Överklasskolan hotas av stängning

Del 1 av 12 i serien Lundsberg

Den svenska överklassens mest speciella skolreservat, internatskolan Lundsberg, har funnits ha så stora brister av skolinspektionen att regeringen hotar med att stänga skolan:

Kränkande tillmälen och våld är en del av vardagen på Lundsbergs skola, konstaterar Skolinspektionen som riktar hård kritik i det beslut som fattades idag.

I intervjuer med skolpersonal har det framkommit att det finns ett informellt regelsystem för pojkar som rektorn kallar ”hackordning” – ett system där man som elev arbetar sig uppåt i hierarkin och i årskurs tre får utnyttja yngre ”slavar” som ska göra tjänster åt en. Det kan till exempel handla om att stryka skjortor, städa toaletter och passa upp äldre elever.

– Vi har gjort bedömningen att skolan inte kan garantera elevernas trygghet och studiero, och det är lika allvarligt varje gång det sker. Jag vill inte värdera eller jämföra det här fallet med andra, säger Carina Abréu, avdelningschef på Skolinspektionen, till SvD.se.

Pennalism och förtryck av yngre och olika sätt svagare elever tycks vara legio på skolan. Skolledningen tycks acceptera det hela, ja kanske till och med uppmuntra en del av förtryckssystemet på skolan. På så sätt blir skolan en utbildningsanstalt i att man har tätt i att förtryck andra, en utbildningssätt i förtryck, övergrepp och att det är rätt att se ner på de som är svagare.

På Lundsberg går barnan till den svenska eliten och förmodligen har detta system av förtryck närts inom skolans väggar i genrationer. Förts vidare och ärvts av yngre, muterats, förändrats men ändå behållit grunden av föraktfullhet mot svagare, mot avvikare, mot arbetare, mot fattiga, mot yngre osv.

I Björn af Kleens bok om den svenska adeln, Jorden de ärvde, beskrivs Lundsberg och dess elever i ett helt kapitel. Inget av det fysiska förtrycket som uppenbarligen finns på skolan kommer fram i kapitlet men arrogansen hos överklasseleverna som går där är tydlig. I boken intervjuas och nämns ungdomar från familjerna Beck-Friis, Mörner, Wachtmeister, von Platen, af Donner (barn till fifflaren och bedragaren Johan af Donner), Klingspor  och Hamilton tillsammans med en del andra av mer ”enkelt” ursprung, men ändå från övre medelklassen och överklassen. Några andra har knappast råd att betala 200 000 om året för att låta sin barn gå på Lundsberg. Arrogansen lyser från allt de säger liksom föraktet för vanligt folk.

En annan bok som beskriver Lundsberg är Erik Wijks bok om sin far, Olof Wijk, Allt vi här drömma om. Olof Wijk var från gräddan av överklassen i Göteborg, hans mor var Kerstin Broström, syster till Dan-Axel Broström, och hans far var Erik Wijk, från handelsfamiljen Wijk och i många år chef för Svenska Amerika Linjen (SAL) som drev passagerartrafik med fartyg mellan Göteborg och New York. Olof Wijk fick vad det verkar ingen som helst kärlek från sian föräldrar, ja han såg dem nästan aldrig. Olof Wijk började på Lundsberg när han var 10 år och där fick han inte heller nån direkt kärlek från någon.

Olof Wijk var en avvikare, men i boken finns inget som tyder på att han på något sätt skulle ha utsatts för våld eller övergrepp.  Säkerligen fanns det även då, men Olof Wijk verkar i spå fal aha stått vid sidan av det hela, varit för sig själv och inte involverad i det social. En sak är säker. Han skulle uppfostras till en ”ledare” med samma attityder som många andra som gått på Lundsberg men så blev det inte.

Majoriteten av de som går på Lundsberg fortsätter  sedan till Handelshögskolan och många hamnar i ledande positioner i svenska företag. Det är inte att undra på att många svenska företagsledare och ansvariga på höga poster i exempelvis banker och riskkapitalbolag ibland verkar så totalt renons på känslor och hänsynstagande. Några av de värsta exemplen har vi ju sett på senare tid med vanvården inom äldrevården, företagsplundring och i riskkapitalbolagen IK Invest och Triton.

Naturligtvis är inte Lundsberg ensamt om att sprida och skapa arrogans och förakt men Lundsberg är en del av det hela. En del av överklassens uppfostringssystem som nu blivit avslöjat med att använda metoder som inte skulle accepteras någon annan stans i samhället.

Läs om Lundsbergs grundare William Olsson.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp ”Jorden de ärvde” hos Adlibris

Köp ”Allt vi här drömma om” hos Adlibris

Köp boken ”Guldsot” om Johan af Donner hos Adlibris

Series NavigationKritiken överdriven menar flera ur Lundsbergs ledning >>
Advertisements