Misslyckad privatisering – järnvägen

Privatiseringen och vinststyrningen på järnvägsområdet har visat sig vara totalt misslyckad. Den har lett till försämrat underhåll, trafikstörningar, förseningar och underkapacitet. När privata bolag med vinstmaximering tar över verksamhet inom järnvägsområdet genom att lägga mycket låga anbud så kan de bara generera vinster på två sätt, minskad personal och minskat underhåll. Resultatet av detta är sämre järnvägar och sämre tågtrafik. Ett totalt misslyckande alltså.

En följd av detta misslyckande är nu att Trafikverket köper ut ett av de privata underhållsbolagen från sitt kontrakt. Det handlar om Balfour Beatty Rail som haft i uppdrag att underhålla järnvägarna i västra Sverige. Det har man misslyckats med och blir därför nu av med kontraktet.

På sikt är det den rätta vägen att  återförstatliga hela järnvägsverksamheten och driva trafiken på så sätt att den fungerar och gynnar miljövänliga och samhällsvänliga transporter. Privatiseringen (inkl. vinststyrningen) är misslyckad och har lett till att järnvägstrafiken inte fungerar som den ska. Och nej, elektriska vägar är inte lösningen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements