Staten subventionerar överklasskolorna

Del 3 av 12 i serien Lundsberg

Överklasskolan Lundsberg som är en så kallad riksinternatskola i likhet med Grennaskolan och Sigtunaskolan (Sigtuna Humanistiska Läroverk) subventioneras av staten på det sättet att man får dubbla skolbidrag. Alla riksinternatskolorna får dubbla bidrag. Till det ska läggas att det kostar en stor slant att gå på skolorna så det är inte vem som helt som kan gå där. Med tanke på de avslöjanden om pennalism och övergrepp som framkommit vad det gäller Lundsberg kanske det iofs inte är en jättestor förlust, men det är naturligtvis oacceptabelt att det går till på det viset på skolan.

Det är naturligtvis också rejält fel att skolorna får dubbla skolbidrag och på det viset subventioneras av oss alla som betalar skatt. Med anledning av detta har regeringen tillsatt (eller ska tillsätta) en utredning om de tre riksinternaten:

– Jag tycker att staten ska vara konkurrensneutral mellan olika typer av skolor och då bör samma regler gälla för de här skolorna som för andra skolor, säger Jan Björklund till Sveriges Radio Ekot.

Utredningen gäller de tre riksinternaten som i dag får nästan dubbelt så höga bidrag som andra skolor. Dessutom vill Jan Björklund vill ta bort riksinternatens möjligheter att ta ut terminsavgifter – en möjlighet som finns endast på grund av att skolorna är undantagna från regeln att svenska skolor ska vara avgiftsfria.

– Det är egentligen svårmotiverat varför just de här skolorna skulle ha andra regler på den här punkten, säger Björklund till Ekot.

Även Grennaskolan utreds av Skolinspektionen för misstankar om övergrepp och mobbning på skolan, men det är bara Lundsberg som hittills fått allvarlig kritik. Sigtunaskolan verkar inte dras med den typen av attityder och problem som tycks frodas på Lundsberg. När det gäller subventionerna från oss skattebetalare ska alla tre skolorna utredas. Lundsberg och Sigtunaskolan drivs av stiftelser medan Grennaskolan drivs att ett bolag. Grennaskolan tycks vara den som har minst överklassprägel och dess styrelse är politiskt tillsatt.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket drivs av Sigtuna Skolstiftelse med Sigtunastiftelsen och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som huvudmän. I styrelsen sitter två stycken som utsetts av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, Erik Belfrage och Ulla Rasch Andersson med Magnus Beer och Carl Bernadotte som suppleanter, två som utsetts av Sigtunastiftelsen, Alf Linderman och Oscar Ekman med Alexandra Ekman och Marie Slettengren som suppleanter. Dessutom Lena Köling och Caroline Vicini samt fackliga representanter.

Wallenbergstiftelsen är ett av familjen Wallenbergs främsta maktinstrument. Både genom vart och till vad de ger pengar, men huvudsakligen genom det aktieägande stiftelsen har i en rad svenska företag. Denna stiftelse ger pengar till Sigtunaskolan och utser också styrelsemedlmmar. Familjen Wallenberg kan alltså sägas ha ett visst inflytande över Sigtunaskolan. Det har de över Lundsberg också. Där är Marie Wallenberg styrelseordförande. Om Lundsbergs styrelse har jag skrivit i ett annat inlägg.

Oscar Ekman och Alexandra Ekman tillhör familjen Ekman som var 1800-talets motsvarighet till familjen Wallenberg genom att man kontrollerade Skandinaviska Kredit AB tillsammans med familjen Mannheimer, man ägde ett av sin tids största företag, sockerföretaget D.Carnegie & Co, handelsföretaget Ekman & Co, Lesjöfors AB, Finspångs bruk med mera. Dessutom hade man stort inflytande i en rad stora privata järnvägsbolag i Sverige som exempelvis Bergslagernas Järnväg (BJ). Ekmans var också nära släkt med de som länge kontrollerade Motala verkstad, Göta Kanal och Lindholmens varv i Göteborg, Santesson och von Platen.

Idag är familjen relativt stora godsägare genom innehaven av Bjärka-Säby i Östergötland (det nya slottet seom en gång var en del av egendomen ägs av pingströrelsen) och Årnäs i Västergötland och det finns en lång rad familjestiftelser med en okänd förmögenhet. Dessutom äger man handelshuset Ekman & Co. Familjen var också tidigt gynnare av Sigtunastiftelsen och en av familjestiftelserna, Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans donationsfond, har som huvudsyfte att gynna Sigtunastiftelsens verksamhet. I mångt och mycket beroende på att många inom familjen var herrnhutare och i den religiösa traditionen ingår att man ska dela med sig till andra och ta vara på varandra. Den traditionen tycks ha vandrat vidare i familjen även om de kanske inte är herrnhutare idag. Sigtunastiftelsen är en religiöst motiverad och färgad stiftelse med ursprung slags folkhemskristen riktning med nationalsim och radikalitet blandad, Ungkyrkorörelsen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. En doktorand i historia bekräftar min uppfattning om varför dessa överklasskolor är som de är. Våldet och förtrycket är en del i uppfostran till att bli makthavare och odemokratisk förtryckare i näringslivet.

Series Navigation<< Kritiken överdriven menar flera ur Lundsbergs ledningPolisutredning om Lundsberg nedlagd >>
Advertisements

4 Replies to “Staten subventionerar överklasskolorna”

  1. Föreningbidrag kräver att organisationen är demokratisk har jag för mig. Borde inte det gälla alla bidrag, att bara demokratiska organisationer kan få dem. Bör inte statens roll vara att sprida demokratin i samhället?

    1. Det var en intressant tankegång. Inga bidrag till odemokratiska organisationer. Något som utesluter all typer av aktiebolag och stiftelser som inte står under demokratisk kontroll.

      1. Det tycker jag är helt rimligt. Demokrati omfattar mer än organisationsform, det kräver en öppenhet också, ett litet slutet sällskap får inte heller föreningsbidrag.

Kommentarer inaktiverade.