Kritiken överdriven menar flera ur Lundsbergs ledning

Del 2 av 12 i serien Lundsberg

Ulf G Ryder, styrelsemedlem på Lundsberg internatskola menar att den kritik som framförts mot skolan på många sätt är överdriven. Speciellt kritisererar han Jan Björklunds uttalande om kritiken av skolan hör till det värsta denne sett. Han menar också att Skolinspektionen överdriver:

Skolinspektionen har gjort en grund undersökning och sedan övertolkat resultatet, anser han.

– Jag vågar påstå, på Lundsberg förekommer ingen mobbning. Skolinspektionen hade kanske kunnat stanna mer än 4-5 timmar, de hade kunnat gå runt på skolan två eller tre dagar. Då hade elever och föräldrar kunnat berätta att stämningen är kanonbra.

Samtidigt är han mycket kritisk mot utbildningsministern.

– När Björklund står och säger att han inte sett något värre i skolrapporter på 20 år, då har han inte sett mycket i livet. Jag tycker det är jävligt svagt av en politiker att försöka vinna så enkla poäng, i stället för att sätta sig in i fallet, säger han till SvD.se.

Det är svårt att veta om Skolinspektionen överdriver, men samma kritik har uppenbarligen framförts under en rad år och just denna  gång har kritiken varit starkare än tidigare. Att kritiken faktiskt återkommit år efter år tycker jag visar på att skolan har problem med en osund kultur bland eleverna. Det faktum att det tycks pågå år efter år kan också tyda på att det faktiskt har stöd i skolans ledning. Ulf G. Ryder undviker nogsamt att prata om att kritiken kommit flera år i rad och därmed så bagatelliserar han Skolinspektionens rapport på ett sätt som jag tycker verkar osunt.

Påpekas ska dok att i de två böcker jag läst där Lundsberg omnämns så förekommer inga beskrivningar av pennalism och mobbning. Däremot så framgår överklassens arrogans och nedlåtande syn på andra människor tydligt i de intervjuer  och iakttagelser Björn af Kleen gör på skolan i sin bok om den svenska adeln, Jorden de ärvde. Det privilegiesystem som finns i skolan och som kritiseras av Skolinspektionen tycker jag dock framgpår av både beskrivningen i Björn af Kleens bok och i Erik Eijks bok Allt vi här drömma om.

Rektorn på skolan, Staffan Hörnberg, förnekar dock att sådant förekommer, men kritiken mot detta har framförts under en rad av år så det verkar nog vara så att det finns ett sådant system på skolan:

I beslutet beskrivs ett informellt regelsystem – en hackordning – mellan pojkar, där det gäller att arbeta sig uppåt i hierarkin. Elever i årskurs tre får utnyttja yngre som ”slavar” som ska utföra olika tjänster. Det kan handla om allt från att stryka skjortor till att städa toaletter.

Nya elever kallas för ”tarmar” och i de intervjuer som genomförts används begrepp som ”broderlig klapp” och ”tarmbrottning”. Yngre väcks mitt i natten och blir slagna och elever får brottas med varandra tills en av dem ger upp. Andra exempel är att man slår varandra på överarmarna och att vissa elever lär sig att ”ta stryk”.

Jag tcyerk det verkar helt klarlagt att våld, förtryck och mobbning ingår i kulturen på skolan och attd etta är sanktionerat av lärare och ledning på ett sätt som är helt oacceptabelt. Att det hela så ihärdigt förnekas av ledande personer på skolan gör det hela än underligare. SKolinspektionen hittar ju knappast på.

Ovan nämnde Ulf G. Ryder är VD i Stena Bulk. De som för närvarande sitter i styrelsen enligt hemsidan är Marie Wallenberg, Kajsa von Geijer, Peder Hagen, Stefan Haskel, Wilhlem Klingspor, Peder Kruse, Sofia Orre, Ulf Rehnmark och Johan Wachtmeister. Men den listan verkar ju inte riktigt stämma då Ulf G Ryder inte finns med.

Kajsa von Geijer är hemmahörande på godset Vegeholm utanför Ängelholm, Johan Wachtmeister bör väl vara sonen till Ian Wachtmeister (Ny Demokrati etc) och Ann Dickson och med farbrodern Tom Wachtmeister som var en ledande person i Wallenbergsfären under många år som chef för Atlas-Copco. Wilhelm Klingspor är godsägare på Kinnekulle och från en familj som under många år var dominerande ägare i Kinnevik tillsammans med familjen Stenbeck. Marie Wallenberg är som namnet visar från Sveriges mäktigaste finansfamilj. Finansrådgivaren och finansmannen Stefan Haskel bor i överklassreservatet Djursholm och Ulf Rehnmark i likartade Stocksund alldeles intill.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Köp ”Jorden de ärvde” hos Adlibris

Köp ”Allt vi här drömma om” hos Adlibris

Series Navigation<< Överklasskolan hotas av stängningStaten subventionerar överklasskolorna >>
Advertisements

3 Replies to “Kritiken överdriven menar flera ur Lundsbergs ledning”

    1. Varje upplevelse har sina försvarare, man vill ge upplevelsen mening, man bär vidare på en tradition man själv utsatts för, för om den bara var en historisk parantes så skulle ens lidande bara vara ett ovärdigt öde, det man gjort bara vara övergrepp utan mening. Man rationaliserar bra saker i sitt nuvarande liv med att koppla ihop dem med trauman, då blir man mer än ett offer och en gärningsman.

Kommentarer inaktiverade.