Mark och Svenljunga bra områden för varg

Marks och Svenljunga kommuner är ett mycket bra område för varg. Det finns stora ödemarker och skogar där vargar kan har revir. Det är ett område som är lika glest eller glesare befolkat än de områden i Bohuslän där det sen länge finns varg utan några större problem. Det gnälliga bönder som agerar ut sitt hat mot myndigheter, varg och allt annat som de tycker illa om på ett sätt som inte anstår demokratiskt sinnade människor är inget att bry sig om.

De är en liten minoritet och det går dessutom att ha får i vargområden. Det har ju visat sig under de år som det funnits vargar på Bredfjället och i Svartedalen i centrala Bohuslän såväl som under alla de år det funnits varg på Kynnefjäll och i området mellan Dals Ed och Halden. Ska det planteras ut varg i Sverige är helt enkelt Marks och Svenljunga kommuner ett bra val. Områdena i Västergötland, förutom Svenljunga också Karlsborg, där man funderar på vargutsättning uppfyller de krav myndigheterna ställer:

 • Får inte ligga mer än tio mil från befintliga revir.
 • Får inte ligga för nära Norge.
 • Ska vara utanför befintligt vargrevir.
 • Minst en mil från en flervillig väg eller järnväg.
 • Ska ha en låg täthet av betande tamdjur.

Det är klart att man får ändra sin vanor något om det finns varg. Det gäller dock i stort sett bara hundägare. Hundar får inte längre släppas lösa. Även löshundsjakten borde förstås något sätt begränsas eller i alla fall utredas. Det är dessutom bra ur många andra synpunkter också. Att hundar inte får gå lösa alltså. Fårägare kan skydda sina får med nya vargsäkrare staket. Om får rivs får de ersättning. Plus att om det rivs många får av samma varg så burkar man ha skyddsjakt och skjuta vargen. Jag kan inte se problemet för bönderna ärligt sagt.

När det gäller vargutsättning finns det dock andra invändningar också. Det kanske inte är den bästa metoden för att garantera vargens överlevnad, men det är något jag får återkomma till.

Intressant?
Borgarmedia: SVT1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

19 Replies to “Mark och Svenljunga bra områden för varg”

 1. Dock är frågan om varg mer komplicerad än så. Vargen är kort sagt den mest potenta predatorn vi har på de här breddgraderna och har, förutom människan, inga fiender.

  Att hitta en balans mellan civilisation och varg är en väldigt svårknäckt nöt då all vår natur är reglerad, både vad gäller flora och fauna. Det ”vilda” är en chimär och att vi har en så pass levande och artrik fauna kan vi i stor utsträckning tacka den mycket utskällda gruppen jägare för. Anläggande av viltvatten, våtmarker, stödutfodring på vintrarna, återutsättning av försvunna arter mm sköts i praktiken av en obetald jägarkår.

  Frågan är vilken typ av natur vi vill ha. Den artrika och tillgängliga natur vi kan stoltsera över och som i stora delar av landet håller frigående tamdjur på fjällen och på vall i skogarna kan givetvis ersättas med instängslade områden.

  I dessa områden, som av ekonomiska skäl inte kan vara alltför stora, får betesdjuren trängas för att hållas skyddade från varg. Stora delar av den natur vi fritt kan vistas i kommer att i praktiken därför att sluta vara ”fri”. Allemansrätten, vart tar den vägen?

  Den fauna vi har idag med rikligt av klövvilt kommer att reduceras då vargen ensam som predator kommer att behöva nedlägga i storleksordningen 20 000 älgar per år med den stam du förespråkar. Den unika svenska älgen får alltså stryka på foten till förmån för mer produktivt klövvilt som vildsvin. Skogarna kommer på så sätt att förvandlas till att likna de vi idag ser i centraleuropa. Det är en väldigt radikal förändring. Rödlistade arter som t ex vildren kan vi stryka ifrån listan på frilevande vilt.

  Jag har återkommande besök av varg och kan inte av ekonomiska skäl stängsla allt då det är just de små och ekologiskt hållbara bruken som drabbas. Att vargen dessutom angriper hundar är mycket alarmerande då en sådan luktar lika mycket människa som hund. Där vargen är rikligt förekommande attackerar den också människor, vilket man märkligt nog försöker förneka.

  Vargen är ett både vackert och ”klokt” djur som återinplanterats i landet men den har inte den genetiska bredd den behöver. Därför bestämdes att bredda den genetiska basen genom att plantera in genetiskt varierade individer. För att en frisk vargstam skulle utvecklas krävdes en inte alltför stor stam. En inplantering av andra gener får naturligtvis bättre genomslag på en mindre stam. Blir stammen för stor med samma  genuppsättning så förstör man möjligheterna att avla stammen frisk. Därför sattes målet 220 individer som en första etapp.

