Hulthén – fler lägenheter i händerna på skumraskbolag löser lägenhetsproblemen

Ett av grundproblemen med bostadsfastighetsbeståndet i Göteborg är att det finns en rad slumvärdar, skumraskbolag som aldrig underhåller sina fastigheter och tar ut snabba och kortsiktiga vinster. Ofta ägs fastigheterna bara några år för att sen säljas vidare till andra bolag med samma inställning. Det handlar om företag som Newsec, ES Fastigheter, Willhem, Wallenstam med flera. Nästan alltid handlar det om hus som tidigare ägdes av gemensamt ägda företag, allmännyttiga företag och som privatiserats.

Nu tycker den socialdemokratiska ledaren i Göteborg Anneli Hulthén att man ska privatisera mer för att kunna rusta upp förslummade fastigheter och lägenheter. Den logiken är faktiskt helt obegriplig för utförsäljningar och privatiseringar har ju hittills lett till motsatsen. Fler dåliga lägenheter. Fler slumvärdar, fler problem.

Ett annat problem som också bidrar till det bristande underhållet är bostadsbristen. Oavsett skick så går lägenheterna att hyra ut. Bristen på lägenheter gör helt enkelt att allt bli uthyrt. Värdarna behöver inte anstränga sig utan kan istället för att underhålla fastigheterna utan kan istället ta ut större vinster.

Det finns alltså inga enkla lösningar på problemet med bristande fastighetsunderhåll eftersom bostadsbristen måste bort. För att få bort den krävs en helt annan bostadspolitik än den vi har. Det krävs subventionerat byggande och reglerade hyror. Det krävs förändringar i planlagar och planer. Det krävs förändringar när det gäller vem som kan överklaga liksom ett nytt sätt att se på fastighetsplanering. Men det krävs absolut inte utförsäljningar och privatiseringar. Sådant gör läget ännu värre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements