Gruvboom i Norrbotten

Del 6 av 9 i serien Gruvindustrin idag

Medan det i Västerbotten och Bergslagen i stor utsträckning handlar om guld och koppar när internationella och svenska gruvprospekteringsbolag jagar åtråvärda och brytbara malmfyndigheter handlar det i Norrbotten huvudsakligen om järnmalm. Även Bergslagen berörs av de ökade priserna på järnmalm och ett antal järnmalmsgruvor i området står inför återöppning och i ett fall, Dannemora, har det redan skett.

I Norrbotten bryts järnmalm redan nu av LKAB, i Kiruna, Malmberget och Svappavaara medan Boliden bryter kopparmalm i Aitik. Aitik är dessutom Sveriges största enskilda guldproducerande gruva. Men det finns planer att öppna fler gruvor i Norrbotten. Bakom planerna ligger flera olika gruvbolag. Sammantaget har situationen lett till att efterfrågan på arbetskraft är stor i Norrbotten.

Det största järnmalmsprojektet i Norrbotten är Kaunisvaara norr om Pajala som drivs av företaget Northland. Projektet handlar om tre järnmalmsfyndigheter i samma område, Tapuli, Sahavaara och Pellivuoma. Northland ägs av diverse fonder och kapitalförvaltare, däribland Avanza och Nordnet som i de flesta andra gruvprojekt och gruvbolag i Sverige. I styrelsen för Northland sitter Anders Hvide, Tuomo Mäkelä från det stora gruvbolaget Outukumpu Oy, Stuart Pettifor, Birger Solberg från North Cape Minerals och Matti Kinnunen.

När det gäller andra malmer än järnmalm så finns bolaget IGE Resources som har intressen i Bidjovagge koppar- och guldfyndighet. Stora ägare i IGE är fonder kontrollerade av USA-banken JP Morgan Chase, Nordnet och Avanza. Huvudintressent i Bidjovagge (i Norge) är dock Arctic Gold är (förteckningen i Redeyes rapport är äldre) Avanza 7,89%, M2 Capital Management (familjen Arnhult) 6,80, Peter Hjorth 4,04, Jan Hjorth 3,18, Gradisca Invest AB (familjen Hjorth) 4,42, TJ Junior AB (Theodor Jeansson) 4,24, Länsförsäkringar Västerbotten 3,94, Oscarson Utbildning AB 2,94 och Nordnet 2,47. Arctic Gold bedriver också prospektering efter brytvärda guldmalsmförekomster i Norrboten och Västerbotten.

Avalon Minerals heter det företag som idag äger Viscariafyndigheten i Kiruna. Malmen där innefattar såväl kopparmalm som järnmalm. Kopparfyndigheten i Viscaria började bryts av LKAB år 1980 men såldes 1985 till Outukumpu Oy. 1996 lades gruvan ner. Men nu är det dags att öppna den igen. 2012 beräknas gruvan öppna med brytning av både koppar- och järnmalm. Avalon driver också ett projekt kring den en gång brutna Adak-gruvan och andra gruvor runt den. Gruvor som har brutits av Boliden. Huvudägare i Avalon är Tan Sri Abu Sahid Bin Mohamed och andra stora ägare är Citicorpfonder, HSBC-fonder och olika australiensiska familjekontrollerade holdingbolag.

Tan Sri Abu Sahid Bin Mohamed  är en malajsisk affärsman med intressen i stålföretag och annat i Malaysia.

Beowulf Mining är ett annat bolag som letar efter malm i Norrbotten och Västerbotten. Man äger prospekteringsrättigheter i Kallak, Ruoutevare, Geddaur, Ballek och Grundträsk. I Ballek handlar det om koppar och uran, i Kallak och Ruoutevare om järn, i Geddaur om uran. Man har också en molybdenfyndighet i Munka i Rappen, Arjeplogs kommun. Det är den största fyndigheten av molybden som hittats i Sverige.

Slutligen har vi också Scandinavian Resources som vid sitt dotterbolag Kiruna Iron AB äger en lång rad järnmalmsfyndigheter och andra malmfyndigheter i Norrbotten. Bland annat Ekströmsberg en bit ifrån Kiruna och Harrejaure liksom Lannavaara ihop med Boliden. Scandinavian Resources letar också efter brytvärda fyndigheter av kopparmalm etc. Ett sådant projekt är Famnvatnet i Norge, ett annat Vatmyrberget med en komplex malm av koppar, silver, guld, wolfram, silver och järn. Scandinavian Resources är ett australiensiskt gruvbolag med okända ägare. Flera samebyar är oroade över deras olika projekt i Norrbotten.
.
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Gruvbrytning i Gränna?Boliden – Sveriges stora guldproducent >>
Advertisements