  Det finns väldigt många aspekter att diskutera innan man tar ställning i den här frågan och allt kanske inte är så självklart och enkelt som man i första hand vill men frågan om hur vi vill planera utvecklingen av vår gemensamma natur är allför viktig för att den ska skrikas sönder av någon ”intressegrupp” så som det sker idag.

  1. Som vabnligt hittar du på. Vargar angriper hundar för att hundar är vargar som inkräktar på deras revir. Vargar angriper inte människor utom i extremt sällsynta fall (tidigare tama vargar och klantiga människor). Jag har levt i Grekland med 2000 vargar på en mindre yta än Sverige i ett land med 10 miljoner invånare. Där finns extensiv fårskötsel utan staket, jag har själv arbetat som fåraherde. Man använder vakthundar för at skydda fåren. Att boskapen bara skulle kunna var på mycket begränsade områden är alltså dumheter. Men det hela får hanteras annorlunda.

   Mamma bodde länge i Sund i Ramsjö i Hälsingland. I området finns såväl varg som björn. Varg har aldrig betraktats som ett problem när det gäller att röra sig fritt i naturen. Däremot björn. Björn är betydligt problematiskare för människor än varg och björnar finns det många gånger fler.

   För att vargstammen ska kunna klara sig själv krävs omkring 1000 vargar och ett regelbundet inflöde av varg från Finland och Ryssland. MIn uppfattning är att 2000 vargar i Sverige vore ett rimligt mål. men då krävs det förändringar inom renskötseln också och att vargar även ska tillåtas i norr.

 2. At kräva att folk håller permanent sina hundar i koppel på grund av att några visionärer skall desperat har varg som ett element av svensk fauna är om inget annat en affront mot demokratien. Sammtidigt verkar varken dessa kretsar eller dom ansvariga innom regerigen och förvaltningen bryr sig om säkerheten eller andras rättigheter, till ex. rätigheten att bruksar sina egna marker påp de visset man anser som mest lämpligt. Visst tror jag att det skulle vara mögligt att kräva ersättning från länstryrelsen  för ett eller två får….hur blir det om en av mina ridhästar blir skadade, hur enkelt blir det att får ut en halv million ….. eller får jag bidrag till vargsäker stängsel till 20 hektar plus???

  Förresten fins det flera hundraser som klarar av en eller flera vargar som till ex. rysk barsoi (springer snabbare än vargen,avlat fram till vargjagt) Irish wolfshound, bullmastiff, pyrenäenhund. plus det finns flera.

  DEt finns ochså den såkallade Balkanmethoden;

  1 när man ser varg, skjuter man
  2 råttgift fungerar bra även på varg, bara paketera i en köttbiff

  1. Nej, jag ser inte det som nåt konstigt at hundar ska vara kopplade. Det måste de redan vara nu. I städer där ju de flest hundar finns. Man får ersättning när får rivs. Det kalls rovdjursskador och är reglerat i lag (samerna får mer pengar på det sättet än de får av själva renskötseln). Man får ersättning för att sätta upp vargsäkra staket. Det är bara så det är. Om du är bonde och inte vet sådana saker kanske du inte skulle vara bonde?

   I Bohuslän där det dräller av ridhästar och kor finns det varg sen länge. Inga problem.

   Det finns hundar man använder som vakthundar mot varg så det är inte konstigt. I Sverige används Maremma och det finns också Ovtjarka. Använd dem. Det är också den teknik som används i vargtäta länder som exempelvis Grekland där det finns 2000 vargar i ett land som till ytan är mycket mindre än Sverige och som har lika stor befolkning som Sverige.

   http://www.zaramis.nu/blog/2009/04/06/varg-och-far-pa-samma-gang/
   http://www.zaramis.nu/blog/2010/07/05/licens-for-hund-kanske-inte-sa-dumt/

   Eftersom jag just arbetat med fårskötsel på Balkan så säger ditt stycke mer om det demokratiförakt som finns hos vargmotståndare och varghatare än fårskötsel på Balkan.

   Länderna på Balkan är överhuvudtaget mer vargtäta än Sverige

 3. Jo, det var ungefär det här jag menade. Vill vi ha ett hedlandskap bestående av stängslade tamdjur och varg eller vill vi försvara den artrikedom vi har i våra skogar idag? Att på skogsvall, som är den mest ekologiska formen av djurhållning, försvara sig mot ett vargangrepp är något helt annat än att på stora hedar försvara sig mot de små vargar som lever runt Medelhavet. Det är att blanda äpplen med päron.

