Upp läggs ner

Göteborgs kommun har bedrivit ett projekt med namnet UPP! Meningen har varit att underlätta för ungdomar att få jobb. Naturligtvis misslyckades detta. Man kan inte skapa jobb genom projekt och inte heller se till att ungdomar får jobb när det inte finns några arbeten. Premisserna från projektet var alltså fel från början i likhet med alla andra liknande projekt.

Konsekvenserna av att starta ett projekt utan förutsättningar att lyckas har blivit fusk, fiffel, mygel, korruption och eventuellt brott.  Konsekvensen av mygel, fusk, korruption och eventuella brott liksom ett komplett misslyckande gällande själva uppdraget för projektet har blivit nedläggning och sparken för ledande tjänstemän i kommunen. Man kan säga att upp blivit ner. Ner för många.

Det finns all anledning att granska lal andra projekt som startats på lika lösa boliner. Det går inte att skapa arbeten genom den här typen av projektverksamhet. Det är dödfött redan från start.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Göteborg - mygel och fiffel | Svensson()

  • Anonym

    Men vafan, det här är ju samma typ av incitamentspolitik borgarna kör med! S har alltså omfamnat det Neoklassiska nationalekonomins postulatet om att all arbetslöshet är frivillig, materiella förutsättningar ”be damned”! Arbetslöshet åtgärdas inte genom att manipulera allmänheten. Man skapar dem, man tvingar industrin att ha tillräcklig personal och sluta förbruka arbetare.

    Lite politiskt mod och vilja så kan man skapa en guldålder för landet. Åtgärder för minskat oljeberoende, till exempel, skulle göra oss rikare, alla utom Carl Bildt personligen då, men han är redan rik.