina Moll (1785-1822), var gift med grosshandlaren Carl Fredrik Bohnstedt (1776-1838). Av Johan Emanuel Molls barn med Henrietta Charlotta Skoge (1785-1845) så gifte sig Augusta Wilhelmina Moll (1808-85) med Fritz (Fredrik) Beskow (1804-61), Charlotta Paulina Moll (1810-97) med Henric Beskow (1802-86), bror till Fritz Beskow och Johan Adam Moll (1805-95) med bröderna Beskows brorsdotter Anna Sophia Beskow (1823-97). Johan Adam Moll d.y. var också grosshandlare. Hans son John Moll (1843-1912) var verkställande direktör i Skandinaviska Kredit AB, sonen Victor Moll (1858-1929) finansman, bankdirektör, riksdagspolitiker och  riksbankschef, det sistnämnda under åren 1922-29 och sonen Tom Moll (1853-1922) var fysiker. Den senares kvarvarande syskon lade grunden till Molls släktfond:

Tom Moll, son till grosshandlare John Adam Moll och Sophia Moll f Beskow, föddes 1853. Han blev filosofie doktor, lektor och läroverksråd, verksam i Norra Real, Stockholm, och författade en mängd vetenskapliga artiklar jämte två mycket spridda läroböcker; en i fysik för allmänna läroverkets högre klasser och en i kemi för realskolan och realgymnasiet.

När Tom Moll avled 1922 anslog hans syskon fru Augusta Neijber f Moll, fru Mathilda Afzelius f Moll och riksbankschefen Victor Moll i enlighet med Toms yttersta vilja av sitt arv efter brodern tjugofyratusen-åttahundra (24800) kronor såsom grundkapital till den understödsfond som fick namnet Molls släktfond.

Fonden har senare ökats genom testamentariska gåvor av flera släktmed-lemmar, bl.a. Mathilda Afzelius f Moll och rektor Sonja Moll jämte hennes systrar, Dagmar Moll och Elsa Moll.

Därtill instiftades ”Lektor Tom Molls stipendiefond” ur vilken kollegiet i Norra Real, Stockholm årligen utdelar stipendium till elev som utmärkt sig inom de naturvetenskapliga ämnena. En bronsbyst av Folke Berlinde, avtäcktes den 2 maj 1926, några år efter Toms död. Den står numera i fönstret i Norra Reals Kollegierum. Länk eller hänvisning till Bildgalleriet 1800-talet Tom Moll.

Didrik Johan Moll (1780-1858), son till Johan Adam Moll d.ä., var gift med Hedvig (Hedda) Eriana Blommenskiöld (1789-1847) och ägare till Värnäs säteri i Östergötland (numera ägt av familjen Douglas). Den sistnämndes son Johan Teodor Moll (1816-95) var ingenjör och ägare till bland annat Nykvarns bruk. Där anlades under hans ledning år 1861 ett av Sverige första papperbruk med tillverkning av papper från halmmassa. Järnbruket lades ner 1860-talet. Pappersbruket fanns kvar till 1971 då tillverkningen flyttades till Nymölla i Skåne.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Beskow – grosshandlare och författareSchmidt – grosshandlarfamilj i Stockholm >>
Advertisements

3 Replies to “Moll – grosshandlare och finansmän”

Kommentarer inaktiverade.