  Samma sak är det att säga att björnen ”stör” mer än vargen. Inte så underligt med tanke på att björnstammen är tio gånger större. Trots det slår den inte tillnärmelsevis så många djur som varg och behöver heller inte det då den är allätare.

  Att min mor fram till förra hösten bodde i de norra delarna av Strömsunds kommun som är det björntätaste området i världen hör kanske inte till saken men…björn attackerar enbart i självförsvar. Den slår inte hund och människa som byte.

  Trots att varg inte var så vanlig där för ett antal år sedan så var det ändå den som stod för attackerna nära gårdarna. Den sk Ringvattenvargen togs till slut bort då den började följa och iaktta barn på väg till skolbussen. Föräldrar började gå med barnen  men vargen vädrade ändå allt närmre men när den till slut började jaga befolkningen fram till farstubroarna fick den tas bort.

  Behövs det sägas att man inte ser tamboskap på naturvall längre?

  Att ha en levande landsbygd och en levande skogsbygd ser jag i alla fall som oerhört viktiga mål för en hållbar framtid och då kanske man inte ska experimentera med så potenta rovdjur i närhet av mänsklig bebyggelse.

  Ekosafari, javisst…vi har ju kvar den svenska älgstammen, fribetande klövvilt som ren och tamdjur som kor, får och getter på vall mm. Vill vi se varg kanske det vore bättre att skapa särskilda reservat för den, som på andra platser i världen?

  1. Jo I Bohuslän ser man tamboskap på naturvall. Det finns varg i Bohuslän. I Bohuslän finns det dock i allmänhet staket runt då det ju är ett tättbefolkat område med mycket vägar och annat. Om än inte lika tätt som i gränsområdet Dalarna/Värmland.

   SIkten är lika dålig på Greklands berg som i Sveriges skogar. Ur den synpunkten är det ingen skillnad. Det är inte heller hedlandskap i Abruzzerna där varg och får finns tillsammans. Inte heller är det hed i Estland eller Turkiet i alla områden där det finns varg och djurhållning.

   Inte heller finns det något som säger att tamdjur och varg funkar bättre i hedlandskap. Inte heller att våra icke-naturliga skogar är artrikare än vad det skulle vara med fler inhägnade beteshagar.

   Sen har jag tagit bort några stycken i ditt inlägg som i det ena fallet var hörsägen utan källor och i det andra fallet off-topic.

 4. Det är inte hörsägen, Anders. Att följa Ringvattenvargens spår innan den till slut avlivades var ganska lätt då det var en följetång i lokalpressen och för egen del hände det ett par hundskall bort. Det är lite tråkigt om du ska censurera en viktig diskussion som med olika erfarenheter borde kunna bära framåt. Dina bravader i de Grekiska bergen syns mig mindre möjliga att få bekräftade 🙂

  Det är heller inte hörsägen att man nu beslutat ta bort två tredjedelar av vargen i Karelen för att den äter sönder det naturliga beståndet av frilevande vilt. Det är heller ingen hörsägen att man avlivar all varg som kommer i närheten av bebyggelse i Kanada.

  Det beror inte på att folk är särskilt korkade eller mordiska utan att man vill kunna leva i något sånär samklang med naturen. Märdhund tar vi också bort då den går hårt åt naturen, likaså mink m fl djur som hotar andra frilevande arter. Vi är nödgade därtill då naturen inte längre är vild utan i detalj planeras av mänskliga hjärnor. Någon någon självklar naturlig balans finns inte. Vad vargen i Bohuslän äter vet jag inte och kan inte svara på…nötter?

  Grundfrågan kvarstår…vilken natur kämpar vi för???

  Med den stam du förespråkar får vår ursprungsbefolkning, samerna, plocka ned skylten. De är inte tillfrågade av Storsverige.

  Allt det här måste kunna diskuteras öppet utan att skrikas sönder av endera ”sidan”. För egen del lutar jag åt att det nog är bättre att hålla vargen i reservat än att stängsla in resten av landet. Vi skulle då kunna satsa resurserna på ett mer hållbart utvecklande av biotoper för alla djurslag, inklusive varg. Visent, vildren, fjällräv mm. och samtidigt återutveckla vallbetning i större skala igen, något som är bra både för djur och skogar.

  Det är ett helt annat förhållningssätt än den Disneyfierade bild av natur med gråtande björnar och vargar som flera mindre seriösa ”Naturskyddsorganisationer” börjat hemfalla åt och som inte är till gagn för en allsidig och hållbar utveckling av naturen.

  Den dag som vi, likt i Ryssland, Kanada och USA får se resterna av ett sönderslitet barn lär pendeln i diskussionen svänga lika mycket åt anda hållet…till gagn för vem? Då har vi satsat enorma resurser på…ingenting?

  1. Det är hörsägen. Jag hittar inget och så länge du inte länkar är det hörsägen. Det är möjligt det du säger är rätt, men länka då till källor.

  2. Det Christer velat får fram är en historia om vargen i Ringvattnet. En varg som uppförde sig konstigt och sköts i en skyddsjakt. Skyddsjakt på varg är något jag är för. Eftersom Christer inte behagat länka till källor tog jag bort det han skrivit om Ringvattnet. jag har dock nu letat reda på länkar till artiklar om vargen i Ringvattnet. Det hela hände år 2004-2005.

   http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Artiklar/Varg/Handelser-i-Ringvattnet/
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=558824
   http://www.dn.se/nyheter/sverige/vargen-i-ringvattnet-skjuten

 5. Det kan hänga samman med att de utsätts för fler vargattacker, Anders. Ibland är det enkla att föredra. Insinuationer är sällan fruktbara om man vill föra en diskussion framåt. Jag har bara med de tillfällen jag har personlig kännedom om. De tillbud jag själv varit med om redovisar jag inte då det av förklarliga skäl blir ”hörsägen”.

  Några exempel på den senaste tidens attacker mot människor:

  http://www.vargfakta.se/tag/manniskor-dodade-av-varg/

  1. Det bekräftar min ståndpunkter. 9 fall i hela världen de senaste 10 åren. Det är i stort sett ingenting. Dessutom handlar minst ett av fallen inte om varg, utan om coyote, ett mindre hunddjur som lever mycket närmare människan (ibland har man sett coyote inne i centrala New York, i Central Park, så var fallet för några år då jag själv var i Central Park när det hände).
   http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/coyotes_roaming_manhattan_yAm8a3Yl2ZdmClz3C28CPN
   http://gothamist.com/2010/02/02/central_park_coyote_on_the_loose.php
   http://en.wikipedia.org/wiki/Coyote

   Ett par andra av de redovisade fallen kan mycket väl handla om vild hundar, tidigare tama vargar eller varg/hundhybrider. Sidan du länkar till är ju inte direkt att anse som en trovärdig presentatör av fakta. Men vargar är inte ofarliga. Bilar är dock farligare. Liksom björnar.

   Ingen angripen människa i Sverige är känd sen Gysingevargen (en tam varg) för 150 år sen (ett av de fall som finns på sidan du hänvisar till).

 6. Ärligt talat, Anders…tror inte du att läsare av din blogg själva kan avgöra det. Vad skulle faran vara med att publicera det jag skriver? Hela blocken får ju trovärdighetskantring i demokratiskt avseende och det tycker jag skulle vara synd. Ärligt!

  1. Däfrö att min regler för kommentarer tydligt säger att källor ska anges ska anges. De reglerna gäller även dig. Det är klart att din trovärdighet minskar om du inte kan håller dig till uppsatta regler. Att diskutera modereringen är också ett brott mot uppsatta regler, men jag gör ett undantag för dig eftersom du verkar seriös. Reglerna finns där av en anledning.

 7. Ja, det är i sanning en problematisk fråga. Min stora förundran är varför det upprör så när man ens tar i den, hur goda avsikter man än har. Då de sista kvarvarande vildrenarna på Karelska näset hotas av utrotning då tidigare människan och nu vargen gått hårt åt beståndet så känns det som en viktig fråga att diskutera. Här är vargen ett direkt hot mot mångfalden i naturen. Nu är den inget utrotningshotat djur utan finns i tiotusental utmed Taigan. Där är det vildmark och utrymmer för både större klövvilt och större rov.

  Det är rätt som du säger att ju mer domesticerad den blir, desto större hot är den för människan. När den nu börjar uppehålla sig på gårdar i allt större utsträckning och inte ryggar för människan så har en markör i vargimplementeringen i naturen överskridits. Den blir alltmer van människa och hotar att, just som du säger, blanda sig med hund d v s hybridisera. Troligtvis har det redan skett då delar av stammen är gulfärgad vilket inte är naturligt för vår varg men för att fastslå det behövs mer forskning.

  Ett mycket stort problem är hur människor beter sig i vargfrågan och för många är det ett större obehag. Den fårfarmare i Växjö som nyligen som anmälde att han fick fåren rivna mordhotades. Där jag bor och där kontakt med varg är vardag vågar nästan ingen rapportera en vargobservation med risk att hotas. Det sker nästan undantagslöst.

  Vi har en varghanne som just nu stryker runt i gårdarna och markerar. I veckan for han ut framför skolbussen på väg mot en busshållplats där barn var på väntade. Det här händer hela tiden och går inte bortförklara som ”tokiga källor”. Frågan måste tas i med både öppna ögon och någon form av prestige- och fördomsfrihet. Kan vargen leva i ett så tättbefolkat land som Sverige? Vilka konsekvenser får det för mångfalden i naturen och för naturbruket? På vilket sätt bidrar vargen till att berika naturen i förhållande till i den utsträckning den förstör?

  Idag finns en skyddsjägarkår som ger sig ut utan betalning att söka reda på trafikskadat vilt och skyddsjagat de djur som uppehållit sig på riskabla vägavsnitt. En viktig komponent är att kunna släppa löshund som ställer viltet. Det har varit en viktig faktor för att minska olycksstatistiken. I Dalarna har vargangreppen varit så omfattande att man nu ställer in alla eftersök. Att släppa en hund är att med stor sannolikhet få den slagen av varg.

  Den svenska jakten är världsunik i flera avseenden. Dels för att den ingår i en naturförvaltning som främjar den artrika fauna vi har. Den är således en viktig del i ett ekologiskt och miljömässigt sätt att förvalta naturen. Dels är den human. Att släppa en löshund innebär för drevdjuret ingen stress till skillnad från klappjakt med människor (och orientering!) eller, vilket gudarna må förbjuda, den bisarra jakt med attackhundar som bedrivs i vissa länder.

  I detta, som i socialt avseende, har vi varit ett föregångsland. Att få det söndertrasat av att några EU-byråkrater med en högljudd svans här i landet har våta drömmar om varg just bland våra gårdar kan vara en tragisk miljökatastrof.

  1. Det du upplevt själv är inte hörsägen. Det nån annan berättat för dig eller du hört i tredje hand måste du ha källor för. Skärp dig.

  2. Många vargar är gula. Det är i sig inget konstigt vad jag förstår. Den svenska vargstammens DNA är välkänt och väl kartlagt. Det finns inga belägg för din teori om att det finns hybrider.

  3. Christer, det är problem att släppa hundar lösa i vargområden. Där är vi överens. Jag menar att man då får låta bli att släppa hundarna. Där är vi inte överens och kommer nog inte att bli. Jakt med löshund är inte nödvändigt vad jag kan förstå. Det finns uppenbarligen ett problem i sammanhanget som jag inte tänkt på, eftersökning av trafikskadat vilt. Frågan är då varför det inte kan ske med kopplad hund? Jag jan inte se skälet till att det inte kan vara så, men det kan ju bero på att jag vet för lite om sökning efter skadat vilt med hund.

   När det gäller minskad biologisk mångfald på grund av varg är det naturligtvis inte ett trovärdigt argument. Det kan ju till och med bli större mångfald. Vargen fanns ju i vår natur förr och det finns ju inga som helst belägg för att det skulle innebära minskad mångfald. argumentet är inte hållbart ur biologisk och vetenskapligt perspektiv som jag ser det. Biologisk mångfald måste ju inte innebär att vi har det som nu. Och om något ska stryka på foten är det ju i så fall jakten. Människans jakt är ju inte direkt naturlig.

   Sverige är ett glesbefolkat land och det finns varg i ett av Sveriges tätast befolkade landskap, Bohuslän, liksom i betydligt mer tätbefolkade länder som Grekland, Spanien, Italien, Rumänien, Bulgarien osv. Det råder alltså inget tvivel om att varg utan problem kan finns tillsammans med människor och husdjur i tätt befolkade länder.

   Är det då problemfritt med varg? Naturligtvis inte. Finns det varg (eller björn) där man bor behöver man tänka på det och bete sig annorlunda. Så det innebär att vårt sätt att leva i dessa områden behöver förändras. Det är också rimligt.

 8. Jag tog bort den delen av inlägget då jag inte såg nån källa. Men i den länkade artikeln står:

  ”Plötsligt hoppade en varg ut framför skolbussen som väntade på två elever i Hackvad. Vargen var bara några meter från barnen.

  Skolbussen kom som vanligt i fredags morse på vägen intill stängslet vid Vilsta nära Hackvads kyrka. Det var mörkt och till vänster om föraren Lars-Göran Larssons stod två skolbarn. Han stannade och fick se en varg hoppa över stängslet precis vid framrutan.”

Kommentarer inaktiverade.